ZCDN

Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

Celem testów jest wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego. Świadomość własnej sprawności fizycznej może zwiększyć szanse uczniów na powodzenie oraz samorealizację w dalszym życiu. Pomiar różnych przejawów sprawności fizycznej uczniów  ułatwi im poznanie swoich możliwości i monitorowanie aktualnego stanu kondycji fizycznej. Dodatkowo wyniki testów zostaną wpisane do bazy „Sportowe Talenty” prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozwoli to wytypować szczególnie zdolnych uczniów i pomóc im w rozwoju.

Testy sprawnościowe obejmują:

  • bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
  • 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
  • podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
  • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Motywem rozpoczęcia projektu jest obserwowany w Polsce od trzech dekad duży spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Analiza zgromadzonych danych umożliwi właściwym resortom podjęcie prac nad stworzeniem optymalnych, celowanych działań, skierowanych do określonych grup odbiorców. Dzięki temu możliwe będzie zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów.

Więcej informacji w komunikacie MEN-u oraz na portalu https://sportowetalenty.gov.pl/.

Podobne wpisy:
Bezpłatny dostęp do Canvy dla uczniów i nauczycieli

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i globalnej platformy do komunikacji wizualnej Canva – wszyscy nauczyciele i uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej mogą uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji.

Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.