ZCDN

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Z okazji zakończenia roku szkolnego Minister Edukacji i Nauki skierował do szkół list, w którym podsumował rok 2022/2023. Wymienił w nim działania MEiN-u podjęte w kończącym się roku szkolnym oraz podkreślił wyjątkowe wydarzenie, jaką była 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

List został opublikowany na stronie MEiN-u. Dodatkowo w komunikacie można się zapoznać z podsumowaniem tegorocznych działań ministerstwa.

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie znaleźć można życzenia od Katarzyny Koszewskiej, Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty.

Podobne wpisy:
Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.