ZCDN

Nowości w zbiorach – kwiecień 2023

Praktyczny przewodnik po mysleniu krytycznym okladka

Winiarek, M. (red.): Praktyczny przewodnik po myśleniu krytycznym
Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2022

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy poszukują praktycznych rozwiązań do rozpoczęcia pracy z wykorzystaniem metod myślenia krytycznego. W publikacji znajdą Państwo wyjaśnienie, czym dokładnie jest myślenie krytyczne, z czego się składa, jakiej interpretacji myślenia krytycznego używają trenerzy i jak rozwijają poszczególne postawy oraz mnóstwo praktycznej wiedzy, wskazówek i inspiracji do zastosowania na kluczowych przedmiotach.
Książka zawiera również materiały do praktycznego wykorzystania w edukacji domowej.

To pierwsze w Polsce praktyczne kompendium wiedzy z myślenia krytycznego.

Praktyczny przewodnik po myśleniu krytycznym stworzony przez trenerów myślenia krytycznego – nauczycieli dla nauczycieli.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Trening umiejetnosci spolecznych dla dzieci i mlodziezy z zespolem Aspergera okladka

Baker J.: Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych
Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2022

Podręcznik dla trenerów umiejętności społecznych autorstwa cenionego psychologa Jeda Bakera to 70 lekcji i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży z deficytem umiejętności społecznych. Poprzedzone przystępnym omówieniem, praktyczne porady z pewnością przydadzą się w czasie treningu umiejętności społecznych – w grupie, ale też w domu z rodzicem, na spotkaniu z rówieśnikami czy w środowisku szkolnym. Propozycje lekcji zostały wzbogacone między innymi o: katalog umiejętności społecznych, przykładowe plany pracy w grupie treningowej, kilkadziesiąt arkuszy ćwiczeń zawierających propozycje aktywności, które pozwolą wykorzystać umiejętności w praktyce – a co za tym idzie – wspierać ich generalizację w domu i szkole.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Logopedia. Jak zadbac o prawidlowy rozwoj mowy dziecka okladka

Baranowska S.: Logopedia. Jak zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon, 2022

Książka podpowiada, na co zwracać uwagę podczas dorastania dziecka w kontekście wymowy. Można w niej znaleźć konkretne rozwiązania i nawyki, które pomogą pozbyć się wad wymowy w przyszłości. Książka została stworzona w sposób, aby mogli z niej skorzystać zarówno rodzice, jak i logopedzi.
Znajduje się w niej zestaw ćwiczeń wspomagających wymowę i zabawy dla dziecka. Autorka opisuje, w jaki sposób rozwija się mowa u dziecka na poszczególnych etapach życia i w jaki sposób – w razie problemów – wdrożyć podane rozwiązania.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Empatia. 48 cwiczen okladka

France H: Empatia. 48 ćwiczeń, które nauczą dziecko wyrażać swoje emocje, rozumieć innych oraz dbać o relacje
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022

Empatia stanowi podstawę zdrowych i silnych relacji. Pomaga nam dogadywać się z ludźmi, zrozumieć ich uczucia i zachowania oraz skutecznie rozwiązywać konflikty. Odgrywa ona także bardzo ważną rolę w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka. Dlatego tak istotne jest, aby pracować nad nią już od najmłodszych lat.

Hiedi France stworzyła do tego idealne narzędzie! Książka napisana jest zrozumiałym językiem oraz zawiera mnóstwo wciągających gier i zabaw. Dzięki tej książce dziecko nauczy się: rozwiązywać problemy, nawiązywać i podtrzymywać przyjaźnie, współpracować w grupie, okazywać innym troskę i życzliwość, mówić „przepraszam”, słuchać aktywnie, wyrażać swoje emocje.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Ocalic Ofelie okladka

Pipher M., Pipher-Gilliam S.: Ocalić Ofelię. Jak troszczyć się o dorastające dziewczęta
Warszawa: Mamania, 2022

Jakie są współczesne dziewczyny? Czym się różnią od swoich mam i babć, z jakimi wyzwaniami się zmagają? Jak pomóc nastolatce wyrosnąć na silną i pewną siebie kobietę, której będzie się po prostu dobrze żyło w społeczeństwie i z samą sobą?

W oparciu o dane naukowe, doświadczenie zawodowe i osobiste, autorki szukają odpowiedzi między innymi na takie pytania:

  • Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dorastających dziewcząt?
  • Jak pomóc im ukształtować ich tożsamość?
  • Jak ocalić ich wyjątkową wartość?
  • Jak pomóc im tworzyć trwałe związki z innymi?

Mary Pipher i Sara Pipher Gilliam badają wpływ mediów społecznościowych na rozwój współczesnych nastolatek i analizują rosnące znaczenie aktywizmu społecznego w ich życiu. Pokazują, jak istotna stała się dla nich akceptacja różnorodności i niezgoda na utrwalanie nierówności społecznych.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Edukacja do samodzielnosci okladka

Pobojewska A.: Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Scenariusze zajęć
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022

Publikacja jest monografią poświęconą metodzie edukacyjnej nazwanej warsztatami z dociekań filozoficznych. Zawiera opatrzone szczegółowymi informacjami scenariusze. Warsztaty z dociekań filozoficznych są dla polskiego czytelnika względnie nowym instrumentem. Służą do wyrabiania umiejętności, motywacji i postaw społecznych oraz poznawczych związanych ze zdobywaniem intelektualnej i moralnej samodzielności. Kształtują kompetencje miękkie, ucząc: stawiania pytań problemowych, formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji, krytycznego myślenia, wrażliwości, wyobraźni, kreatywności i wielu innych. Można z nich korzystać na każdym poziomie nauczania w różnych placówkach kształceniowych i wychowawczych, pełnią bowiem edukacyjną funkcję niezależnie od wieku i poziomu intelektualnego uczestników. Nadają się do zastosowania na wszystkich przedmiotach.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Godziny wychowawcze z nastolatkami okladka

Radwańska A., Sołtys A.: Godziny wychowawcze z nastolatkami
Warszawa: Difin, 2022

Książka została napisana z myślą o wychowawcach i pedagogach szkół ponadpodstawowych. Młodzież coraz częściej zmaga się z wieloma trudnościami, które powodują niepokój i stres. Sytuacje trudne zdarzają się w klasie, grupie społecznej, rówieśniczej bądź indywidualnie. Tematy godzin wychowawczych opracowane przez Autorki odnoszą się do sfer: zdrowia psychicznego, zdrowego odżywiania, konfliktów, komunikacji, motywacji, samoświadomości, samorealizacji, szacunku i godności. Każdy scenariusz został opracowany tak, aby angażował uczniów w pracę podczas lekcji, by zdobywali wiedzę i umiejętności poprzez działanie. Książka zawiera 30 scenariuszy, a każdy z nich – ćwiczenia dla uczniów i krótką charakterystykę omawianego tematu

Dostępność: ZCDN Szczecin

Niezwykle spotkania okladka

Konarzewska A.: (Nie)zwykłe spotkania
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza LOGOS, 2022

Anna Konarzewska, autorka bestsellerowej książki Być (nie)zwykłym wychowawcą, wraca z nową publikacją!

W książce (Nie)zwykłe spotkania. Wokół godzin wychowawczych autorka dzieli się między innymi pomysłami na niezwykłe lekcje wychowawcze. Przy wprowadzeniu do każdego z 32 scenariuszy znajdziemy opis narzędzi, metod i celów lekcji.

Publikacja otrzymała patronat Instytutu Praw Dziecka oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka; została już doceniona przez wielu wychowawców.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Jak zaangazowac uczniow w nauke i zbudowac dobry klimat w szkole okladka

Gwiazdowska-Stańczak  S.: Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole. Poradnik dla nauczycieli
Warszawa: Difin, 2022

Poradnik przedstawia optymalny klimat szkoły, który sprzyja efektywnemu uczeniu się. Szkoła ukazana za pomocą metafory drzewa skupia w sobie wiele komponentów, z których każdy odgrywa konkretną rolę w zapewnieniu uczniom dobrostanu – zarówno w perspektywie „tu i teraz”, jak i w odniesieniu do przyszłości (i dorosłości).

Ustalenia teoretyczne wsparte są solidnie opracowaną obudową metodyczną w postaci scenariuszy i kart pracy. Dzięki temu poradnik jest materiałem, który nie tylko może zachęcić nauczycieli do refleksji nad własnym ogródkiem dydaktycznym, ale także od razu dostarczyć gotowe rozwiązania do codziennej pracy z uczniami i ich rodzicami. Poradnik zawiera konkretne wskazówki, co zrobić, aby uczeń był bardziej zaangażowany w naukę, i w jaki sposób stworzyć dobry klimat w szkole.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Świnoujście

Retoryka – zapomniany fragment szkoly okladka

Gudro-Homicka M.: Retoryka – zapomniany fragment szkoły
Warszawa, Difin, 2022

Książkę jest skierowana do nauczycieli uczących na wszystkich etapach kształcenia – pedagogów, psychologów, polonistów i nauczycieli innych przedmiotów, którzy w pracy z dziećmi/młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego. Odchodząc od encyklopedycznego przekazywania wiedzy na rzecz twórczego rozwiązywania problemów, nauczyciele muszą podjąć trud kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych – mówienia, słuchania, czytania, pisania, logicznego myślenia, analizowania, argumentowania, wnioskowania, kultury wypowiedzi publicznej oraz współpracy w grupie. Zwracamy się do nauczycieli, którzy dążą do holistycznego rozwoju osobowości uczniów, pragną wychować człowieka kulturalnego, twórczego, myślącego, przedsiębiorczego, a jednocześnie wrażliwego i tolerancyjnego, mówiącego piękną polszczyzną.

Dostępność: ZCDN Szczecin

O kreatywnosci w fizycznej edukacji okladka

Węglarz J.: O kreatywności w fizycznej edukacji
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2022

Rozwój kreatywności uczestników edukacji fizycznej nie może zaistnieć bez aktywnego udziału nauczycieli „kreatorów”. Podejmowanie przez nauczycieli przedsięwzięć o charakterze twórczym jest obecnie jednym z wymogów ich zawodowego awansu i rozwoju. Szczególnie oczekiwane są działania innowacyjne, zaliczane do swoistej twórczości pedagogicznej, która może wpływać na ewolucję zarówno teorii, jak i praktyki. Dlatego już sama koncepcja przygotowanej przez Józefa Węglarza publikacji zasługuje na uznanie.

Dostępność: ZCDN Szczecin

O wychowaniu. okladka

Homicki B.: O wychowaniu. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Polsce
Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2022

W publikacji poznają Państwo system wychowania naszych wybitnych pedagogów, ich pracę z dziećmi i młodzieżą w ogniskach wychowawczych, w trudnych czasach przedwojennych, w czasach wojny i w powojennym PRL-u.

Niniejsza publikacja nie ma ambicji podręcznika akademickiego dla studentów pedagogiki, jednak może być zachętą do poznania polskich i europejskich autorytetów w dziedzinie wychowania. Dla obecnych wychowawców, pracujących w różnych ośrodkach oświatowych i wychowawczych, będzie przewodnikiem po meandrach wychowania. Zawiera bowiem podstawowe praktyczne zasady pedagogiki i sposoby radzenia sobie z dziećmi i młodzieżą w różnych sytuacjach wychowawczych.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Świnoujście

Uczen z zaburzeniami psychicznymi okladka

Majewicz P., Sikorski J.: Uczeń z zaburzeniami psychicznymi
Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2022

Opracowanie poświęcone jest trzem podstawowym kwestiom, jakimi są: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w końcu rozległy i trudny problem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Autorzy skupiają się na szczególnie trudnym podmiocie, jakim jest uczeń z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i młodzież, która bez systemowej, interdyscyplinarnej i profesjonalnej pomocy nie jest w stanie realizować z powodzeniem obowiązku szkolnego, ale i rozwijać się i funkcjonować w wielu przestrzeniach własnej aktywności.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Edukacja wyzwolenia szkoly i nauczycieli okladka

Kordziński J.: Edukacja wyzwolenia szkoły i nauczycieli
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2022

Świat, w którym funkcjonuje dzisiejsza szkoła – uczęszczający do niej uczniowie oraz zatrudnieni w niej nauczyciele – uległ radykalnej zmianie. Pandemia COVID-19, konieczność nauczania zdalnego i związane z tym zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także wojna w Ukrainie i potrzeba wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji – pokazują chaos funkcjonowania szkoły oraz wskazują na potrzebę stosowania nowych rozwiązań w nauczaniu.

Publikacja zawiera refleksje na temat kondycji współczesnej szkoły, dyrekcji i nauczycieli, ich doświadczeń, wad, ograniczeń oraz perspektyw działania pozwalających uczynić ze szkoły miejsce rozwoju i budowania wiary w siebie. Zwraca uwagę na to, że mamy dookoła coraz więcej świetnych nauczycieli oraz doskonale zorganizowanych i ciekawie pracujących szkół, z których warto brać przykład i promować proponowane przez nie rozwiązania.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Placowki opiekunczo wychowawcze okladka

Kolankiewicz M.: Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Warszawa, Difin, 2022

Książka porusza trudną i delikatną problematykę instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi.
Znajdziemy w niej historię istnienia placówek opiekuńczych. Ich rolą jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkać w swoim domu rodzinnym. Opiekunowie i nauczyciele sprawują w placówkach opiekę, zapewniają edukację oraz uczestniczą w procesie wychowywania swoich podopiecznych. Stawiają przy tym czoła problemom dorastania dzieci i młodzieży, a także ich tęsknocie za rodziną. Jest to szczególny rodzaj opieki, wymagający specjalistycznej wiedzy oraz wyjątkowych predyspozycji.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw

Podobne wpisy:
Majowy Tydzień Bibliotek – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

W dniach 8-15 maja 2024 roku odbędzie się XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tym razem pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Kwiecień Miesiącem Autyzmu – przewodnik po nowościach w naszej bibliotece

Kwiecień to dobry czas, aby podkreślić istotę świadomości autyzmu. To miesiąc, w którym poświęcamy uwagę zrozumieniu, akceptacji i docenieniu różnorodności. Jako biblioteka pedagogiczna pragniemy wnieść swój wkład do tej ważnej akcji, prezentując nowe książki o autyzmie.

Nowości w zbiorach bibliotecznych o wychowaniu w dobie cyfrowych wyzwań – marzec 2024

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wychowanie dzieci wymaga szczególnej uwagi i troski. Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone możliwości, ale również stawiają przed rodzicami i opiekunami niespotykane dotychczas wyzwania. Oto kilka nowych lektur z zasobów naszej biblioteki, które pomogą odnaleźć się dorosłym w świecie cyfrowych szans i zagrożeń dla dzieci.