ZCDN

Konsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej z wychowania fizycznego

Do ponownych konsultacji zostały przedstawione propozycje zmian w podstawie programowej z wychowania fizycznego. Konsultacje trwają do 6 lipca 2023 roku, a zmiany wejdą w życie w roku szkolnym 2023/2024. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. Wyniki testów mają nie wpływać na ocenę z przedmiotu.

Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.