ZCDN

Harmonogram egzaminów zewnętrznych w 2021 roku

Centralna Komisja Edukacyjna ustaliła harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, a także  szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form ich przeprowadzania. Opublikowane zostały także informacje i komunikaty dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Termin główny w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

  • 25 maja 2021 r. – język polski
  • 26 maja 2021 r. – matematyka
  • 27 maja 2021 r. – język obcy

Termin dodatkowy w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

  • 16 czerwca 2021 r. – język polski
  • 17 czerwca 2021 r. – matematyka
  • 18 czerwca 2021 r. – język obcy

EGZAMIN MATURALNY 2021

  • Część pisemna 4–20 maja 2021 r.
  • Część ustna 7–20 maja 2021 r. (oprócz 9 i 16 maja)

Źródło: CKE

Podobne wpisy:
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

List ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawił w nim rozwiązania systemowe dotyczące opieki i edukacji uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.