ZCDN

Listy Minister Edukacji Narodowej

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 Minister Edukacji Narodowej skierowała listy do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców.

W listach znalazło się przypomnienie ogólnych założeń reformy edukacji oraz zadań, jakie zostały już zrealizowane. Minister przypomniała również, jakie będą kolejne kroki związane z wprowadzaniem nowego systemu oświaty, podziękowała wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła powodzenia w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Pełna treść listów:

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.