ZCDN

Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Wykład wygłosi Profesor Oświaty Lidia Klaro-Celej – pedagożka specjalna, oligofrenopedagożka. Współautorka podstawy programowej kształcenia specjalnego. Wieloletnia doradczyni metodyczna miasta Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego, nauczycielka w szkołach specjalnych oraz wykładowczyni na uczelniach wyższych; pełniła funkcję ekspertki w MEN-ie w zakresie kształcenia specjalnego. Ekspertka Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz członkini Zarządu Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas”.

Termin
29 maja 2017 roku, godz. 14.30–18.00

Miejsce
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
sala konferencyjna

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: VII/19/3.

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.