ZCDN

Nowości w zbiorach – lipiec 2020

Okładka: Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens
Marcela Mikołaj: Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens
Warszawa: MUZA SA, 2020

Książka, która ukazuje zupełnie inne i nowe spojrzenie na edukację. Zobacz, jak poprowadzić dziecko, by nauka była dla niego przyjemnością, a życie nie stanowiło zagadki.
Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens to publikacja mająca za zadanie pomóc rodzicom w przygotowywaniu ich pociech do samodzielnego życia w obecnym świecie. Lektura odpowiada na różne pytania, które pewnie nieraz zadawali sobie wszyscy zajmujący się wychowaniem dzieci. W książce mogą oni znaleźć podpowiedzi odnośnie najodpowiedniejszego modelu edukacji, który ma wspomagać rozwój młodego człowieka, a także sposobu na nudę, często wywoływaną przez naukę.
W publikacji mowa jest także o lęku przed porażką, który często dotyka dzieci. Autor jednak podsuwa rozwiązania, które potrafią temu zapobiec i pomagają lepiej zrozumieć świat młodych. Nie chodzi mu o to, by skupiać się na kwestiach teoretycznych. Stara się pomóc rodzicom w wielu aspektach praktycznych, z którymi sobie nie radzą, a współczesny model edukacji czasem okazuje się mało pomocny. Przedstawia także różnego rodzaju badania, a przy okazji bazuje na własnym doświadczeniu.
Rodzice, sięgając po tę pozycję, mogą sprawdzić, jak poradzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach. Dowiedzą się, w jaki sposób zmienić szkołę dziecka, by nie zrobić mu krzywdy i jak najlepiej motywować je do nauki.

Dostępność: PB Szczecin, OZ Myślibórz

Okładka: O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenologiczne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów

Martyniuk Wiesława: O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenologiczne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów
Kraków: Impuls, 2019

Niniejsze opracowanie, poświęcone najogólniej rzecz ujmując codziennemu życiu ucznia w szkole, lokować można w nurcie badań, które Mary Jane Kehily określa jako „wnoszące wiele w rozumienie dzieciństwa z perspektywy samych dzieci”. Z tego powodu dominują w nim dziecięcy głos i dziecięca optyka. Ukazywanie punktu widzenia uczniów odnośnie do kwestii związanych z tym, jak oni sami doświadczają swego codziennego bycia w szkole, wysuwa się tu na plan pierwszy, a katalog znaczeń, jakie uczniowie przypisują szkolnej codzienności, staje się wiodącym rezultatem poszukiwań badawczych.

Dostępność: PB Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: Kompetentne relacje z dzieckiem

Juul Jesper: O granicach. Kompetentne relacje z dzieckiem
Kraków: Wydawnictwo Mind, 2020

Reguły i granice to stały element życia rodzinnego. Rodzice poznają granice tego, co dla nich akceptowalne, kiedy zderzają się z pragnieniami i potrzebami swoich dzieci. Jesper Juul nazywa to prezentem, jaki dorośli dostają od dzieci. Dzięki temu mogą dowiedzieć się, co jest dla nich ważne, oraz podjąć naukę budowania dobrych relacji.
Proces poznawania oraz adekwatnego komunikowania własnych granic może trwać wiele lat. Jednak jest to proces obustronny, ponieważ równie ważne są granice, jakie dzieci wyznaczają wokół siebie. Język, w którym to robią, nie zawsze jest łatwy do odczytania, więc rodzice muszą dziecięcy przekaz odpowiednio zrozumieć i respektować, jeśli chcą, aby ich własne granice także były respektowane.
Wzajemna nauka wyznaczania i komunikowania granic wymaga autentycznej relacji, w której dorośli otwarcie mówią o swoich potrzebach, ale także zostawiają przestrzeń na pragnienia i potrzeby dziecka. Ważna jest również odpowiedzialność rodziców za to, aby ten obustronny proces uczenia się nie zamienił się w serię destrukcyjnych konfliktów.

Dostępność: PB Szczecin

Okładka: Potęga niedoskonałości

Navarro Tomas: Potęga niedoskonałości
Warszawa: Muza SA, 2020

Czy zaakceptowanie własnej niedoskonałości, niepełności i przemijania może być kluczem do spokojnego życia i szczęścia?
Tomás Navarro twierdzi, że przedarcie się przez własny gąszcz traum i kompleksów, uświadomienie sobie złudności sukcesu, dostrzeżenie, że marnujemy życie, goniąc za mrzonkami i przegapiając chwile, które mogłyby dać nam poczucie zadowolenia, pomoże nam napełnić codzienne życie spokojem.
Navarro pomaga nam zrozumieć swoje potrzeby oraz oczekiwania i dopasować je do rzeczywistości. Proponuje zrewidowanie naszej listy priorytetów i stworzenie nowej, wolnej od presji zewnętrznych i wewnętrznych, bardziej realistycznej, takiej, jaką możemy zrealizować w otaczającym nas świecie.
Potęga niedoskonałości uczy nas, jak wieść być może niedoskonałe, ale o wiele pełniejsze i spokojniejsze życie.

Dostępność: PB Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: przestań mówić, zacznij rozmawiać

Turgeon Heather, Wright Julie: Przestań mówić, zacznij rozmawiać. Trzy kroki do skutecznej komunikacji z dzieckiem
Warszawa: MT Biznes, 2019

Autorki, powołując się na najnowsze badania, pokazują, że słowa, które codziennie wypowiadamy, i ton naszego głosu mogą być bardzo skuteczne, o ile zostaną odpowiednio dobrane. Turgeon i Wright nie ograniczają się jednak tylko do teorii – przygotowały też zestaw gotowych rozmów i najlepszych rozwiązań. W ich książce znajdziesz odpowiedź na pytanie: „Co dokładnie mam powiedzieć?” w postaci wziętych z życia scenariuszy. Dzięki temu już dziś będziesz w stanie zmienić sposób, w jaki rozmawiasz z dzieckiem.
Cudownie praktyczny poradnik o podejściu do wychowania, które jest nie tylko bardziej życzliwe, ale i znacznie skuteczniejsze. Najlepszym sposobem na to, aby nauczyć dzieci słuchać, jest słuchanie ich samych – to punkt wyjścia do prostego, składającego się z trzech etapów procesu, który przedstawiają tu autorki.

Dostępność: PB Szczecin

Okładka: rodzina z dziećmi rodzina dysfunkcyjna

Krasiejko Izabela: Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna
Warszawa: Difin SA, 2019

Monografia ma charakter teoretyczno-metodyczny. Scharakteryzowano w niej cechy rodziny, czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, opisano objawy zaburzeń dziecięcych wynikających z wychowywania się w rodzinie nieprawidłowo realizującej swe funkcje. Ponadto zaprezentowano role i zadania oraz metodykę działania specjalistów pracujących z rodzinami w obszarze wsparcia rodziny i ochrony dobra dziecka. W ostatnich latach zwraca się bowiem uwagę, aby w pracy z rodzinami stosować idę umacniania (epmowerment), całościowości, spójności, subsydiarności (familocentryzm), wzmacniania więzi między dziećmi a rodzicami (teoria przywiązania, rodzicielstwo bliskości). Ponadto kładzie się coraz większy nacisk na współpracę pracowników służb społecznych między sobą i z przedstawicielami innych resortów i sektorów (muliprofesjonalizm).

Dostępność: PB Szczecin, OZ Myślibórz

Okładka: Szkoła jest podróżą

Finser Torin M.: Szkoła jest podróżą
Kraków: Wolna Szkoła Waldorfska, 2019

W szkole waldorfskiej opisanej przez Finsera pielęgnuje się naturalną ciekawość dziecka i jego tendencję do odkrywania i poszukiwania prawdy. Uczeń zaś może w pełni rozwinąć cudowną, na wskroś naturalną cechę ludzkiego umysłu i duszy, a mianowicie: kreatywność, zdolność do twórczego myślenia i zdolność do tworzenia nowego.
Gdybym miała opisać szkołę moich marzeń – marzeń ucznia i marzeń nauczyciela – napisałabym dokładnie to samo, co Finser, może inne byłyby nazwy i imiona bohaterów, ale jego książka to moja książka i jestem niezwykle dumna, że obdarzono mnie tak wielkim zaufaniem i pozwolono być tłumaczem tej cudownej publikacji. To trochę tak, jakbym była jej autorem…
Czytelniku, uwierz mi – nie tłumaczyłam bajki, tłumaczyłam w zasadzie powieść autobiograficzną. Proszę więc wsiądź na pokład statku kapitana Finsera, poznaj jego załogę i popłyń w krainę marzeń, które stają się rzeczywistością dzięki twórczej sile ludzkiego serca i umysłu, a nade wszystko dzięki niezwykle sprawczej sile miłości do drugiego człowieka. Tytuł skierowany przede wszystkim dla rodziców i pedagogów.

Dostępność: PB Szczecin, OZ Gryfice, OZ Myślibórz

Okładka: Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą

Szurowska Beata (red.): Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą
Warszawa: Difin SA, 2020

W prezentowanej publikacji przedstawione zostały zagrożenia współczesnego świata, sytuacje trudne, problemy wychowawcze w perspektywie szkoły oraz wskazówki, jak sobie z nimi radzić i jak pomóc dzieciom. Książka przedstawia problemy związane z rozwojem i wychowaniem zarówno małych, jak i starszych uczniów oraz sytuacje trudne, z którymi może się spotkać nauczyciel w szkole, tj.:
– wagary, niepowodzenia szkolne, niechęć do nauki;
– rozstanie rodziców;
– trudności w uczeniu się czytania i pisania;
– przyczyny niepowodzeń w nauce matematyki;
– szkoła wobec objawów niedostosowania społecznego;
– zagrożenia cyberprzestrzeni;
– szkoła a rozwój ucznia zdolnego;
– uczeń z niepełnosprawnością (niesłyszący, słabo słyszący, niewidomy).
Wskazówki, pomoce dydaktyczne pomogą nauczycielom zrozumieć problem, będą podpowiedzią przed spotkaniem z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymają również konkretne rozwiązania metodyczne i wychowawcze.

Dostępność: PB Szczecin, OZ Myślibórz

Okładka: Trudności w percepcji sensorycznej

Bogdashina Olga: Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera Gdańsk: Harmonia Universalis, 2019

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się rozmaite koncepcje autyzmu, według których u źródeł głównych cech tego zaburzenia leżą trudności z percepcją sensoryczną (…). Olga Bogdashina wskazuje na różnice związane z percepcją sensoryczną w autyzmie i opisuje wpływ doświadczeń percepcyjnych na powstanie odmienności w sferze poznawczej. Niniejsza publikacja, oparta na wynikach najnowszych badań, umożliwi rodzicom, terapeutom i nauczycielom zrozumienie problemów związanych z percepcją sensoryczną w autyzmie (…).

Dostępność:
 PB Szczecin, OZ Gryfice

Okładka: Potrzeby emocjonalne dziecka

Louis, John Philip, MCDonald Louis: Potrzeby emocjonalne dziecka. Praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistów
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016

Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozumienie. Oczywiście nie ma idealnych ojców ani idealnych matek – wszyscy popełniają błędy, powielają schematy ze swojego dzieciństwa i mimo dobrych chęci czasem postępują niewłaściwie. Dzieci nie potrzebują jednak rodziców perfekcyjnych – potrzebują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozumieć. Jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka? Tego uczą autorzy książki Mały człowiek, wielkie potrzeby (której drugie wydanie to właśnie Potrzeby emocjonalne dziecka). Karen i John Louisowie napisali ten poradnik po tym, jak prowadzone przez nich warsztaty Good Enough Parenting odniosły ogromny sukces. Swoją filozofię mądrego wychowania opierają na przekonaniu, że najważniejsze jest zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych, do których należą: przywiązanie i akceptacja, zdrowa autonomia i kompetencje, realistyczne granice, realistyczne oczekiwania oraz wartości duchowe i wspólnota. Autorzy przekonują, że zaspokojenie tych potrzeb jest kluczowe dla prawidłowego, zdrowego rozwoju dziecka. Tłumaczą, że źródło większości zaburzeń, problemów z samooceną czy trudności w relacjach stanowią właśnie niezaspokojone potrzeby emocjonalne z okresu dzieciństwa.

Dostępność: PB Szczecin, OZ Myślibórz

Okładka: Dogadać się z dzieckiem. Porozumienie bez przemocy – ćwiczenia dla rodziców

Sendor Magdalena, Berendt Joanna: Dogadać się z dzieckiem. Porozumienie bez przemocy – ćwiczenia dla rodziców
Warszawa: CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, 2019

Dzieci nie zawsze zachowują się tak, jak chcemy. My jako rodzice nie zawsze reagujemy tak, jak chcemy. Co zrobić, gdy emocje dorosłego lub małego człowieka sięgają zenitu? Jak rozmawiać z dzieckiem tak, aby się dogadać? Co zwiększa szansę na empatyczną komunikację i wzajemne usłyszenie się? Jak budować relację opartą na wzajemnym szacunku, akceptacji i zaufaniu? To tylko niektóre z ważnych pytań, na które wspólnie odpowiemy. Ta książka jest o tym, co pomaga budować takie relacje z dziećmi, o jakich marzymy.

Dostępność: PB Szczecin

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.

Opracowanie: Barbara Keller.

Podobne wpisy:
Kwiecień Miesiącem Autyzmu – przewodnik po nowościach w naszej bibliotece

Kwiecień to dobry czas, aby podkreślić istotę świadomości autyzmu. To miesiąc, w którym poświęcamy uwagę zrozumieniu, akceptacji i docenieniu różnorodności. Jako biblioteka pedagogiczna pragniemy wnieść swój wkład do tej ważnej akcji, prezentując nowe książki o autyzmie.

Nowości w zbiorach bibliotecznych o wychowaniu w dobie cyfrowych wyzwań – marzec 2024

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie wychowanie dzieci wymaga szczególnej uwagi i troski. Nowe technologie otwierają przed nami nieograniczone możliwości, ale również stawiają przed rodzicami i opiekunami niespotykane dotychczas wyzwania. Oto kilka nowych lektur z zasobów naszej biblioteki, które pomogą odnaleźć się dorosłym w świecie cyfrowych szans i zagrożeń dla dzieci.

Nowości w zbiorach – luty 2024

Nasza biblioteka stale rozwija swój księgozbiór, aby sprostać potrzebom czytelników oraz odzwierciedlić najnowsze osiągnięcia w dyscyplinie nauk pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi, najnowszymi pozycjami w zbiorach bibliotecznych.