ZCDN

Nowości w zbiorach – luty 2019

Okładka: Montessori dla każdego. Samodzielnie odkryj świat
Ceremuga M.: Montessori dla każdego. Samodzielnie odkryj świat
Kraków: Znak, 2018

Czy wiecie, co łączy Jackie Kennedy, założycieli Google’a, Beyonce oraz księcia Williama? Fakt, że zostali wychowani zgodnie z metodą Montessori. A to dało im radość odkrywania świata, kreatywność i nieszablonowe myślenie.
Metoda Montessori pozwala skutecznie i całościowo rozwinąć potencjał dziecka. Dzięki niej dzieci rozbudzą swoją ciekawość i koncentrację. Uczą się samodzielności, odpowiedzialności, empatii oraz współpracy w grupie. Dodatkowo będą miały większą szansę na sukces i może kiedyś dołączą do licznego grona ludzi, którym metoda Montessori pozwoliła w pełni rozwinąć swoje możliwości.
Montessori dla każdego to zestaw ćwiczeń dla dzieci w wieku 3–7 lat (młodsze mogą rozwiązywać zadania z rodzicami, a starsze – samodzielnie).

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze

Hopkins A.: Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze
Gdańsk: Harmonia, 2018

Tematem niniejszej książki są zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Omówione w niej zostały zagadnienia dotyczące ekologii, pomocy chorym
i potrzebującym, tolerancji, zdrowego trybu życia, a także problemów typu terroryzm i wojna. Pokazano wpływ, pozytywny lub negatywny, przedstawionych działań na środowisko oraz życie ludzi i zwierząt. W książce zamieszczono 56 zdjęć. Na stronach parzystych umieszczono fotografie dla dziecka. Na stronach nieparzystych znajdują się pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczyciel, terapeuta, rodzic) pracujący z uczniem.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście

Okładka: Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie

Johnson M.H., De Haan M.: Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie
Gdańsk: Harmonia, 2018

Publikacja dotyczy dyscypliny pokrewnej psychologii rozwoju. Neurokognitywistyka rozwoju opisuje typowe funkcjonowanie poznawcze
i traktuje nietypowe funkcjonowanie i nietypowy rozwój jako „eksperymenty natury”, które mogą rzucić światło na mózgowe podłoże prawidłowych procesów poznawczych. Książka kierowana jest do naukowców i studentów, a także specjalistów w zakresie psychologii klinicznej dziecka, psychiatrii i pedagogiki.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście

Okładka: Jak przeżyć szkołę. Poradnik nie tylko dla rodziców

Kądziołka M.: Jak przeżyć szkołę. Poradnik nie tylko dla rodziców
Gdynia: Wydawnictwo Novae Res, 2018

Szkoła – coś, co przeżył każdy, ale niewielu dobrze wspomina. Dlaczego tak jest? Na to oraz wiele innych pytań odpowiada w swojej książce Mateusz Kądziołka. Autor patrzy na współczesne szkolnictwo okiem praktyka szukającego pracowników, a nie teoretyka, będącego częścią systemu. Jego nietuzinkowy poradnik w przystępny sposób opisuje bolączki szkolnictwa oraz zawiera propozycje zmian, które mogą je uwspółcześnić. Jednak przede wszystkim dostarcza uczniom oraz rodzicom wielu prostych, a zarazem skutecznych porad, w jaki sposób odnieść sukces w szkole, nie spędzając mnóstwa czasu nad książkami. To poradnik, który w atrakcyjnej formie pokazuje, jak się uczyć oraz czym się kierować, wybierając potencjalną ścieżkę kariery.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Szkoła uczenia się

Kordziński J.: Szkoła uczenia się
Warszawa: Wolters Kluwer, 2018

Szkoła stoi na progu istotnych zmian, których głównym powodem są m.in. nowe oczekiwania uczniów sygnalizujących potrzebę zrozumienia celowości podejmowanych działań, szacunku dla ich autonomii i traktowania jak partnerów w pracy nad ich osobistym rozwojem. Uczniowie wolą – i potrafią – brać odpowiedzialność za własny rozwój, niż podporządkowywać się procedurom narzucanym z zewnątrz i odbieranym przez nich jako zbędne oraz pozbawione sensu. Szkoła w związku z tym powinna powoli odchodzić od nauczania
i zdecydowanie sprzyjać organizacji przestrzeni do uczenia się uczniów.
Książka stanowi próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Jaka jest różnica między nauczaniem a uczeniem się?
• Dlaczego uczniowie się (nie) uczą?
• Jakie metody aktywizujące i rozwijające można stosować w pracy wychowawczej oraz jak wpływają one na samodzielność i wzrost odpowiedzialności uczniów?
• Jaka jest rola dyrektora szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych dla organizacji uczenia się uczniów?

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Pułapka nadopiekuńczości. Czy wyrządzamy krzywdę swoim dzieciom, starając się za bardzo?

Lythcott-Haims J.: Pułapka nadopiekuńczości. Czy wyrządzamy krzywdę swoim dzieciom, starając się za bardzo?
Warszawa: Dobra Literatura, 2018

W zasadzie od początku rozumiemy, że dziecko to indywidualna jednostka, ale jednocześnie chcemy, aby swój pierwszy krok postawiło w miejscu, w którym my zostawiliśmy nasz ostatni. Chcemy je wspierać, aby czerpało z tego, co wiemy i co możemy mu zapewnić. Chcemy, aby sięgało po dyscypliny, dzięki którym będzie mogło się rozwijać, i korzystało z okazji, które zmaksymalizują jego możliwości. Wiemy, czego trzeba w dzisiejszym świecie, aby odnieść sukces, i chętnie chronimy nasze dzieci oraz nimi kierujemy. Chcemy je wspierać na każdym zakręcie życia – bez względu na cenę. Czy jednak ich nie krzywdzimy, starając się za bardzo?
Pułapka nadopiekuńczości to książka o rodzicach, którzy przesadnie angażują się w życie swoich pociech. O miłości i lęku ukrytych pod nadmiernym zaangażowaniem. I o tym, jak możemy pomagać naszym dzieciom osiągać więcej sukcesów, stosując inne podejście wychowawcze.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka:  Edukacyjne konteksty współczesności. Z myślą o przyszłości

Madalińska-Michalak J., Pikuła G.N. (red.): Edukacyjne konteksty współczesności. Z myślą o przyszłości
Kraków: Impuls, 2018

Zawarte w książce rozważania przedstawiają problemy właściwe poszczególnym elementom systemu edukacji oraz ukazują wzajemne przenikanie się niektórych zagadnień, wyzwań, jak również wspólne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju całego systemu edukacji w Polsce, a także w wybranych krajach. Autorzy poszczególnych tekstów opisują nie tylko problemy i przekształcenia, lecz także podejmują próby pogłębionej analizy jakościowej przez poszukiwanie źródeł i przyczyn oraz uzasadnień dla zachodzących transformacji, w tym również czynników determinujących kierunki zmian. Książka odpowiada na pytania, które dotyczą pedagogiki oraz edukacji i które stawia współczesność.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Świnoujście

madrosc dziecka

Płóciennik E.: Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją
i dokonaniami Roberta J. Sternberga, stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z pojmowaniem kategorii mądrości – autorka ilustruje wielość znaczeń przypisywanych temu pojęciu,
a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości. Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych nowatorskich badań autorki opartych na samodzielnie skonstruowanych narzędziach badawczych.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka Dyslekcja

Reid G.: Dysleksja. Podręcznik praktyka
Gdańsk: Harmonia, 2018

Znany na całym świecie specjalista Gavin Reid w swojej książce skupia się na dzieciach, młodzieży oraz osobach dorosłych dotkniętych dysleksją. Wyjaśnia istotę tego zaburzenia i wielostronnie je charakteryzuje, uwzględniając między innymi czynniki biologiczne, kulturowe i językoznawcze. Ukazuje przy tym różne aspekty systemu szkolnictwa (dotyczące zarządzania szkołą, programu nauczania, polityki rządów, stylów i strategii uczenia się), które mają wpływ na życie i edukację uczniów zmagających się z trudnościami w czytaniu. Autor przekonuje, że radzenie sobie z dysleksją zależy przede wszystkim od wypracowania skutecznego sposobu uczenia się i odpowiedniego sposobu nauczania.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: pokonać dyslekcję

Shaywitz S.: Pokonać dysleksję
Gdańsk: Harmonia, 2018

Książka przedstawia najnowsze ustalenia badaczy dotyczące zaburzeń czytania oraz metody, które – w połączeniu z ciężką pracą i odpowiednią pomocą – pozwolą pokonać problemy związane z dysleksją. Rodzice i nauczyciele znajdą tu przydatne informacje o trudnościach w czytaniu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych:
• wyjaśnienie, czym jest dysleksja i dlaczego niektóre utalentowane osoby czytają powoli i z trudem;
• wskazówki, jak rozpoznać dysleksję u przedszkolaków, uczniów, młodych osób dorosłych i dorosłych, a także jak wybrać najlepszą szkołę dla dziecka z dysleksją i efektywnie współpracować z jego nauczycielem;
• ćwiczenia, które aktywizują obszary mózgu odpowiedzialne za czytanie;
• domowy 20-minutowy program poprawiający umiejętność czytania;
• sposoby na wzmocnienie poczucia wartości u dziecka i wykorzystanie jego mocnych stron;
• sylwetki znanych osób, które pokonały ograniczenia dysleksji.

Dostępność: OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Okładka: Zaburzenia płynności mowy

Węsierska K. (red.): Zaburzenia płynności mowy
Gdańsk: Harmonia, 2018

Tom Zaburzenia płynności mowy jest prawdziwie interdyscyplinarny w swym charakterze, gdyż łączy elementy takich dziedzin, jak nauka o komunikacji i jej zaburzeniach, psychologia, psychoterapia, neuronauka oraz nauki społeczne. (…) W wielu tekstach można znaleźć nawiązanie do praktyki logopedycznej opartej na faktach. W takim ujęciu wyniki badań naukowych są jednym z ważniejszych kryteriów programowania postępowania logopedycznego. Pozwala to patrzeć z optymizmem na kierunek obecnego rozwoju logopedii, w którym ważne jest łączenie teorii z praktyką.
Z recenzji prof. Henriette W. Langdon

Dostępność: OZ Gryfice

Okładka: Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera

Willey L. H.: Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera
Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2018

Udawanie normalnej… to:
• spojrzenie na świat oczami osoby z ZA, dzięki któremu łatwiej zrozumieć i zaakceptować nietypowe cechy i zachowania osób z zespołem Aspergera,
• wspaniałe świadectwo bycia innym, dające pozytywną energię dzięki samoakceptacji swojej wyjątkowości,
• bogaty poradnik dla osób z ZA, pełen przydatnych rad, ułatwiających odnalezienie się w codzienności,
• doskonała propozycja dla osób, które chcą poznać, czym jest zespół Aspergera, zwłaszcza dla rodziców dzieci z ZA, logopedów, terapeutów i nauczycieli; osobny rozdział dedykowany jest pracodawcom.

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego

Wolny B., Lis M. (red.): Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego
Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018

Prowadzony przez autorów dyskurs o charakterze pedagogicznym zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniego podejścia pedagogicznego do dziecka i jego rodziny, przygotowania warsztatu pracy i właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dziecka.
Redaktorom publikacji udało się zgromadzić artykuły autorów o nowatorskim spojrzeniu na prezentowaną problematykę obejmującą ucznia zdolnego, z niepełnosprawnością i przewlekle chorego.
Zaprezentowane w publikacji artykuły sygnalizują ważne od strony pedagogicznej problemy dotyczące m.in. nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych, kreatywności czy szeroko rozumianej niepełnosprawności.

Z recenzji ks. prof. Andrzeja Gretkowskiego

Dostępność: ZCDN Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz, OZ Świnoujście

Opracowanie: Agnieszka Jankowska

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.

Podobne wpisy:
Kwiecień Miesiącem Autyzmu – przewodnik po nowościach w naszej bibliotece

Kwiecień to dobry czas, aby podkreślić istotę świadomości autyzmu. To miesiąc, w którym poświęcamy uwagę zrozumieniu, akceptacji i docenieniu różnorodności. Jako biblioteka pedagogiczna pragniemy wnieść swój wkład do tej ważnej akcji, prezentując nowe książki o autyzmie.

Nowości w zbiorach bibliotecznych o wychowaniu w dobie cyfrowych wyzwań – marzec 2024

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wychowanie dzieci wymaga szczególnej uwagi i troski. Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone możliwości, ale również stawiają przed rodzicami i opiekunami niespotykane dotychczas wyzwania. Oto kilka nowych lektur z zasobów naszej biblioteki, które pomogą odnaleźć się dorosłym w świecie cyfrowych szans i zagrożeń dla dzieci.

Nowości w zbiorach – luty 2024

Nasza biblioteka stale rozwija swój księgozbiór, aby sprostać potrzebom czytelników oraz odzwierciedlić najnowsze osiągnięcia w dyscyplinie nauk pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi, najnowszymi pozycjami w zbiorach bibliotecznych.