ZCDN

Noc Bibliotek 2021

Noc Bibliotek w roku 2021 przypadająca na 9 października będzie już VII edycją tego przedsięwzięcia podejmowanego na cześć książek i czytania. Odbędzie się pod hasłem CZYTANIE WZMACNIA. Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej ZCDN przygotowuje na ten czas liczne gry i zabawy z książką, w których uczestniczyć można – podobnie jak w roku poprzednim – zdalnie. Między innymi, opracowywana jest prezentacja multimedialna, zwracająca uwagę na terapeutyczną siłę książki.

Na stronie internetowej biblioteki zostanie przedstawionych kilkanaście zbiorów mniej lub bardziej znanych baśni (dostępnych w naszych zbiorach), które poniekąd zainaugurują obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek, przebiegających pod hasłem BAŚNIE I LEGENDY Z CAŁEGO ŚWIATA.

Jak zwykle przy okazji tego święta w planach jest pisanie opowiadania (storywriting) złożonego tym razem ze zdań zawierających imię i nazwisko lub przydomek ulubionego bohatera literackiego (po jednym zdaniu od osób chętnych do udziału w tej zabawie). Każde zdanie przysłane na adres bkeller@zcdn.edu.pl (do 8 października, do godziny 16.00) może się stać tym wylosowanym i upoważniającym do odebrania nagrody książkowej. Powstałe opowiadanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej biblioteki w relacji z Nocy Bibliotek oraz osobno pod jakimś wzmacniającym tytułem.

Podobne wpisy:
Relacja z konferencji nauczycielek bibliotekarek z 9 marca 2023 roku w Świnoujściu

Marcowa konferencja była poświęcona podręcznikom z dotacji państwowej, dystrybuowanym w bibliotekach szkolnych. Omówione też zostało zagadnienie przydzielania podręczników dzieciom uchodźców oraz zaopatrywania bibliotek szkolnych w literaturę ukraińskojęzyczną.

Dobry starter – co to jest i dlaczego jest tak ważny?

Zestawienie bibliograficzne sporządzone przez Beatę Filus

Ebookpoint BIBLIO. Nowa multimedialna biblioteka cyfrowa

Od 1 stycznia 2023 wszystkie osoby zapisane do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej mają możliwość otrzymania kodów dostępu do multimedialnej biblioteki cyfrowej BIBLIO.