ZCDN

Konkurs „Poszukiwacze smaków”

Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego informacji na temat X konkursu „Poszukiwacze smaków”,  którego organizatorem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie: poszukiwania produktów lub potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu; wskazania kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych w domach rodzinnych; kultywowania tożsamości regionalnej; pielęgnowania kulinarnych więzi międzypokoleniowych.

Zgłoszenia można składać w terminie do dnia 27 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.

Konkurs dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na materiały do prowadzenia zajęć

Konkurs na najciekawsze materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych w trzech grupach wiekowych ogłosili Zachodniopomorska Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska i Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.