ZCDN

Oddziały i szkoły sportowe

W dokumencie znajdują się zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

W rozporządzeniu określono:

– możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych;

– wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia;

– obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym;

– obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego;

– obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa    sportowego z określonymi – wybranymi – podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i  sportem przy realizowaniu programów szkolenia;

– rozwiązania o charakterze przejściowym  (§ 16, § 17 Rozporządzenia).

Wprowadzono również zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego oraz uregulowano warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe.

Całość Rozporządzenia dostępna na:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/03/rozporzadzenie.pdf

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.