ZCDN

Poza schematami w uczeniu i w szkolnych relacjach. Design thinking i ocenianie zachowania w edukacji zdalnej

Poza schematami w uczeniu i w szkolnych relacjach. Design thinking i ocenianie zachowania w edukacji zdalnej

Zestawienie sporządziła Barbara Keller.

Podobne wpisy:
Asertywność

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Trening Umiejętności Społecznych

Zestawienie sporządziła Beata Filus.