ZCDN

Listy otwarte Minister Edukacji Narodowej

W liście skierowanym do pracowników oświaty Minister Edukacji Narodowej zapewniła o pomocy MEN-u przy wdrażaniu reformy poprzez, na przykład, organizację szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

Minister powołała również Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, którego zadaniem jest opracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji oraz definiowanie strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty.

Natomiast list skierowany do samorządów zawiera między innymi informacje o powołaniu Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji, o spotkaniach samorządowców z wojewodami i kuratorami oświaty oraz o zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych w związku z reformą oświaty.

Do listu dołączone zostały też materiały informacyjne do wykorzystania przez samorządy, na przykład uchwała w sprawie sieci szkół.

Pełna treść listów na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.