ZCDN

Propozycje zmian w czasie pracy nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza wprowadzić tymczasową zmianę w czasie pracy nauczycieli. Propozycja skierowana jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych i wynika ona z faktu rozpoczęcia nauki na tym etapie tzw. podwójnego rocznika. W myśl planowanej poprawki, za zgodą nauczyciela będzie można mu zaproponować pracę w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Planowane zmiany zakładają także możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w dodatkowych lokalizacjach (będzie to poprawka ustawy o prawie oświatowym).

Ważna informacja – zmiany mają dotyczyć tylko roku szkolnego 2023/2024!

Więcej informacji na stronie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.