ZCDN

Kierunek 6 polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Kierunek 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Podobne wpisy:
Asertywność

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Trening Umiejętności Społecznych

Zestawienie sporządziła Beata Filus.