ZCDN

Relacja z konferencji nauczycieli bibliotekarzy w Świnoujściu

„Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych” – to hasło patronuje od dawna spotkaniom bibliotekarek szkolnych placówek oświatowych Świnoujścia i okolic. Tak było i tym razem, gdy 20 października bibliotekarki spotkały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przez Grażyna Lis, kierowniczkę Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u, zagadnienia doraźnych zastępstw szkolnych, na które notorycznie są wysyłani nauczyciele bibliotekarze. Problem ten został przedstawiony w aspekcie prawnym; podkreślono nielegalny charakter wysyłania bibliotekarzy na lekcje związany z nieopłacaniem zastępstw. Dyskusję na ten temat zamknęły ciekawe propozycje rozwiązania problemu, aktualnego w każdej szkole.

Druga część konferencji miała charakter praktyczny. Bibliotekarki szkolne Małgorzata Jarosz i Monika Kielar wraz z Małgorzatą Ledą-Łysiak przedstawiły ciekawą formę pracy z książką – book folding art. Książki ubytkowane, wykreślone z inwentarza, wycofane z obiegu dostają dzięki temu drugie życie, stając się trójwymiarową artystyczną kompozycją. Te książkowe rzeźby powstają poprzez specjalne zaginanie poszczególnych kartek. Nadają książkom nowe przeznaczenie i wygląd, promują działania recyklingowe i artystyczne spędzanie wolnego czasu, inspirują kreatywność. Przed praktycznymi próbami wykonania rzeźby zebrane bibliotekarki obejrzały piękną wystawę wykonanych wcześniej kompozycji.

 

Podobne wpisy:
Relacja z konferencji nauczycielek bibliotekarek z 9 marca 2023 roku w Świnoujściu

Marcowa konferencja była poświęcona podręcznikom z dotacji państwowej, dystrybuowanym w bibliotekach szkolnych. Omówione też zostało zagadnienie przydzielania podręczników dzieciom uchodźców oraz zaopatrywania bibliotek szkolnych w literaturę ukraińskojęzyczną.

Dobry starter – co to jest i dlaczego jest tak ważny?

Zestawienie bibliograficzne sporządzone przez Beatę Filus

Ebookpoint BIBLIO. Nowa multimedialna biblioteka cyfrowa

Od 1 stycznia 2023 wszystkie osoby zapisane do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej mają możliwość otrzymania kodów dostępu do multimedialnej biblioteki cyfrowej BIBLIO.