ZCDN

Informacja dla pracowników szkolnictwa branżowego

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ma na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczynianie się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Została podzielona na część krajową i wojewódzką. Na liście znalazły się 33 zawody, w stosunku do których przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na pracowników. Publikowana przez MEiN prognoza owocuje zwiększeniem subwencji oświatowej dla wskazanych zawodów w roku szkolnym 2023/2024.

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem MEiN-u.

Minister podpisał również rozporządzenie wprowadzające do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dziewięć nowych zawodów. Ma to być odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Są to: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, technik przemysłu drzewnego, animator rynku książki.

Więcej informacji oraz akt rozporządzenia na stronie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Moja mała ojczyzna – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają uczniów i uczennice szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w XXIV edycji konkursu z edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region”, realizowanej w roku szkolnym 2023/2024.

Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.