ZCDN

Listy otwarte Minister Edukacji Narodowej

W liście skierowanym do pracowników oświaty Minister Edukacji Narodowej zapewniła o pomocy MEN-u przy wdrażaniu reformy poprzez, na przykład, organizację szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

Minister powołała również Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, którego zadaniem jest opracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji oraz definiowanie strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty.

Natomiast list skierowany do samorządów zawiera między innymi informacje o powołaniu Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, o spotkaniach samorządowców z wojewodami i kuratorami oświaty oraz o zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych w związku z reformą oświaty.

Do listu dołączone zostały też materiały informacyjne do wykorzystania przez samorządy, na przykład uchwała w sprawie sieci szkół.

Pełna treść listów na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.