ZCDN

Nowości w zbiorach – lipiec 2021

Okładka: Zdalne uczenie się a specjalne potrzeby edukacyjne
Domagała-Zyśk Ewa (red.): Zdalne uczenie się a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19

Książka podejmuje problem szczególnego rodzaju edukacji – edukacji zdalnej, dla szczególnych osób – ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głos zabierają w niej zarówno nauczyciele, terapeuci, rodzice i wychowawcy prowadzący zdalną edukację, jak i osoby z niepełnosprawnościami, które nie tylko przedstawiają własne potrzeby, ale i rozwiązania mogące poprawić jakość tego rodzaju kształcenia. Nauczanie zdalne pozostanie z nami dłużej niż pandemia – dlatego publikację polecamy nauczycielom, terapeutom, rodzicom, studentom kierunków nauczycielskich i wszystkim osobom zainteresowanym wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikowania w edukacji.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Ewaluacja w pracy nauczycieli

Sury Zuzanna: Ewaluacja w pracy nauczycieli. Konteksty zawodowe i tożsamościowe
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020

Autorka burzy stereotypy panujące wokół ewaluacji i rozwiewa mity z nią związane. Z pewnością książka Zuzanny Sury stanowi ważny wkład w rozwój nauk pedagogicznych, w zakresie pedeutologicznym, dydaktycznym i pedagogiki szkoły wyższej. Należy się spodziewać, że w pierwszej kolejności publikacja trafi do akademików. Zasadne jest również to, aby ją dystrybuować wśród praktyków – nauczycieli, dyrektorów szkół i innych osób zajmujących się ewaluacją. Gorąco polecam lekturę tej książki także tym, którzy odpowiadają za politykę edukacyjną.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Anny Perkowskiej-Klejman

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Jak uczyć, żeby nauczyć

Cybula Mirosława: Jak uczyć, żeby nauczyć – kompendium wiedzy o zadaniach
Gdynia: Wydawnictwo Novae Res, 2020

Jak uczyć, żeby nauczyć to kompendium wiedzy dla nauczycieli, którzy chcą w efektywniejszy sposób konstruować narzędzia inicjujące działania uczniów, a w rezultacie pozwalać im na pełne zrozumienie zadań i rozwiązanie ich z pozytywnym wynikiem. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze „uczyć” oznacza „nauczyć”!

(…) Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego społeczeństwa oraz czerpania maksymalnych korzyści z możliwości, jakie to społeczeństwo stwarza, zostało uznane przez pedagogów europejskich za priorytetowy cel edukacji. Odzwierciedleniem tych spostrzeżeń jest zapisanie tego priorytetu wśród najważniejszych celów w systemach edukacji państw Europy.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Przyjaźń w okresie dorastania w perspektywie psychologii rozwoju

Żurko Magdalena: Przyjaźń w okresie dorastania w perspektywie psychologii rozwoju
Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2020

Magdalena Żurko jest adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Psychologii Rozwoju Instytutu Psychologii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju w okresie dorastania, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii rodziny. Jest autorką licznych publikacji na temat stosowania metod jakościowych związanych z humanistycznymi nurtami w psychologii. Pracuje także jako doradca rodzinny oraz współpracuje ze stowarzyszeniem „Adopcyjni.pl”. Za działalność w opozycji demokratycznej odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.
Magdalena Żurko podejmuje istotny dla życia we współczesnym świecie temat przyjaźni i rozważa go wieloaspektowo w odniesieniu do okresu dorastania. Charakterystyczna dla XXI wieku tendencja dążenia do samorealizacji przy jednoczesnym zaznaczaniu potrzeby izolowania się (moda na bycie singlem) skłania do pokazania rozwijającej roli przyjaźni. Jak wyraża się metaforycznie autorka, przyjaźń „stanowi unikalne środowisko rozwoju”.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Szkoła ma być dla ucznia

Tokarz Tomasz: Szkoła ma być dla ucznia
Inteligentny system wydawniczy Ridero, 2020

Książka jest apelem o inną kulturę edukacyjną, opartą na uznaniu podmiotowości ucznia. Autor ma nadzieję, że stanie się inspiracją dla nas wszystkich – rodziców, nauczycieli, kadr zarządzających oświatą, aktywistów społecznych – do działania na rzecz szkoły jako miejsca przyjaznego młodym ludziom. Miejsca, w którym faktycznie będą mogli się rozwijać, które pozwoli im być autorami własnych edukacyjnych dróg, które stanie się przestrzenią budowania dobrych relacji. Szkoły dla ucznia.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Admirałowie wyobraźni

Wincencjusz-Patyna Anita (red.): Admirałowie wyobraźni: 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci
Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2020

100 haseł, 230 artystów, 900 ilustracji. Monumentalny album prezentujący 100 lat historii polskiej ilustracji dziecięcej.

Efektowna księga złożona z bogato ilustrowanych, alfabetycznie ułożonych haseł prezentujących przekrojowy obraz dorobku polskiej ilustracji od roku 1918 do dziś. Opisują one obszary tematyczne i motywy pojawiające się na ilustracjach, techniki artystyczne, tendencje stylistyczne, najznamienitszych ilustratorów książek dla dzieci i najbardziej znaczące serie wydawnicze. Teksty opracowane zostały przez jedenaścioro specjalistów zajmujących się teorią i praktycznym wymiarem ilustracji książkowej, grafiką projektową czy książką dla dzieci. Ich różnorodne specjalizacje i obszary zainteresowań nadały książce urozmaicony, kolażowy charakter.

Esencją książki są ilustracje – zgromadzono tu ponad 900 prac autorstwa ponad 200 polskich ilustratorów. Są wśród nich zarówno uznani mistrzowie ilustracji (m.in. Bohdan Butenko, Adam Kilian, Zbigniew Rychlicki, Janusz Stanny, Jan Marcin Szancer, Franciszka Themerson), jak i współcześnie tworzący artyści różnych pokoleń (m.in. Edgar Bąk, Jan Bajtlik, Emilia Dziubak, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Grażka Lange, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Marianna Oklejak, Paweł Pawlak).

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: 777 pomysłów na zabawy z książką

Swędrowska Małgorzata: 777 pomysłów na zabawy z książką
Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2021

Małgorzata Swędrowska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w popularyzacji czytelnictwa i twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, dzieli się sposobami na:
– wprowadzenie książek do codziennego życia dziecka,
– odkrywanie wielowymiarowości tekstu i ilustracji,
– niezliczone zabawy (również ruchowe!) z książką,
– aktywności związane z literaturą,
– rozwój kompetencji potrzebnych do nauki czytania,
– przebrnięcie przez szkolne lektury.
„777 pomysłów na zabawy z książką” pomoże rodzicom i nauczycielom w wychowaniu dzieci, które pokochają czytanie. Zapraszamy do zabawy, która uczy!

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Wymiary resilience w naukach o wychowaniu

Bzymek Agnieszka: Wymiary resilience w naukach o wychowaniu
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

Autorka legitymuje się ogromną wiedzą w różnych dziedzinach związanych z istnieniem i oddziaływaniem zjawiska „wspomagania po traumie”. (…) w upowszechnieniu zawartej w książce wiedzy widzę olbrzymią szansę doskonalenia procesów wychowawczych, opiekuńczych, rozwojowych szkoły oraz systemu wychowawczego, opiekuńczego i resocjalizacyjnego, które pilnie potrzebują doskonalenia. „(…) Uważam opracowanie dr A. Bzymek za doniosłe wydarzenie na gruncie refleksji o wychowaniu. Mamy w literaturze pedagogicznej polskiej kilka interesujących opracowań na temat zjawiska resilience, ciągle jednak jest to problematyka nowa, nieprzebijająca się do głównego nurtu refleksji pedagogicznej w stopniu, na jaki zasługuje”.

  Fragment recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Edukacja i pokój

Montessori Maria: Edukacja i pokój
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Tak jak doświadczenie pracy z dziećmi zainspirowało Marię Montessori do odkrycia praw ludzkiego rozwoju, tak problem wojny sprawił, że zaangażowała się w żarliwe poszukiwania nowych prawd o człowieku. W książce Edukacja i pokój zgromadzono piętnaście porywających wykładów, które Maria Montessori wygłosiła w latach 1932−1939. Dotyczą one możliwości zaistnienia trwałego pokoju między ludźmi oraz doniosłej roli, jaką w tym procesie ma do odegrania edukacja. Wkład Marii Montessori w myśl społeczną, polityczną, naukową i religijną został doceniony w 1949 i 1950 roku, kiedy liczne organizacje i instytucje zgłosiły jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: po szkole

Iwasiów Sławomir: Po szkole: rozmowy o edukacji  (2015-2020)
Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021

Niniejsza książka powstawała etapami, między 2019 a 2020 rokiem. Złożyłem ją w całość z kilku powodów, z których teraz dwa wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze można dzisiaj postawić taką tezę: edukacja w Polsce nie po raz pierwszy od 1989 roku znajduje się w momencie przełomowym i to nie tylko z powodu wcielania w życie kolejnych reform, które z różnym skutkiem wpływają na kondycję szkoły. Polityka oświatowa wprawdzie jest istotna dla podejmowanych tu rozważań, ale funkcjonuje raczej w tle omawianych teorii humanistycznych i społecznych. Mam na myśli szerszy niż polityka plan, związany z przemianami kultury w XXI wieku. Mój cel to zatem wskazanie najważniejszych przejawów transformacji w obszarze pedagogiki, oświaty czy metod nauczania, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat z nastawieniem na ich społeczny i kulturowy charakter. Po drugie zmienia się przestrzeń relacji humanistyki, edukacji i mediów cyfrowych. Na tym styku powstają nowe zjawiska i problemy. Można o nich przeczytać w poszczególnych wywiadach, ale także w części zatytułowanej Humanistyka transferu, która razem z wywiadami tworzy integralną całość. Nie brakuje tu zatem takich tematów, jak społeczny status zawodu nauczycielskiego, kryzysy we współczesnej edukacji czy nauczanie zdalne.

„Po szkole”, sformułowanie tytułowe, oznacza zatem także rozmaite przemiany szkolnej rzeczywistości – jak będzie się ona kształtowała w najbliższym czasie? Jednym z prawdopodobnych kierunków tych transformacji, który należy poważnie rozpatrywać, może być rozluźnianie instytucjonalnych rygorów wewnątrz szkolnej przestrzeni relacji: społecznych, administracyjnych, wychowawczych, dydaktycznych, metodycznych etc. To intrygująca wizja szkoły po szkole: odinstytucjonalizowanej, zdecentralizowanej, intelektualnie nieskrępowanej, funkcjonującej na zasadzie swobodnego przepływu (transferu) wiedzy.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Szkoła bohaterek i bohaterów

Staroń Przemek: Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem
Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2020

Nauczyciel Roku 2018, psycholog, nauczyciel etyki i filozofii, nominowany do Global Teacher Prize, czyli „nauczycielskiego Nobla”, fan Harry’ego Pottera i klocków Lego zebrał od młodych ludzi pytania i wątpliwości, z którymi się borykają. Czy to źle być smutnym? Czy warto się zakochiwać? Jak znieść porażkę? Co się stanie, jak wyjdę przed szereg? Dlaczego wygląd jest taki ważny? Następnie odpowiedział na te pytania – opierając się na swojej wiedzy psychologicznej oraz na historiach bohaterów znanych z książek i filmów. Są wśród nich postacie z Harry’ego PotteraWładcy PierścieniStranger ThingsGwiezdnych Wojen czy AvengersówSzkoła bohaterek i bohaterów to poradnik psychologiczny, który czyta się jak powieść przygodową!

Książkę ilustrowała Marta Ruszkowska, której poetyckie grafiki są jak materiał wprost na koszulki, torby czy tatuaże.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: pomóż dziecku mniej myśleć

Petitcollin Christel: Pomóż dziecku mniej myśleć: o wrażliwych dzieciach, które za bardzo się przejmują
Łódź, Wydawnictwo Feeria, 2020

„Nadwydajne dzieci potrzebują przede wszystkim tego, aby dorosły poświęcił czas na wyjaśnienie im, kim są, jak funkcjonują i na czym polega ich odmienność. Takie odkrycie czyni cuda. Za każdym razem, kiedy się za to zabieram, rodzice odkrywają, że w ich dziecku dokonała się przemiana”.

(…) Niezależnie od tego, czy jesteś osobą nadwydajną mentalnie, czy też nie – jeśli szukasz pomocy w kwestii swojego „problematycznego” dziecka, dobrze trafiłeś! Christel Petitcollin, psychoterapeutka i autorka bestsellerowych książek doskonale poznała nadwydajnych mentalnie i wie, jak z posiadania tej szczególnej cechy czerpać ogromną siłę. Dzięki tej książce dowiesz się, jak wychowywać swoje dziecko, dając mu jednocześnie poczucie, że dzięki swojej wrażliwości jest naprawdę wyjątkowe.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Edukacja i potencjał człowieka

Montessori Maria: Edukacja i potencjał człowieka
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Ponad sto lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowych postępów dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na spontaniczność i twórczość oraz umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Koncepcja Marii Montessori przyczyniła się do zmiany tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo, jaką rolę z społeczeństwie przypisujemy dzieciom i jaką odpowiedzialność za ich kształtowanie – rodzicom. Edukacja i potencjał człowieka to pierwsza w języku polskim publikacja Marii Montessori, której założeniem jest „pomóc nauczycielom zrozumieć potrzeby dziecka po ukończeniu szóstego roku życia”.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw
Opracowanie: Barbara Keller

Podobne wpisy:
Urodziny Szczecina – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

5 lipca Szczecin tradycyjnie obchodzi swoje urodziny – tym razem świętując 79 rocznicę objęcia miasta przez polską administrację. Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z nowościami wydawniczymi w Bibliotece Pedagogicznej, związanymi z naszym pięknym miastem oraz całym Pomorzem Zachodnim. Poniżej prezentujemy wybrane propozycje z naszego katalogu.

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

Trwa XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym szczególnym okresie sposób zapraszamy Państwa do poznania nowości wydawniczych w naszej bibliotece, związanych ze wspieraniem czytelnictwa wśród najmłodszych i nie tylko.

Majowy Tydzień Bibliotek – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

W dniach 8-15 maja 2024 roku odbędzie się XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tym razem pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.