ZCDN

Propozycje zmian w czasie pracy nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza wprowadzić tymczasową zmianę w czasie pracy nauczycieli. Propozycja skierowana jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych i wynika ona z faktu rozpoczęcia nauki na tym etapie tzw. podwójnego rocznika. W myśl planowanej poprawki, za zgodą nauczyciela będzie można mu zaproponować pracę w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Planowane zmiany zakładają także możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w dodatkowych lokalizacjach (będzie to poprawka ustawy o prawie oświatowym).

Ważna informacja – zmiany mają dotyczyć tylko roku szkolnego 2023/2024!

Więcej informacji na stronie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

30 listopada 2022 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.75.2022.DB z 8 lipca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na ustaleniu dodatkowego kierunku realizacji polityki oświatowej państwa.

List ministra edukacji i nauki do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 minister Przemysław Czarnek  skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września br.

Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy oraz czasu pracy. Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli.