ZCDN

Kierunek 6 polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Kierunek 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Podobne wpisy:
Szkoła bez ocen

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Kwiecień – miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.