ZCDN

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Z okazji zakończenia roku szkolnego Minister Edukacji i Nauki skierował do szkół list, w którym podsumował rok 2022/2023. Wymienił w nim działania MEiN-u podjęte w kończącym się roku szkolnym oraz podkreślił wyjątkowe wydarzenie, jaką była 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

List został opublikowany na stronie MEiN-u. Dodatkowo w komunikacie można się zapoznać z podsumowaniem tegorocznych działań ministerstwa.

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie znaleźć można życzenia od Katarzyny Koszewskiej, Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty.

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.