ZCDN

Nowości w zbiorach – styczeń 2018

Okładka: Scenariusze zajęć
z elementami bajkoterapii

Bartnicka-Kierylak A., Świtaj-Wirtek K.: Scenariusze zajęć
z elementami bajkoterapii
Warszawa: PWN 2017

To 19 scenariuszy wraz z propozycjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zadaniowymi. Scenariusze zakładają powtarzalny układ pracy z grupą przedszkolną: zabawa powitalna, odczytanie bajki przez nauczyciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami.

Okładka: Socjoterapia w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Program zajęć. Cz. 3

Grudziewska E. (red.): Socjoterapia w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Program zajęć. Cz. 3
Warszawa: Difin, 2017

Książka łączy rozważania teoretyczne dotyczące oddziaływań socjoterapeutycznych z programami zajęć przeznaczonych dla konkretnych grup dzieci i młodzieży, borykających się na co dzień z różnego rodzaju trudnościami, które utrudniają funkcjonowanie psychospołeczne.
Publikacja ma umożliwić Czytelnikom znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące etyki pracy socjoterapeutycznej (oraz grupowej). Ponadto ma wskazać na znaczenie superwizji dla osoby socjoterapeuty oraz stać się inspiracją do pracy z dziećmi i młodzieżą dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców z różnego typu placówek.

Okładka: Zastosowanie Darów Froebla w dziecięcej matematyce

Gruszczyk-Kolczyńska E., Kozieł J.: Zastosowanie Darów Froebla w dziecięcej matematyce
Lublin: Froebel.pl, 2017

W publikacji omówione są treści kształcenia wszystkich obszarów edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem Darów Froebla oraz innych przedmiotów które znajdują się w otoczeniu dziecka.
Książka jest adresowana do nauczycieli przedszkola, rodziców starszych przedszkolaków, oraz pedagogów specjalnych, którzy zajmują się wspomaganiem rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zaletą książki są liczne fotografie przedstawiające sens wykonywanych ćwiczeń, sytuacji zadaniowych i zabaw z dziećmi.

Okładka: Instrukcja obsługi matki

Gwiazda-Elmerych M.: Instrukcja obsługi matki
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Gdyby tuż po narodzeniu w głowach noworodków za pomocą czipów instalowano instrukcje obsługi najbliższych członków rodziny, być może żyłoby się nam wszystkim o wiele prościej. Mniej nieprzespanych nocy, krzyków, rodzinnych awanturek… Niestety nie ma tak lekko.

Związana ze Szczecinem, Małgorzata Gwiazda-Elmerych, dziennikarka, pisarka i coach, pokusiła się o przygotowanie takiej instrukcji dla Nastolatków. Wiek docelowy 10–12 lat. Wydana w postaci niewielkiej książki „Instrukcja obsługi matki” zmieści się w większej kieszeni ich spodni. Teraz tylko wystarczy umiejętnie podsunąć im tę lekturę. Odnajdą tam siebie? Zrozumieją? Wykorzystają porady? Warto sprawdzić.

Okładka: Rozwiń swój potencjał

Kowalski S.: Mózg. Rozwiń swój potencjał
Warszawa: Wydawnictwo „Zwierciadło”, 2017

Poradnik oprócz części teoretycznej, która omawia wszystkie najważniejsze obszary pracy mózgu a także mechanizmy jego działania, przedstawia praktyczne techniki zwiększenia możliwości zapamiętywania, myślenia, koncentracji, tworzenia.
Chcąc skutecznie i prawidłowo używać swojego mózgu, gwarantując mu przy tym komfortową i bezawaryjną pracę, tę książkę należy przeczytać!

Okładka: Nastolatki. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?

MacKenzie R. J.: Nastolatki. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?
Sopot: GWP, 2017

Wychowanie nastolatka stanowi obecnie nie lada wyzwanie. To prawda, że nastolatki zawsze wykazywały skłonność do buntu i nieustannego testowania granic, ale w dzisiejszym świecie, w którym rządzą Facebook, Twitter, Instagram i inne media, a młodzi ludzie mierzą się z ogromnymi oczekiwaniami i silną presją, wychowanie dziecka na mądrego, szanującego siebie i innych, dobrze przystosowanego do życia, dojrzałego człowieka jest zdecydowanie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Dzięki lekturze dowiesz się, jak:
• zrozumieć swojego upartego i zbuntowanego nastolatka;
• ustalić jasne, solidne i zdrowe granice, które Twoje dziecko uszanuje;
• zmotywować młodego człowieka do komunikacji i współpracy;
• rozwinąć w sobie cierpliwość i tolerancję dla zachowań typowych dla nastolatków;
• egzekwować jasne i logiczne konsekwencje za złe zachowanie;
• decydować o przyznaniu dodatkowych przywilejów i większej swobody.

Okładka: Uparte dzieci. Od konfliktu do współpracy

MacKenzie R. J.: Uparte dzieci. Od konfliktu do współpracy
Sopot: GWP, 2017

Czy czasami odnosisz wrażenie, że Twoje dziecko to „mały terrorysta”? Czy martwisz się, że nikogo nie słucha, i czujesz się bezsilny? Pora zastosować jasne zasady, które pomogą Ci wprowadzić zdrową dyscyplinę. Robert J. MacKenzie wyjaśnia, że powodem trudnych zachowań mogą być nie tylko złe nawyki rodziców, ale także (po prostu) trudny charakter dziecka. Jednocześnie przekonuje, że konkretność i opanowanie sprawdzą się o wiele lepiej w konfliktowych sytuacjach, niż krzyki, groźby czy próba sił.
Dzięki tej książce:
– zaczniesz współpracować zamiast walczyć,
– zbudujesz lepsze relacje z dzieckiem,
– stworzysz pozytywną atmosferę w domu

Okładka: Bajki terapeutyczne


Mazan M.: 
Bajki terapeutyczne
Warszawa: PWN 2017

Bajki terapeutyczne pokazują, jak radzić sobie z najczęściej pojawiającymi się u dzieci emocjami: nieśmiałością, strachem, zazdrością, nieumiejętnością współpracy, radością i smutkiem. Bajki mają na celu uspokojenie emocji, obniżenie lęku, objaśnienie reguł otaczającego świata.

Okładka: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

Plichta P. i in.: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o różnych potrzebach edukacyjnych. Choć każdy z rodzajów niepełnosprawności wymaga nieco innych oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych, to niektóre zjawiska występujące w przestrzeni szkolnej dotykają wszystkich przedstawianych grup. Jednym z nich jest agresja rówieśnicza i przemoc (bullying). Temu tematowi została poświęcona pierwsza część monografii.
W książce przybliżone zostały też zagadnienia dotyczące uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W dalszej części opracowania przedstawione zostały problemy uczniów z wadami wzroku i słuchu w kontekście działań ułatwiających ich edukację.
W publikacji poruszono również problematykę funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w roli uczniów.
Na zakończenie książki ukazano sylwetkę dziecka z niepełnosprawnością ruchową oraz swoistość jego kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zaspokajania potrzeby wyrażania siebie i porozumiewania się z innymi poprzez alternatywne i wspomagające formy komunikacji.

Okładka: Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą

Ripp P.: Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą
Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017

Czy chcielibyście być uczniami we własnych klasach? Czy Was samych wciągnąłby sposób, w jaki przekazujecie wiedzę? A może tak samo z utęsknieniem czekacie na koniec lekcji jak Wasi słuchacze znudzeni tematem? Jak udaje nam się wzbudzić u dzieci tak wielką niechęć do szkoły?
Pernille Ripp zauważyła, że ciągłe sterowanie uczniami i narzucanie im metod pracy hamuje ich rozwój i pozbawia radości płynącej z uczenia się. Uznała wtedy, że powinna wziąć odpowiedzialność za dzieci, które przyszły do szkoły pełne entuzjazmu (a przynajmniej bez objawów niechęci do niej), a wyszły z podciętymi skrzydłami. Postanowiła odejść od tego, czego nauczyła się na studiach, zaufać swojej intuicji i poszukać własnej drogi do dobrej edukacji. Podając przykłady zmian wprowadzonych przez siebie, zachęca wszystkich do wdrażania własnych sposobów na przywrócenie szkół uczniom i tworzenia klas, które wypełnią się pasją do nauki.

Okładka: Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Tanajewska A., Naprawa R.: Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Gdańsk: Harmonia, 2017

Książka została przygotowana z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz rodzicach tych uczniów. Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skorelowane z publikacjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (Jest już jesieńNadeszła zimaPrzyszła wiosnaNareszcie lato). Umożliwi to efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Okładka: Na każde przysłowie jest zabawa

Winczewski P.: Na każde przysłowie jest zabawa
Gdańsk: Harmonia, 2017

Przysłowia dostarczają niepowtarzalnych możliwości wszechstronnego nauczania dzieci. Stanowią dla kilkulatków istotną możliwość zapoznania się z barwnością języka ojczystego. Ułatwiają one ponadto parolatkom oswojenie się z bogactwem życia społecznego, a także normami etycznymi. Niniejsza książka pozwala uwierzyć, że przysłowia mogą także prowokować dzieci do intensywnej aktywności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę matematyczną, rozwijać wrażliwość na barwę, kształtować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zaproponowano w niej nowy sposób opowiedzenia kilkulatkom o przysłowiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabularyzowanej zabawy ruchowej. Materiał adresowany jest do wychowawców pracujących w przedszkolach i pierwszych trzech klasach szkół podstawowych, ale także do nauczycieli wychowania fizycznego.

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.
Opracowanie: Agnieszka Jankowska

Podobne wpisy:
Kwiecień Miesiącem Autyzmu – przewodnik po nowościach w naszej bibliotece

Kwiecień to dobry czas, aby podkreślić istotę świadomości autyzmu. To miesiąc, w którym poświęcamy uwagę zrozumieniu, akceptacji i docenieniu różnorodności. Jako biblioteka pedagogiczna pragniemy wnieść swój wkład do tej ważnej akcji, prezentując nowe książki o autyzmie.

Nowości w zbiorach bibliotecznych o wychowaniu w dobie cyfrowych wyzwań – marzec 2024

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wychowanie dzieci wymaga szczególnej uwagi i troski. Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone możliwości, ale również stawiają przed rodzicami i opiekunami niespotykane dotychczas wyzwania. Oto kilka nowych lektur z zasobów naszej biblioteki, które pomogą odnaleźć się dorosłym w świecie cyfrowych szans i zagrożeń dla dzieci.

Nowości w zbiorach – luty 2024

Nasza biblioteka stale rozwija swój księgozbiór, aby sprostać potrzebom czytelników oraz odzwierciedlić najnowsze osiągnięcia w dyscyplinie nauk pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi, najnowszymi pozycjami w zbiorach bibliotecznych.