ZCDN

Listy otwarte Minister Edukacji Narodowej

W liście skierowanym do pracowników oświaty Minister Edukacji Narodowej zapewniła o pomocy MEN-u przy wdrażaniu reformy poprzez, na przykład, organizację szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

Minister powołała również Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, którego zadaniem jest opracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji oraz definiowanie strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty.

Natomiast list skierowany do samorządów zawiera między innymi informacje o powołaniu Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, o spotkaniach samorządowców z wojewodami i kuratorami oświaty oraz o zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych w związku z reformą oświaty.

Do listu dołączone zostały też materiały informacyjne do wykorzystania przez samorządy, na przykład uchwała w sprawie sieci szkół.

Pełna treść listów na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl

Podobne wpisy:
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

List ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawił w nim rozwiązania systemowe dotyczące opieki i edukacji uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.