ZCDN

Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Wykład wygłosi Profesor Oświaty Lidia Klaro-Celej – pedagożka specjalna, oligofrenopedagożka. Współautorka podstawy programowej kształcenia specjalnego. Wieloletnia doradczyni metodyczna miasta Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego, nauczycielka w szkołach specjalnych oraz wykładowczyni na uczelniach wyższych; pełniła funkcję ekspertki w MEN-ie w zakresie kształcenia specjalnego. Ekspertka Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz członkini Zarządu Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas”.

Termin
29 maja 2017 roku, godz. 14.30–18.00

Miejsce
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
sala konferencyjna

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: VII/19/3.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.