ZCDN

Media to przyszłość edukacji. Polecamy najnowszy numer „Refleksji”!

Wśród tekstów naukowych, popularyzatorskich i publicystycznych tym razem proponujemy rozmowę z Przemysławem Staroniem, propagatorem nowoczesnych metod nauczania, pisarzem, osobowością medialną. „Mój przypadek jest dość specyficzny. Z jednej strony spotkałem na swojej drodze edukacyjnej fantastycznych ludzi. Te osoby przekazały mi wiele swoich pasji, zmotywowały do działania na wielu obszarach i dzięki temu, siłą rzeczy, nie mam doświadczeń wyraźnie negatywnych. Jeżeli zatem, z drugiej strony, w szkole działo się coś, co mogło mnie do niej zniechęcić, to po prostu byłem na to przygotowany i w jakimś sensie wewnętrznie uodporniony. Prawdopodobnie dlatego nigdy nie przychodziły mi do głowy skrajne postawy odrzucenia czy kompletnego zanegowania szkolnej rzeczywistości” – mówi Nauczyciel Roku 2018, który technologiczną ewolucję edukacji postrzega jako niezbywalny element szkoły przyszłości.

Trudno się z tą tezą nie zgodzić. Czy można sobie wyobrazić dydaktykę, która nie nadąża za współczesnymi mediami? To pytanie z pewnością retoryczne – taka szkoła nie dawałaby wielkich szans na intelektualny rozwój i aktywność w rozwijającym się społeczeństwie. Jak pisze dr Małgorzata Skibińska w artykule Kompetencje cyfrowe. Jak i czego uczyć (się), żeby mądrze korzystać z mediów elektronicznych? to właśnie umiejętności związane z obsługą technologii IT mają kluczowe znaczenie dla idei uczenia – siebie i innych – przez całe życie.

Warto pamiętać, że w wersji papierowej „Refleksje” są dostępne w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie (w okresie wakacyjnym zapraszamy w dni powszednie w godzinach 8.00–16.00). Wersję cyfrową można pobrać ze strony: www.refleksje.zcdn.edu.pl.

Zapraszamy do lektury!

Podobne wpisy:
Konferencja hybrydowa „Przygotowanie do nauki czytania – praktyczne rozwiązania”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Przygotowanie do nauki czytania – praktyczne rozwiązania”, która odbędzie się 16 marca, w godzinach 12.30–18.00, w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie. W spotkaniu można uczestniczyć również w trybie zdalnym.

Deklaracja dostępności

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Data aktualizacji: 2022-09-06 Data publikacji: 2021-03-29 Data sporządzenia: 2021-03-29 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów […]

Metody aktywizujące na języku polskim

Opracowanie: Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)