ZCDN

Informacja dla pracowników szkolnictwa branżowego

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ma na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczynianie się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Została podzielona na część krajową i wojewódzką. Na liście znalazły się 33 zawody, w stosunku do których przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na pracowników. Publikowana przez MEiN prognoza owocuje zwiększeniem subwencji oświatowej dla wskazanych zawodów w roku szkolnym 2023/2024.

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem MEiN-u.

Minister podpisał również rozporządzenie wprowadzające do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dziewięć nowych zawodów. Ma to być odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Są to: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, technik przemysłu drzewnego, animator rynku książki.

Więcej informacji oraz akt rozporządzenia na stronie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Bezpłatny dostęp do Canvy dla uczniów i nauczycieli

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i globalnej platformy do komunikacji wizualnej Canva – wszyscy nauczyciele i uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej mogą uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji.

Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.