ZCDN

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminach ósmoklasisty oraz maturalnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

  • Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25–27 maja. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  • Egzamin maturalny w sesji głównej odbędzie się w dniach 4–21 maja (część pisemna: 4–20 maja, część ustna: 19–21 maja). Część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.