ZCDN

Prace domowe. Analiza Instytutu Badań Edukacyjnych

W związku z dyskusją publiczną na temat prac domowych i decyzji MEN-u w tym względzie, Instytut Badań Edukacyjnych opublikował analizę międzynarodowych badań. Jest to pierwsza analiza w ramach projektu IBE.

W opracowaniu zostały wzięte pod uwagę m.in. informacje z międzynarodowych badań PIRLS, TIMSS i PISA. Zostały poruszone poniższe zagadnienia:

  • czas poświęcany na prace domowe i częstotliwość ich zadawania;
  • opinie rodziców na temat prac domowych;
  • zależności między pracami domowymi a osiągnięciami uczniów;
  • kwestie wpływające na efektywność prac domowych.

Publikacja jest dostępna na stronie Instytutu.

Podobne wpisy:
Bezpłatny dostęp do Canvy dla uczniów i nauczycieli

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i globalnej platformy do komunikacji wizualnej Canva – wszyscy nauczyciele i uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej mogą uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji.

Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.