ZCDN

Oddziały i szkoły sportowe

W dokumencie znajdują się zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego, z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

W rozporządzeniu określono:

– możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych;

– wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia;

– obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym;

– obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego;

– obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa    sportowego z określonymi – wybranymi – podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i  sportem przy realizowaniu programów szkolenia;

– rozwiązania o charakterze przejściowym  (§ 16, § 17 Rozporządzenia).

Wprowadzono również zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego oraz uregulowano warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe.

Całość Rozporządzenia dostępna na:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/03/rozporzadzenie.pdf

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.