ZCDN

Nowości w zbiorach – lipiec 2018

Okładka: Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu

Górniewicz E.: Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu
Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2017

Książka Ewy Górniewicz to obszerne studium, którego lektura pozwala czytelnikowi w przystępny sposób poznać teoretyczne oraz metodyczne założenia diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu. Jej treść została ujęta w trzy rozdziały. Pierwszy z nich przynosi m.in. ogląd takich kwestii, jak: czytanie i pisanie w ujęciu behawioralnym, funkcjonalna analiza tego procesu, a także jego neuroanatomiczna organizacja. Omówione zostały tu ponadto trudności w czytaniu i pisaniu ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji rozwojowej. W kolejnym rozdziale obszernej analizie poddano nie tylko samą istotę diagnozy trudności w czytaniu i pisaniu – jej pojęcie, definicje, cele i zasady – ale i zaprezentowano typy diagnoz odnoszących się do tytułowej kwestii. Naświetlono także podstawy prawne diagnozy pedagogicznej, co ma niebagatelne znaczenie dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Szczególną wartość, zwłaszcza dla wspomnianych tu praktyków, posiada rozdział trzeci, w którym Autorka skupiła się na procesie pedagogicznego diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu najmłodszych uczniów szkół podstawowych, dodatkowo różnicując podejście dla uczniów klas I oraz uczniów klas II–III. W centrum uwagi znalazły się wskazania dla terapeuty pedagogicznego realizującego postępowanie badawcze w zakresie badania mowy i języka, znajomości liter w izolacji, czytania oraz pisania. Dopełnieniem tego są zamieszczone w formie aneksu autorskie narzędzia przydatne w realizacji badania, stanowiące samoistną wartość rekomendowanej książki.

Okładka: Dzielne dzieci! Wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym

Sikorska I., Sajdera J., Paluch-Chrabąszcz, M.: Dzielne dzieci! Wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym
Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

Pozycja o wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci. Publikacja prezentuje autorski program „Dzielne dzieci!” dotyczący wspierania zdrowia psychicznego dzieci w okresie średniego dzieciństwa. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być proponowanych starszym dzieciom, jak i modyfikowanych wedle potrzeb nauczyciela.
Program „Dzielne dzieci!” jest pierwszą polską propozycją obejmującą wiele kompetencji istotnych dla rozwoju odporności psychicznej dziecka. Siła wewnętrzna połączona z optymizmem, zaufaniem do innych i świata oraz wiedzą na temat konkretnych strategii radzenia sobie z trudnościami może stać się dobrym kapitałem na dalszą drogę edukacyjną dziecka. Adresatem programu są przede wszystkim dzieci po 4. roku życia, natomiast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, szczególnie przebywające w grupie mieszanej wiekowo. Podstawowym kryterium dostosowania programu powinien być nie tyle wiek metrykalny, co poziom rozwoju.

Okładka: Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych. Poradnik dla nauczyciela

Kuziel-Kalina A.: Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych. Poradnik dla nauczyciela
Kraków: Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2017

Książka dostarcza pedagogom podpowiedzi przydatnych rozwiązań w zmaganiach z trudnymi sytuacjami w szkole. W poradniku omówiono kilkadziesiąt zdarzeń (tematów), które często mają miejsce w szkole. Podjęto takie tematy, jak: odrzucenie, niepełnosprawność, przegrana, oskarżenie i kradzież, wagary, uzależnienie,  bezpieczeństwo, przemoc, szantaż, bieda, zapomnienie, niszczenie, podsłuchiwanie, donosicielstwo, samopoczucie, czas – spóźnienie, czekanie, urodziny. Autorka podpowiada, jak rozmawiać z dziećmi, by pomóc im w pokonywaniu trudności. Praca zawiera : propozycje pytań, komentarze dla dziecka, uwagi dla nauczyciela oraz praktyczne wskazówki, które wspomagają warsztat nauczyciela w codziennej pracy wychowawczej. Poradnik adresowany jest do szerokiego grona nauczycieli-wychowawców oraz rodziców.

Okładka: Jeśli nie wiesz, kto i po co, to wszystko jedno jak. Rzecz o wychowaniu

Kuncewicz D.: Jeśli nie wiesz, kto i po co, to wszystko jedno jak. Rzecz o wychowaniu
Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2017

Poradnik Jeśli nie wiesz, kto i po co, to wszystko jedno jak. Rzecz o wychowaniu to wskazówki dla psychologów, prowadzących warsztaty rodzicielskie, dla studentów psychologii… Zamykanie listy odbiorców byłoby niepotrzebnym ograniczeniem. Powinni ją przeczytać wszyscy, którzy z jakichkolwiek przyczyn interesują się sprawami wychowania, ponieważ z opisu tych kilkunastu warsztatów mogą się dowiedzieć tego, czego nie znajdą nigdzie indziej. Autorka nie akceptuje żadnych haseł, żadnych słów-wytrychów, żadnych psychologicznych banałów. Uważa, że nie ma rodziców idealnych, bo być nie może, a gdyby nawet byli, to byliby złymi rodzicami, gdyż nie potrafiliby przygotować dzieci do wejścia w nie-idealny świat. Dziecko musi się zetknąć w dorosłym życiu z rywalizacją, przegraną-wygraną, współzawodnictwem, bo taki jest świat i nie ma sensu go przed tym chronić. Hasło, że słowa ranią na całe życie, w swym uogólnieniu nie jest prawdziwe, bo tak zdarzyć się może, ale przecież rodzice są ludźmi i wypowiedziane w jakiejś sytuacji słowa mogą zostać zrekompensowane czymś innym, i najczęściej rodziców w ich roli nie dyskwalifikują. Konsekwencja nie zawsze jest wartością nadrzędną. Osądzanie, ocenianie jest wtopione w relacje międzyludzkie i nie pozbędziemy się go na rzecz postawy nieoceniającej, obiektywnej, nawet gdybyśmy bardzo chcieli, a zresztą czy naprawdę byśmy chcieli? Słuchając kogoś, często filtrujemy to, co mówi, przez własny świat i, myśląc że rozumiemy, przestajemy słuchać, bo przecież wiemy, o co chodzi (a najczęściej nie wiemy lub wiemy nie do końca). Zbytnia elastyczność, przystosowywanie się do zmian w otoczeniu powoduje oderwanie się człowieka od korzeni, a to jest przyczyną wielu cierpień w świecie. Każde pokolenie ma swoją rolę do odegrania i przecenianie świata ludzi młodych przy dyskredytowaniu starszych powoduje nierównowagę i cierpienie. Erudycja Autorki budzi podziw; jej szacunek do ludzi (wszystkich) również. Książka napisana ciepłym, pływająco-rozmarzonym stylem. Co to jest pływająco-rozmarzony styl? Proszę zacząć czytać – samo czytanie tego dziełka ma wartość terapeutyczną…

Okładka: Meblowanie szkolnej demokracji

Śliwerski B.: Meblowanie szkolnej demokracji
Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA, 2017

W opracowaniu, posługując się metaforą umeblowania przestrzeni mieszkalnej, przedstawiono m.in.:

 • uwarunkowania kształtowania modelu funkcjonowania edukacji formalnej w Polsce po 1989 r.,
 • mechanizmy ograniczające szkolną demokrację,
 • opis zrębów potencjalnego demokratycznego ustroju szkolnego,
 • praktyki codzienności szkolnej, zwłaszcza pracę i postawy nauczycieli.

Metafora architektoniczna pozwala powiązać różnorodne elementy, traktując politykę edukacyjną i etapy transformacji ustrojowej jako okres projektowania, a praktyki codzienności szkolnej jako proces meblowania symbolicznej szkolnej przestrzeni działań.

Publikację dopełnia aneks zawierający przykładowe akty prawne i regulaminy, które mogą być wykorzystane w procesie budowy demokratycznej szkoły.

Okładka: Mutyzm wybiórczy: poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów

Bystrzanowska M.: Mutyzm wybiórczy: poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Rodzice i nauczyciele otrzymują do ręki poradnik, z którego dowiedzą się, jak rozpoznać mutyzm, jak postępować z dzieckiem z tą przypadłością, gdzie szukać pomocy, jak wygląda diagnostyka i proces terapii. Specjaliści zaś mogą skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniami Autorki […].
Z recenzji dr hab. Agnieszki Myszki

Okładka: Podstawy psychopatologii dla pedagogów

Pasternak J., Perenc L., Radochoński M.: Podstawy psychopatologii dla pedagogów
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017

Tytuł mówiący, że są to Podstawy psychopatologii dla pedagogów, jest zbyt skromny. Sądzę, że z wiedzy tam zawartej mogą skorzystać oczywiście pedagodzy, ale też psychologowie, psychiatrzy i studenci różnych kierunków.
Z recenzji prof. dr hab. n. med. Anny Grzywy

Okładka: Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci

Piotrowska-Madej K., Żychowicz A.: Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci
Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017

Książka jest kierowana do terapeutów zajęciowych, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, terapeutów SI oraz studentów tych kierunków, a także do rodziców dzieci z trudnościami w zakresie małej motoryki. Autorki przedstawiły holistyczny model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego „Smart Hand Model” (SHM©). Pierwsza część publikacji prezentuje założenia teoretyczne prowadzenia terapii ręki łączące podejście i wiedzę pedagogiczną oraz fizjoterapeutyczną. Druga część zawiera opis stworzonego modelu, a także bogato ilustrowane zestawy ćwiczeń z zakresu stabilizacji posturalnej, percepcji czuciowej i wzrokowej, koordynacji bilateralnej, manipulacji, kształtowania chwytu oraz grafomotoryczne. Ostatnią część książki stanowią karty diagnostyczne oraz karty ćwiczeń do wykorzystania podczas prowadzenia terapii.

Okładka: Uważne rodzicielstwo. Wychowaj dziecko na świadomego, pewnego siebie i czułego człowieka

Stiffelman S.: Uważne rodzicielstwo. Wychowaj dziecko na świadomego, pewnego siebie i czułego człowieka
Łódź: Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o. o., 2017

Susan Stiffelman, ekspertka w zakresie pedagogiki rodzicielskiej, przekonuje, że każde zachowanie, które wystawia naszą cierpliwość na próbę – jak odmowa współpracy czy ignorowanie próśb – może pomóc nam zbudować większą świadomość i przełamywać schematy, tak by wychowanie dziecka przychodziło z łatwością i przerodziło się w źródło radości. Książka zawiera praktyczne rady, skuteczne ćwiczenia i techniki, uczy, jak stać się rodzicami, którymi zawsze pragnęliśmy być, by wychować nasze pociechy na pewnych siebie i asertywnych młodych ludzi. Pokazuje rodzicom, jak przekształcić rodzicielstwo w praktykę duchową.

Okładka: Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Franczyk A., Krajewska K.: Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017

Któż z Was nie pamięta słynnej książki „z pajacykiem”, czyli Programu psychostumulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju? Dla wielu terapeutów, specjalistów i nauczycieli był to drogowskaz, z którego korzystali i korzystają w swojej pracy. Nakład książki był wielokrotnie wyczerpywany i wznawiany z uwagi na ogromne zainteresowanie. Dziś Autorki tego słynnego podręcznika zapraszają do nowej publikacji, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” pt. Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju.
Integralną częścią pracy terapeutycznej jest postawienie diagnozy, która stanowi bazę danych o tym, co dziecko lubi robić, jakie czynności dają mu radość, co potrafi, a co może sprawiać mu trudność. Skupienie się w działalności diagnostycznej na punktach pozytywnych dziecka pozwoli ukierunkować skuteczną pracę nauczyciela.

Okładka: Wysoko wrażliwe dziecko. Jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie?

Aron E.: Wysoko wrażliwe dziecko. Jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie?
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

Wysoko wrażliwe dzieci stanowią od piętnastu do dwudziestu procent wszystkich dzieci. Urodziły się z bardzo czułym i szybko reagującym układem nerwowym, co niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Takie dzieci cechują się kreatywnością, intuicją, zaskakującą mądrością i empatią, ale jednocześnie niezwykle łatwo je przytłoczyć nadmiarem bodźców, nagłymi zmianami, krytyką bądź nieszczęściami innych.
W zależności od temperamentu niektóre wysoko wrażliwe dzieci są aktywne, emocjonalne i wymagające, inne zaś są spokojne i skryte oraz nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Wszystkie jednak muszą być wychowywane ze zrozumieniem, aby mogły poznać swoją wyjątkowość i nauczyć się czerpać z niej korzyści w dorosłym życiu. Niestety błędy wychowawcze dorosłych – wynikające z niezrozumienia i niewiedzy – łatwo mogą doprowadzić do wielu poważnych i negatywnych skutków, z którymi dziecku będzie niezwykle trudno sobie poradzić. Z takimi sytuacjami bardzo często spotykała się w swojej pracy Elaine Aron i dlatego – jako wybitna specjalistka i pionierka tej dziedziny – napisała praktyczny poradnik, który pomoże rodzicom, nauczycielom i opiekunom:

 • zrozumieć wysoko wrażliwe dziecko i jego potrzeby;
 • poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z wychowywaniem takiego dziecka;
 • wprowadzić w życie cztery podstawowe zasady mądrego i skutecznego rodzicielstwa;
 • pomóc wysoko wrażliwemu dziecku funkcjonować w mało wrażliwym, a bardzo przytłaczającym świecie;
 • zadbać o to, by nauka i kontakty z rówieśnikami sprawiały dziecku radość, a nie stanowiły źródło stresu;
 • przystosować dziecko do zmian i radzenia sobie z nadmiernym pobudzeniem;
 • uświadomić dziecku, że wysoka wrażliwość jest darem, a nie ograniczeniem;
 • wychować dziecko na szczęśliwego, zdrowego i silnego – wysoko wrażliwego – dorosłego.
Okładka: Schneider-Flaig S.: Zachowuj się! W towarzystwie, w pracy, za granicą. Poradnik dobrych manier

Schneider-Flaig S.: Zachowuj się! W towarzystwie, w pracy, za granicą. Poradnik dobrych manier
Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo REA-SJ Sp. z o. o., 2017

O czym rozmawiać podczas kolacji służbowej? Jak składać kondolencje? Jakich kwiatów nie wręczać Japończykowi? Nie daj się zaskoczyć w żadnej sytuacji!
Ten praktyczny poradnik savoir-vivre’u pokaże ci, jak właściwie zachować się zarówno w sytuacjach formalnych, takich jak rozmowa kwalifikacyjna, prowadzenie negocjacji, dyskusja na zebraniu, jak i w życiu prywatnym: na randce, na imprezie rodzinnej czy w teatrze. Znajdziesz tu również wiele cennych wskazówek dotyczących nauki dobrych manier u dzieci, bezpiecznych zachowań i dbania o własny wizerunek w świecie wirtualnym.
Dowiesz się, jak elegancko korzystać z poczty elektronicznej, dlaczego warto wybrać „poważny” adres e-mail, czy dobre maniery obowiązują na Facebooku.
Dla podróżujących polecamy rozdział dotyczący zachowania się w różnych częściach świata, w którym zamieszczamy szczegółowe informacje, jak nie narazić się mieszkańcom poszczególnych krajów.
Silke Schneider-Flaig zaliczana jest w Niemczech do najbardziej znanych ekspertów zajmujących się etykietą. Od wielu lat udziela w mediach porad na temat dobrych manier.
Warto posłuchać jej rad i zadbać, by nieznajomość reguł nie zrujnowała nam dobrze zapowiadającej się rozmowy o pracę lub randki!
Obecne wydanie zostało opracowane przez redakcję specjalnie dla polskiego czytelnika.

Okładka: Zagrożenia ze strony mediów

Penkowska G. (red.), Zagrożenia ze strony mediów
Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017

Wiek XXI charakteryzuje się burzliwym rozwojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigantycznym ożywieniem technologicznym. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne już w ostatniej dekadzie XX wieku zaczęły dynamicznie wkraczać do wszystkich sfer życia człowieka. Dało to początek przemianom społecznym na ogromną skalę

Okładka: Zamiast edukacji przymusowej. Apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji

Hartkamp P.: Zamiast edukacji przymusowej. Apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji
Gliwice: Wydawnictwo Element, 2017

 • Czy im więcej edukacji, tym lepiej?
 • Czy nauczanie jest tożsame z uczeniem się?
 • Czy egzaminowanie skutkuje lepszą edukacją?

Peter Hartkamp odpowiada na te pytania i pokazuje, jak możemy zapewnić dzieciom lepszą edukację. Swoje argumenty popiera wieloma konkretnymi przykładami i źródłami. Opisuje działanie szkół demokratycznych, a także innych alternatywnych podejść, które na przestrzeni lat okazały się skuteczne.

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.
Opracowanie: Barbara Keller.

Podobne wpisy:
Majowy Tydzień Bibliotek – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

W dniach 8-15 maja 2024 roku odbędzie się XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tym razem pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.

Kwiecień Miesiącem Autyzmu – przewodnik po nowościach w naszej bibliotece

Kwiecień to dobry czas, aby podkreślić istotę świadomości autyzmu. To miesiąc, w którym poświęcamy uwagę zrozumieniu, akceptacji i docenieniu różnorodności. Jako biblioteka pedagogiczna pragniemy wnieść swój wkład do tej ważnej akcji, prezentując nowe książki o autyzmie.

Nowości w zbiorach bibliotecznych o wychowaniu w dobie cyfrowych wyzwań – marzec 2024

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wychowanie dzieci wymaga szczególnej uwagi i troski. Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone możliwości, ale również stawiają przed rodzicami i opiekunami niespotykane dotychczas wyzwania. Oto kilka nowych lektur z zasobów naszej biblioteki, które pomogą odnaleźć się dorosłym w świecie cyfrowych szans i zagrożeń dla dzieci.