ZCDN

Matura 2023 z języka polskiego. Materiały informacyjno-szkoleniowe CKE


Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczane są sukcesywnie materiały pomocne
w przygotowaniach uczniów do matury z języka polskiego w roku 2023.

Materiały mają różnoraki charakter – są to opracowania, przykładowe prace oraz ich ocena, filmy instruktażowe. Zasób jest stopniowo zwiększany – ostatnio opublikowany został materiał na temat błędów logiczno-językowych.

Wszystko znajduje się na stronie CKE.

Przypominamy, że na stronie CKE publikowane są materiały pomocnicze oraz arkusze diagnostyczne
z różnych przedmiotów egzaminacyjnych, które mogą wspomóc przygotowania do egzaminu. 

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.