ZCDN

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminach ósmoklasisty oraz maturalnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

  • Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25–27 maja. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  • Egzamin maturalny w sesji głównej odbędzie się w dniach 4–21 maja (część pisemna: 4–20 maja, część ustna: 19–21 maja). Część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.