ZCDN

Podział subwencji oświatowej

W Ministerstwie Edukacji Narodowej dyskutowano o finansowaniu szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przedstawiono również propozycje wstępnych założeń nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

Projekt MEN zakłada, że  wysokość subwencji dla danej jednostki samorządu terytorialnego powinna być uzależniona nie tylko od liczby uczniów, ale także od liczby oddziałów (część subwencji kalkulowana byłaby na ucznia, a część na oddział). W podziale subwencji wzięto również pod uwagę mechanizm różnicujący środki finansowe w zależności od liczby godzin wynikającej z ramówek. Pozostawiono  utrzymanie wag na różne kategorie uczniów (np. niepełnosprawni, mniejszości itp.). Rozważano  również propozycję uwzględnienia w algorytmie podziału subwencji wagi dla małych szkół zróżnicowanej ze względu na zamożność gminy.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.