ZCDN

Nowości w zbiorach – lipiec 2022

okładka: dlaczego szkoła Cię wkurza
Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją przetrwać / Mikołaj Marcela. – Warszawa : MUZA SA, 2022. – ISBN 978-83-287-2113-5

W książce znajdziesz rady, m.in.:

  • jak przekonać rodziców, że godziny spędzone w internecie i na YouTubie są ważnym elementem twojej edukacji;
  • jak uczyć się mniej, a osiągać więcej;
  • jakich narzędzi używać i jak tworzyć notatki, by wiedza sama została ci w głowie;
  • jak każda porażka staje się szansą na odkrycie czegoś nowego;
  • jak zaplanować naukę, by przygotowanie się do klasówki nie zmieniło się w torturę;
  • jak sen, sport i odżywianie wpływają na twoją naukę.

Ilustrowany poradnik dla wszystkich sfrustrowanych uczniów i uczennic nie tylko o tym, jak przetrwać najtrudniejsze momenty w szkole, lecz także jak odnieść w niej wymarzony sukces i uruchomić swoje supermoce!

Dostępność: ZCDN Szczecin

okładka: przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna w relacjach między uczniami szkoły podstawowej : badania nad bullyingiem w codziennym życiu szkoły / Daria Modrzejewska. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2021. – ISBN 978-83-7405-689-2

W środowisku szkolnym coraz częściej dochodzi do dyskryminacji uczniów, ostracyzmu, prześladowania – w różnych formach. Najbardziej groźne i szkodliwe są zjawiska prześladowania psychicznego. Psychiczny terror nierzadko przebiega niepostrzeżenie, chociażby ze względu na trudność w dostrzeżeniu jego „subtelnych” narzędzi. Warto dodać, iż przemoc psychiczna zwykle nie ma incydentalnego charakteru. Szkolny terror ma tendencję do trwania, co więcej, w stosunku do wciąż tych samych uczniów. I właśnie tak opisywane zjawisko przemocy psychicznej, które zachodzi w relacjach między uczniami, stało się przedmiotem badań Autorki.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych

Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych : komunikowanie się i psychoterapia / Wiesław Sikorski. – Warszawa : Difin Sp. z o. o., 2021. – ISBN 978-83-66491-89-2

W książce zaprezentowano najważniejsze czynniki odpowiedzialne za dobre i złe relacje w rodzinie. Najwięcej miejsca poświęcono sprawom skutecznej komunikacji między członkami rodziny, zarówno przy użyciu słów (także w formie metafor), jak i mowy ciała. Skoncentrowano się również na przyczynach konfliktów w rodzinie oraz sprawdzonych sposobach ich łagodzenia. Podano też strategie efektywnych oddziaływań terapeutycznych na system rodzinny, z uwzględnieniem chronologii życia rodziny i jej specyficznego rozwoju. Zawarto bardzo dużo cennych rad służących tworzeniu udanych relacji między członkami rodziny.
Jest to znakomita lektura nie tylko dla osób profesjonalnie pomagających rodzinom (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, psychoterapeutów), ale również dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć i poznać zasady dobrego funkcjonowania rodziny.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Recepta na prokrastynację

Recepta na prokrastynację : 21 sprawdzonych taktyk budowania dobrych nawyków / Damon Zahariades. – Gliwice : Helion S.A., 2021. – ISBN 978-83-283-7435-5

Damon Zahariades w swojej książce przedstawia 21 przetestowanych taktyk budowania dobrych nawyków, które będą pogromcą dla prokrastynacji. Jeśli trudno Ci rozpocząć pracę nad ważnymi projektami, a Twoja lista zadań osiąga kilometrowe rozmiary, to ta książka będzie dla Ciebie oryginalną receptą. Nauczysz się z niej, jak szybko ocenić sytuację i błyskawicznie ustalić listę priorytetów. Dzięki temu w pełni wykorzystasz swój czas pracy i będziesz cieszyć się z kilku dodatkowych wolnych godzin.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Rodzeństwo

Rodzeństwo : znaczenie relacji z braćmi i siostrami dla naszego rozwoju i dobrostanu / Naomi White, Clare Hughes; tł. Joanna Jakubowska, Aleksandra Tchorzewska. – Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021. – ISBN 978-83-01-21790-7

W tej książce, uwzględniającej wyniki zarówno klasycznych, jak i nowych badań, znajdziemy najważniejsze wnioski służące promowaniu pozytywnych interakcji między rodzeństwem. To bezcenna lektura dla studentów i badaczy zajmujących się psychologią rozwojową oraz tematyką rodzin, a także specjalistów pracujących w oświacie, służbie zdrowia lub pracowników społecznych.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: ryzyko wychowawcze

Ryzyko wychowawcze / Luigi Giussani; tł. Dariusz Chodyniecki. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2021. – ISBN 978-83-8144-567-2

Ryzyko wychowawcze, jedno z najważniejszych dzieł w dorobku ks. Luigiego Giussaniego, wyraża troskę, która zajmuje centralne miejsce w całej jego propozycji pewnej drogi. Najistotniejsze wśród propozycji Autora jest przekazywanie tradycji, w ramach teraźniejszego doświadczenia, mające na celu wyzwolenie młodzieży i stworzenie jej najlepszych warunków do krytycznej oceny każdego aspektu rzeczywistości. Z „ryzyka” konfrontacji z otaczającym nas środowiskiem powstaje osobowość tego, kto podlega procesowi wychowania, tzn. kształtuje się, „rodzi się” jego wolność. Na stronicach tej książki dostrzec można świeżość koncepcji wychowawczej, wyrastającej z życia i doświadczenia Autora, najpierw jako nauczyciela w mediolańskim Liceum Berchet, a następnie jako wykładowcy na tamtejszym Uniwersytecie Katolickim – owoc głębokiej znajomości ludzkiej natury, a jednocześnie historycznych i kulturowych uwarunkowań współczesnego człowieka.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: self regulation

Self-regulation. Nie ma niegrzecznych dzieci : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę / Agnieszka Stążka-Gawrysiak; il. AnnaTeodorczyk. – Kraków : Znak, 2021. – ISBN 978-83-240-7534-8

Naucz swoje dziecko, jak radzić sobie z codziennymi trudnościami. Razem z przedszkolakami Kubą i Lenką oraz ich przyjaciółmi odkryj proste sposoby na powrót do równowagi, gdy emocje biorą górę.

Poznaj historie, które pokazują, że nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko takie, którym skończyło się paliwo, czyli energia niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami.

Opowiadania uzupełnione są przez części dla dorosłych opiekunów. Powstały one we współpracy z dr Jagodą Sikorą, psychologiem dziecięcym i facylitatorką podejścia Self-Reg. Pomogą ci zrozumieć, skąd biorą się trudności dziecka, i wesprzeć najmłodszych tak, aby radzili sobie coraz lepiej i rozwijali zdolność do samoregulacji (ang. self-regulation), czyli przywracania równowagi w obliczu stresorów.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: siedmiomilowe buty

Siedmiomilowe buty : jak zorganizować wycieczkę z przedszkolakami / Ewa Gorzelak. – [B. m.] : Artur Gorzelak, 2021. – ISBN 978-83-950111-5-3

Autorka książki „Siedmiomilowe buty. Jak zorganizować wycieczkę z przedszkolakami” – nauczycielka przedszkola z 35-letnim stażem pracy – dzieli się swoimi doświadczeniami z wychowawcami najmłodszych dzieci tym, jak wprowadzać młodych ludzi w świat turystyki. Książka będąca zbiorem reportaży z odbytych dziewięciu wycieczek z dziećmi w wieku 5–12 lat, jest jednocześnie kopalnią wiedzy o odwiedzanych miejscach i ludziach z tymi miejscami związanych. Prezentuje ciekawe budowle i interesujące obiekty przyrodnicze. Przybliża nam dzieje zwiedzanych miejsc.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole

Terapia logopedyczna w przedszkolu i szkole : porady i ćwiczenia / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 978-83-8085-982-1

Książka jest przeznaczona dla osób, które podchodzą do zawodu terapeuty w sposób plastyczny i kreatywny. Zawiera ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć, będące inspiracją do wzajemnej współpracy podczas prowadzenia terapii, do wymieniania spostrzeżeń i doświadczeń, a w efekcie do tworzenia zindywidualizowanych i skorelowanych ze sobą programów terapii pełnych ćwiczeń, które zapewnią podopiecznym aktywne i ciekawe zajęcia oraz optymalny rozwój.

Dostępność: ZCDN Szczecin

tworczosc – teatr – zmiana w resocjalizacji

Twórczość –  teatr – zmiana w resocjalizacji nieletnich / Aleksandra Pyrzyk-Kuta. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. –ISBN 978-83-8180-180-5

„Książka wpisuje się w nurt bardzo aktualnych tendencji polskiego systemu penitencjarnego, upatrujących doskonalenie tego systemu w twórczej reoscjalizacji. Z powyższych względów już na wstępie należy powiedzieć, że podjęcie się trudu przeprowadzenia badań związanych z twórczym oddziaływaniem teatru na zachowania nieletnich (…) należy uznać za bardzo słuszne i celowe. Praca stanowi bardzo wartościowe studium wiedzy z zakresu zjawiska teatralizacji wśród nieletnich”.
Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Łuczak

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Wychowywać dzieci, wychowywać siebie

Wychowywać dzieci, wychowywać siebie : jak w relacjach z dziećmi odnaleźć wolność, moc i radość? / Naomi Aldort; tł. Anna Boniszewska. – Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2021. – ISBN 978-83-62445-86-8

Naomi Aldort jest cenioną w Stanach Zjednoczonych autorką piszącą na tematy wychowawcze. Nazywa swoje podejście Rodzicielstwem Autentycznym, ponieważ świadomie rezygnuje z wszelkich schematów wychowania na rzecz autentycznej miłości i szacunku do dzieci.
W swojej książce pokazuje, ile można poprawić w relacjach rodzinnych, jeśli rodzice skorzystają z okazji do samorozwoju i niejako zaczną wychowywać samych siebie. Zmienia się wtedy komunikacja i atmosfera w domu, a dzieci zyskują bezpieczeństwo emocjonalne, które jest potrzebne do rozwoju poczucia własnej wartości. Autorka porusza także kluczowe zagadnienia przywództwa dorosłych, empatii, radzenia sobie z agresją oraz właściwego dialogu, który uzdrawia i zbliża.

Jak cenić dziecko za to, kim jest, a nie za to, kim byłoby, gdyby spełniało nasze oczekiwania?

Co zrobić, żeby rodzicielstwo przestało być walką, a stało się drogą do samorealizacji?
Jak wyrażać swoją miłość, żeby dziecko mogło doświadczyć, że jest kochane?
Jakie jest antidotum na tradycyjne metody wychowawcze i nieskuteczne moralizatorstwo?

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: Zabójcze aplikacje

Zabójcze aplikacje : jak smartfony zmieniły nasz świat / Michał R. Wiśniewski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. – ISBN 978-83-8191-317-1

Michał R. Wiśniewski błyskotliwie i z nutą nostalgii prowadzi nas przez historię telefonizacji. Od ciężkich i wielkich komórek z lat dziewięćdziesiątych, przez kosztowne SMS-y i MMS-y na początku XXI wieku, aż po dziesiątki aplikacji na ultranowoczesnych smartfonach. Rozkłada na czynniki pierwsze zagrożenia i korzyści płynące z coraz to nowszych cyfrowych rozwiązań i osadza je w szerszym kontekście – społecznym i politycznym. TikTok i mapy Google’a, Messenger i Candy Crush Saga, kolorowe emoji i szarzy panowie w garniturach używający Twittera jako politycznej broni. Możliwości jest wiele, a wybór którą „zabójczą aplikację” ściągnąć, należy do nas. Czy to my zmieniamy świat za pomocą smartfonów, czy to one zmieniają nas? Nie wiadomo. There’s no app for that.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: zachowania, które mogą zranić

Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko / Bohdan Tadeusz Woronowicz. – Poznań : Media Rodzina, 2021. – ISBN 978-83-8008-974-7

Autor znany czytelnikom z licznych publikacji dotyczących uzależnień, przede wszystkim od alkoholu, tym razem przekazuje wiedzę o uzależnieniach niesubstancjalnych, czyli behawioralnych (od zachowań). Zajmuje się w tej książce m.in. zaburzeniami związanymi z Internetem, telefonem komórkowym, uzależnieniami od ćwiczeń fizycznych, jedzenia i odżywiania, miłości i zaangażowania emocjonalnego, polityki i władzy, praktyk religijnych. Porusza także temat współuzależnienia, odwołując się do własnego doświadczenia klinicznego. Książka, napisana przystępnym językiem, skierowana jest zarówno do zwykłych czytelników, jak i do profesjonalistów.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Okładka: żłobek

Żłobek : wychowanie i edukacja / red. Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, 2021. – ISBN 978-83-66491-90-8

Jak nie zaprzepaścić wrodzonych możliwości i zdolności dziecka? Jak w toku pedagogicznej działalności wydobyć z naszych podopiecznych to, co najlepsze i najbardziej cenne? W żłobkach mamy do czynienia z małymi dziećmi, takimi, które nie zwerbalizują problemu. W jaki sposób mamy pomagać małym ludziom, aby stali się samodzielni, starali się żyć mądrze i potrafili odróżnić dobro od zła? Autorzy poszczególnych rozdziałów to uznani pedagodzy i psycholodzy, osoby pracujące z dziećmi i dla dzieci, wykładowcy uczelni pedagogicznych i kierownicy żłobków. W swoich tekstach dokonują analizy rzeczywistości żłobkowej i z refleksją, ale i pokorą podchodzą do dziecięcych możliwości oraz rozwiązań metodycznych opieki, wychowania i edukacji najmłodszego pokolenia. Opieka, wychowanie i edukacja małych dzieci wymaga kierowania się mądrością i życzliwym podejściem do dziecka. Codzienne propozycje mają zachęcać do aktywności i wzbudzać ciekawość dzieci. Oferta spędzania czasu w żłobku powinna być atrakcyjna zarówno poznawczo, jak i emocjonalnie. Ma sprawić, aby dziecięca radość pokonała tęsknotę za domem i bliskimi. Mamy nadzieję, że po tę publikację sięgną opiekunowie małych dzieci – rodzice, pedagodzy, psycholodzy i studenci tych kierunków. Warto bowiem mieć świadomość możliwości żłobkowych w obszarze wychowania i edukacji. W serii polecamy: Żłobek. Opieka i wychowanie.

Dostępność: ZCDN Szczecin

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw
Opracowanie: Barbara Keller

Podobne wpisy:
Urodziny Szczecina – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

5 lipca Szczecin tradycyjnie obchodzi swoje urodziny – tym razem świętując 79 rocznicę objęcia miasta przez polską administrację. Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z nowościami wydawniczymi w Bibliotece Pedagogicznej, związanymi z naszym pięknym miastem oraz całym Pomorzem Zachodnim. Poniżej prezentujemy wybrane propozycje z naszego katalogu.

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

Trwa XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym szczególnym okresie sposób zapraszamy Państwa do poznania nowości wydawniczych w naszej bibliotece, związanych ze wspieraniem czytelnictwa wśród najmłodszych i nie tylko.

Majowy Tydzień Bibliotek – przewodnik po nowościach w naszych zbiorach

W dniach 8-15 maja 2024 roku odbędzie się XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tym razem pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.