ZCDN

Kierunek 3 polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Kierunek 3.
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo kulturalne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie między innymi wycieczek edukacyjnych
Cz. 1. Edukacja klasyczna. Dziedzictwo cywilizacyjne Europy
Cz. 2. Edukacja patriotyczna. Kultura i historia Polski. Wycieczki edukacyjne

Zestawienia sporządziła Barbara Keller.

Podobne wpisy:
Przygotowanie do nauki czytania – praktyczne rozwiązania

Przygotowanie do nauki czytania – praktyczne rozwiązania Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Matgames Room

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Bakterie, wirusy, immunologia

Zestawienie sporządziła Beata Filus.