ZCDN

250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Polska oświata w międzywojennym Szczecinie

Zapraszamy na spacer śladami polskiej szkółki w przedwojennym Szczecinie. Centrum naszego miasta było świadkiem wzlotów i upadków szczecińskiej oświaty przed II wojną światową. Od pierwszego kursu w 1919 roku, poprzez powstanie Organizacji Polskich Towarzystw Szkolnych, po dzień aresztowania Aleksandra Omieczyńskiego symbolicznie kończącego jego burzliwe dzieje, polskie szkolnictwo w niemieckim mieście przeszło drogę długą i niełatwą. A jednak działaczkom i działaczom edukacyjnym udało się wiele zdziałać w tych trudnych historycznie czasach.

Jeżeli chcesz poznać koleje polskich szkół w międzywojennym Szczecinie, potrzebujesz jedynie chęci na spacer oraz smartfona z dostępem do internetu i zainstalowaną aplikacją Actionbound.  Spacer ma formułę gry miejskiej, podczas której pomagamy dwojgu uczniów, współczesnemu chłopcu i przedwojennej dziewczynce, odkryć białe plamy na mapie historii.

Zapraszamy całe klasy oraz wszystkich pasjonatów do udziału w tej niezwykłej wycieczce. Rozwiązujcie zagadki, odkrywajcie Szczecin na nowo i bawcie się dobrze!