ZCDN

Nowości w zbiorach – październik 2016

Okładka: Budząca się szkoła

Rasfeld Margret, Breidenbach Stephan: Budząca się szkoła
Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015

Dlaczego dzieci po przekroczeniu szkolnego progu z czasem tracą ochotę do nauki i przestają zauważać ogromne bogactwo otaczającego je świata?

Dlaczego rozpoczęcie edukacji dla wielu z nich oznacza utratę spontaniczności i otwartości na współpracę?

Co dzieje się z ich naturalną ciekawością  wobec wszystkiego, co nowe?

Co sprawia, że szkoła staje się dla nich symbolem przymusu, wypełniania narzucanych obowiązków, konieczności zaliczania życiowych etapów, których znaczenia z reguły nie rozumieją i z którymi się nie identyfikują?

Współinicjatorzy niemieckiego projektu edukacyjnego „Budząca się szkoła” – prof. Stephan Breidenbach i dyrektorka berlińskiej szkoły Margret Rasfeld – uważają, że tę sytuację można zmienić. W książce „Schulen im Aufbruch” (tytuł niemieckiego wydania, Kösel-Verlag, Monachium 2014) udzielają odpowiedzi na powyższe pytania i opisują szkołę, w której uczniowie sami przejmują odpowiedzialność za tempo uczenia się i kolejność przerabianych tematów. Rozbudza to w nich silne poczucie sprawności, odpowiedzialności za własny sukces edukacyjny i odwagę w stawianiu czoła życiowym wyzwaniom.

 

Okladka: Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli

Bereźnicki Franciszek: Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015

„Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli” stanowi zmienione i rozszerzone wydanie „Zarysu dydaktyki szkolnej” (F. Bereźnicki). Zmianie poddano tytuł oraz samą treść, poszerzając ją o wybrane i poprawione zagadnienia zawarte w publikacji „Podstawy kształcenia ogólnego” (F. Bereźnicki).

W niniejszej książce zawarto wiedzę, która wynika z kilkudziesięcioletniej pracy dydaktyczno-naukowej Autora w szkolnictwie ogólnokształcącym i wyższym, a także z własnych przemyśleń teoretycznych przedstawionych w wielu publikacjach dydaktycznych. Wykorzystał tu bogaty dorobek naukowy i poglądy znanych i cenionych dydaktyków, a jednocześnie profesorów uniwersyteckich, m.in. K. Denka, C. Kupisiewicza, T. Lewowickiego, K. Kruszewskiego, S. Palki, J. Półturzyckiego, M. Śnieżyńskiego, W. Zaczyńskiego i najbardziej cenionego W. Okonia, twórcy teorii kształcenia wielostronnego, a także wielu innych. „Ich prace tworzą dzisiaj nowy kształt polskiej teorii kształcenia”.

Zadaniem niniejszego podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków. W książce Autor zwraca uwagę na zagadnienia bezpośrednio przydatne w organizowaniu i kierowaniu procesem uczenia się, a szczególnie na potrzebę wzbogacania i stosowania aktywizujących metod i środków dydaktycznych, na unowocześnianie lekcji, optymalizowanie sprawdzania i oceniania uczniów. „Ważnym zagadnieniem jest także samodzielne uczenie się uczniów, dlatego wyeksponowałem problematykę metod uczenia się, które są podstawą ich aktywności poznawczej i samokształceniowej”.

Okładka: Asertywność w przykładach: jak się zachować w typowych sytuacjach

Gromnicka Dorota: Asertywność w przykładach: jak się zachować w typowych sytuacjach
Warszawa: Samo Sedno Edgard, 2015

Asertywność w przykładach.
Jak zachować się w trudnych sytuacjach.
Praktyczne zwroty przydatne w rozmowach. Znajdź wyjście z każdej sytuacji i bądź asertywny już dziś!

To nie jest kolejna książka o asertywności. To instrukcja, jak być asertywnym na co dzień!

Ten innowacyjny poradnik prezentuje liczne sytuacje z życia, które bywają trudne nawet dla osób, które uważają się za asertywne. Odpowiednio dobrane scenki i dialogi opatrzone są profesjonalnym komentarzem, analizą zachowania rozmówców oraz scenariuszem asertywnego rozwiązania problemu. Dzięki ćwiczeniom, wskazówkom i praktycznym zwrotom zawsze znajdziesz sposób na wyjście z najbardziej skomplikowanych sytuacji.

Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno:

  • pomaga przećwiczyć ważne rozmowy z partnerem, rodzicami i dziećmi – stawiać granice, komunikować swoje potrzeby i oczekiwania,
  • pokazuje, jak rozmawiać z przełożonym o zarobkach, nadgodzinach, ocenie pracowniczej, awansie,
  • prezentuje skuteczne sposoby na składanie reklamacji, zgłaszanie skargi, grzeczne zwracanie komuś uwagi,
  • podpowiada, jak zadbać o siebie i pielęgnować poczucie własnej wartości.
Okładka: Chłopiec z Saturna: jak dziecko autystyczne widzi świat

Schmidt Peter: Chłopiec z Saturna: jak dziecko autystyczne widzi świat
Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2015

To pierwsza część autobiograficznej powieści dr. Petera Schmidta, wysoko funkcjonującego aspergerowca.

Peter Schmidt zawsze był dziwnym dzieckiem, nad wyraz zdolnym, inteligentnym, ale od urodzenia miał ogromne problemy z relacjami z rówieśnikami, rodzicami, otoczeniem. On nie rozumiał emocji, nie rozpoznawał mimiki, aluzje i wszelkie przenośnie odczytywał bardzo dosłownie, nie lubił bajek ani fikcyjnych opowiadań. A otoczenie – nie rozumiało jego zachowania, reakcji, czasami bardzo agresywnych. Peter sam siebie we wczesnym dzieciństwie nazwał chłopcem z Saturna, bo już jako dziecko był zafascynowany kosmosem, obcymi planetami i gwiazdami. A dziś jest doktorem nauk geofizycznych, dobrym mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci.

W „Chłopcu z Saturna” obserwujemy rozwój dziecka z Zespołem Aspergera, jego postrzeganie świata i otaczającej rzeczywistości, jakże odmienne od tego, jak patrzą na świat inne, neurotypowe dzieci.

Książka jest niezwykle fascynująca, czyta się ją doskonale, bo jej autor, Peter Schmidt, jest również doskonałym mówcą i bardzo dowcipnym pisarzem.

 

Okładka: dzień dobry… i co dalej?

Berne Eric: dzień dobry… i co dalej?
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2016

W tej książce znajdujemy odpowiedź na pytanie: Co sprawia, że jedni zwyciężają, innym nic się nie udaje, a wszyscy pomiędzy tymi dwoma biegunami są tacy nudni?

Berne wyjaśnia, w jaki sposób życie każdego z nas toczy się według scenariusza, który tworzymy w dzieciństwie, i uczy, jak możemy go tak zmodyfikować lub zmienić, aby zakończył się szczęśliwie…

Eric Berne, twórca analizy transakcyjnej, jest autorem m.in. światowego bestselleru „W co grają ludzie”.

Okładka: Autyzm i AAC: pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej

Autyzm i AAC: pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej strony aktualne dane z literatury, sięgając do prac wybitnych badaczy zamieszczonych w publikacjach książkowych oraz czasopismach o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Obszerna monografia wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom związanym z udostępnianiem najnowszych informacji w zakresie rozwijania zdolności porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży z ASD.

Zawarte w książce rozdziały odznaczają się wysokim poziomem profesjonalizmu i mogą stanowić niewątpliwie cenne źródło wiedzy oraz inspiracji dla czytelników.
Ukazanie się tej książki pozwoli czytelnikom zapoznać się z wieloma różnorodnymi i często wypróbowanymi podejściami i metodami związanymi z diagnozą trudności komunikacyjnych i oddziaływaniami pozwalającymi je zmniejszyć lub im zapobiegać u dzieci z ASD. Lekturę publikacji można polecić zarówno profesjonalistom, jak i praktykom, a także studentom takich kierunków, jak: pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, audiofonologia.

Myślę, że także rodzice tej grupy dzieci będą zainteresowani tymi koncepcjami i propozycjami, jakie stanowią przedmiot rozważań omawianej publikacji.

Z recenzji profesora Tadeusza Gałkowskiego

Odczytanie i zrozumienie komunikatów dziecka daje szansę na wprowadzenie alternatywnych i wspomagających form terapii.

Książka „Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem jest dziełem wielu autorów – naukowców i praktyków. Jest ona cennym wkładem do badań nad budowaniem takich form postępowania terapeutycznego, które umożliwią dziecku autystycznemu komunikację społeczną. Prezentowane formy pracy z dzieckiem i jego otoczeniem budzą nadzieję na zbudowanie drogi, która umożliwi dziecku autystycznemu odnalezienie się w środowisku społecznym.
Książka winna być podstawowym źródłem wiedzy dla wszystkich terapeutów pracujących z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

prof. Hanna Jaklewicz

Okładka: Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Bauer Joachim: Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców
Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015

Ogromna część absolwentów opuszczających placówki edukacyjne nie nabywa w nich żadnej z tych cech, które przygotowują człowieka do życia: wiary w siebie, wewnętrznej motywacji, solidnej wiedzy oraz kompetencji społecznych i emocjonalnych. Badacz mózgu, lekarz i psychiatra, Joachim Bauer, pokazuje siedem nowych perspektyw, dzięki którym szkoła może stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Uczniowie mogą odnaleźć w szkole „drugi dom”, nauczyciele zadowolenie i spełnienie w zawodzie, a rodzice nie muszą dłużej tkwić w roli wiecznych wrogów systemu i mogą czynnie uczestniczyć w życiu szkolnym swoich dzieci.

Okładka: Elementy cyfryzacji edukacji: z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego

Mikulski Kazimierz: Elementy cyfryzacji edukacji: z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

W ostatnim czasie bardzo często przytacza się w środkach przekazu, a także na spotkaniach różniej rangi oświatowej zwrot „cyfryzacja”. Decydując się na odmianę nie tylko przez przypadki, ale także poszerzając zakres znaczenia, autor podjął owocną próbę ukazania, jak – z upływem czasu – kształtowało się określenie technologii informacyjnej wraz z konsekwencjami dotyczącymi wykluczenia czy włączenia cyfrowego. Autor zwraca uwagę, że uczniom każdej szkoły, a szczególnie uczniom szkoły zawodowej, są potrzebne działania odbierane i realizowane jako mądra cyfryzacja.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasza Królikowskiego

Okładka: Głowa do liczb

Oakley Barbara: Głowa do liczb
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2016

Zaproś matematykę do swojego życia!
Pozbądź się uprzedzeń związanych z matematyką.
Zostań zaklinaczem liczb – trening, odpoczynek i zbrylanie wiedzy.
Doceń swój talent – siła właściwego myślenia i intuicyjnego rozumienia.

Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, że matematyka może być interesująca i pomocna? Dzięki niej lepiej zrozumiesz wiele zagadnień współczesnego świata. Matematyczne umiejętności pomogą Ci w pracy i życiu codziennym, znacząco podniosą też Twoje kwalifikacje zawodowe. Matematyka jest wszędzie, bez niej niemożliwe byłoby programowanie, szacowanie ryzyka, działanie urządzeń medycznych, budowanie domów czy skuteczne łapanie przestępców. Zaprzyjaźnij się z nią!

Autorka tej książki, dr Barbara Oakley, z własnego doświadczenia wie, jak to jest mieć problemy z matematyką – w szkole średniej przedmioty ścisłe sprawiały jej ogromne trudności. Jednak gdy uświadomiła sobie, że brak wiedzy z tej dziedziny będzie już zawsze ograniczał jej możliwości zawodowe, postanowiła przekształcić swój mózg tak, by w końcu opanował nauki ścisłe. W tej książce dr Oakley opiera się na odkryciach neurologii i psychologii poznawczej, by pokazać, jak skutecznie uczyć się matematyki i przedmiotów ścisłych. Wbrew powszechnemu przekonaniu matematyka wymaga myślenia kreatywnego, nie tylko analitycznego. Każdy z nas może zabłysnąć w tej dziedzinie, a uczenie się jej może być bardzo przyjemnym doświadczeniem.

Okładka: Kreatywne szkoły: oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Robinson Ken: Kreatywne szkoły: oddolna rewolucja, która zmienia edukację
Kraków: Wydawnictwo Element, 2015

W książce „Kreatywne szkoły” Ken Robinson rozwija myśli zawarte w swojej słynnej prelekcji „Czy szkoły zabijają kreatywność” i prezentuje przełomowe, praktyczne rozwiązania dotyczące kluczowej kwestii dla współczesnych społeczeństw: transformacji szkół i systemów edukacji.

Robinson krytykuje przestarzały, przemysłowy model edukacji i pokazuje, jak wdrożyć wysoce spersonalizowany, ekologiczny model, który pozwala na wykorzystanie bezprecedensowych możliwości XXI wieku, by wykształcić całe osobowości uczniów i przygotować ich do wyzwań współczesnego świata.

Książka „Kreatywne szkoły” – pełna przykładów, przełomowych badań i rekomendacji profesjonalistów z całego świata, a także napisana z właściwym Robinsonowi wciągającym stylem i poczuciem humoru – zainspiruje nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i decydentów, by na nowo przemyśleli prawdziwą naturę i cele edukacji.

„Co możesz zrobić? Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, nauczycielem, rodzicem, dyrektorem placówki czy decydentem, jeśli w jakikolwiek sposób jesteś zaangażowany w edukację, możesz być częścią zmiany”.

Ken Robinson, „Kreatywne szkoły

Okładka: Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być

Huther Gerald: Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być
Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015

Presja osiągania jak najlepszych wyników i nieustanny stres zabijają motywację i chęć do nauki, odbierają radość uczenia się i niszczą wrodzoną potrzebę odkrywania otaczającego świata. Tymczasem nasz mózg najlepiej rozwija się dzięki kreatywności i entuzjazmowi. To właśnie one powodują, że lepiej przyswajamy wiedzę, potrafimy wykorzystywać nasze możliwości, a co za tym idzie, dostrzegamy sens uczenia się.

Niestety nasza kultura, nastawiona na wyścig i dążenie do sukcesu za wszelką cenę, odrzuca możliwość działania innego niż nastawionego na cel. Nie dziwi zatem, że najbardziej rozpowszechnione choroby naszej cywilizacji to wewnętrzne wypalenie, depresja i demencja. Znany niemiecki neurobiolog, Gerald Hüther, proponuje radykalną zmianę myślenia. W oparciu o wyniki badań nad mózgiem stawia prowokującą – i dla wielu mocno deprymującą tezę: Większość z nas to „niedorozwinięte wersje” własnych potencjałów i możliwości.

W książce „Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być” Hüther pokazuje z neurobiologicznej perspektywy, w jaki sposób każdy może stać się tym, kim naprawdę mógłby być, gdyby wykorzystał predyspozycje, jakimi rzeczywiście dysponuje.

Okładka: Kultura szkoły: studium teoretyczno-empiryczne

Dernowska Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra: Kultura szkoły: studium teoretyczno-empiryczne
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015

Kultura szkoły to kategoria pojęciowa na dobre zakorzeniona w literaturze anglojęzycznej (i nie tylko), ale także coraz częściej pojawiająca się w rodzimym dyskursie na temat edukacji. Chociaż w naszym kraju są dostępne zarówno artykuły, jak i obszerniejsze prace poświęcone kulturze szkoły (Adrjan 2011; Dernowska 2014ab; Klus-Stańska 2010; Pająk 1996; Polak 2007; Tłuściak-Deliowska 2014; Tłuściak-Deliowska, Dernowska 2015ab; Tłuściak-Deliowska, Dernowska, Strutyńska 2014), to odczuwa się brak systematycznego i spójnego opracowania tego zagadnienia. Ta książka stanowi niewielki krok w stronę takiego właśnie przedstawiania tej kategorii, a jej cel jest dwojaki: z jednej strony analityczno-syntetyzujące podejście do stanowisk i modeli teoretycznych kultury oraz klimatu szkoły, z drugiej natomiast – ekspozycja „kultury szkoły” jako kategorii na tyle syntetycznej, że może ona dostarczyć szerszej perspektywy do spójnego, a nie – jak w zdecydowanej większości prac badawczych poświęconych dotychczas szkole – fragmentarycznego, wybiórczego oglądu życia i funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Okładka: Kłótnia o gender

Flavigny Christian: Kłótnia o gender
Poznań: Wydawnictwo W Drodze, 2015

Christian Flavigny, psychiatra i psychoanalityk dziecięcy, nazywa teorię gender mitem współczesności. Pokazuje, że gender theory chce zastąpić psychologiczną refleksję na temat płci socjologizmem, przyjmując założenie, że nie ma czegoś takiego jak tożsamość seksualna wynikająca z natury. Istnieje jedynie tożsamość seksualna uwarunkowana kulturowo i ona jest źródłem bogatego zróżnicowania praktyk seksualnych. Flavigny mówi bez ogródek – stawką dyskusji o gender jest społeczny status homoseksualizmu, biseksualizmu i transseksualizmu, a motywy etyczne i polityczne są w tym sporze drugorzędne.

 „Wielką zaletą tej książki jest to, iż jej autor nie narzeka na rzeczywistość, nie potępia, nie moralizuje, nie sugeruje spisków przeciwko moralności chrześcijańskiej. Na polskim rynku nie było do tej pory tak profesjonalnie i z taką kulturą napisanej książki o gender”.

Nikodem Brzózy

Okładka: Metoda projektu w edukacji polonistycznej

Strawa-Kęsek Ewelina: Metoda projektu w edukacji polonistycznej
Kraków: Universitas, 2015

Publikacja jest nowatorską próbą przedstawienia potencjału, jaki tkwi w metodzie stosowanej i wykorzystywanej w sposób intuicyjny. Autorka opisuje historię tej metody, rozważa możliwości jej stosowania i prezentuje różne rozwiązania dydaktyczne. Książka jest propozycją lekturową niezwykle potrzebną, wyjaśnia bowiem niuanse działania problemowego, wskazuje drogi postępowania nauczyciela i uczniów pracujących metodą projektu. Autorka pokazuje, jak mądrze wykorzystać techniczne możliwości i świat, w którym zanurzony jest uczeń, do odkrycia mu całych pokładów możliwości wynikających z uczestnictwa w kulturze. Książka, napisana piękną polszczyzną, podejmuje ciekawe zagadnienia nauczania; erudycja, elegancja i styl wypowiedzi powodują, że czytelnik podąża za anegdotą, za przytoczeniami opinii nauczycieli i uczniów i z ciekawością czyta o propozycjach rozwiązań dydaktycznych.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Jaskółowej

Ewelina Strawa-Kęsek – polonistka, logopeda. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z metodyką nauczania literatury i języka polskiego. Jako specjalistka do spraw badań i analiz współpracowała z Pracownią Języka Polskiego Instytutu Badań Edukacyjnych. Brała udział w realizacji takich projektów badawczych, jak „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (IBE) oraz „Akademickie Centrum Kreatywności” (MNiSW). Prowadzi warsztaty poświęcone metodzie projektu edukacyjnego oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na lekcjach języka polskiego.

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.
Opracowanie: Barbara Keller

Podobne wpisy:
Kwiecień Miesiącem Autyzmu – przewodnik po nowościach w naszej bibliotece

Kwiecień to dobry czas, aby podkreślić istotę świadomości autyzmu. To miesiąc, w którym poświęcamy uwagę zrozumieniu, akceptacji i docenieniu różnorodności. Jako biblioteka pedagogiczna pragniemy wnieść swój wkład do tej ważnej akcji, prezentując nowe książki o autyzmie.

Nowości w zbiorach bibliotecznych o wychowaniu w dobie cyfrowych wyzwań – marzec 2024

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wychowanie dzieci wymaga szczególnej uwagi i troski. Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone możliwości, ale również stawiają przed rodzicami i opiekunami niespotykane dotychczas wyzwania. Oto kilka nowych lektur z zasobów naszej biblioteki, które pomogą odnaleźć się dorosłym w świecie cyfrowych szans i zagrożeń dla dzieci.

Nowości w zbiorach – luty 2024

Nasza biblioteka stale rozwija swój księgozbiór, aby sprostać potrzebom czytelników oraz odzwierciedlić najnowsze osiągnięcia w dyscyplinie nauk pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi, najnowszymi pozycjami w zbiorach bibliotecznych.