ZCDN

Nowa podstawa programowa

Minister Edukacji Narodowej 14 lutego 2017 roku podpisała rozporządzenie dotyczące nowej podstawy programowej kształcenia w 8-letnich szkołach podstawowych, która ma obowiązywać od 1 września tego roku.

W rozporządzeniu opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Dokument stanowi bazę do pisania programów nauczania i podręczników. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Zgodnie z założeniami reformy oświaty, nowa podstawa programowa będzie wprowadzana do szkół stopniowo. Jako pierwsi – od roku szkolnego 2017/2018 – uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Podobne wpisy:
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

List ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawił w nim rozwiązania systemowe dotyczące opieki i edukacji uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.