ZCDN

Konsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej z wychowania fizycznego

Do ponownych konsultacji zostały przedstawione propozycje zmian w podstawie programowej z wychowania fizycznego. Konsultacje trwają do 6 lipca 2023 roku, a zmiany wejdą w życie w roku szkolnym 2023/2024. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. Wyniki testów mają nie wpływać na ocenę z przedmiotu.

Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.