ZCDN

Tag

Nasza biblioteka stale rozwija swój księgozbiór, aby sprostać  potrzebom czytelników oraz odzwierciedlić najnowsze osiągnięcia w dyscyplinie nauk pedagogicznych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi, najnowszymi pozycjami w zbiorach bibliotecznych.

Dla entuzjastów nauczania języka polskiego jako obcego przygotowaliśmy interesujące podręczniki akademickie oraz zbiory materiałów do samodzielnej nauki.

Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka „Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”

Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki polonistycznej w jej wymiarze teoretycznym oraz praktycznym. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego częściowo w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym.

Ewa Lipińska „Kształcenie umiejętności pisania w dydaktyce języka polskiego jako obcego”

Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem poświęconym sprawności pisania. Przedstawia jej istotę i złożoność oraz rolę, jaką odgrywa w procesie kształcenia językowego, a także omawia proces jej rozwijania oraz objaśnia sposoby kontroli stopnia opanowania kompetencji tekstotwórczej.

Anna Seretny, Ewa Lipińska (red.) „Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty – dylematy – trendy”

Opracowanie to trzeci tom z cyklu pozycji naukowo-dydaktycznych z zakresu glottodydaktyki. Zawiera dalszą analizę dyscypliny u progu trzeciej dekady XXI wieku. Szeroko zakreślona perspektywa pozwoliła na uwzględnienie z jednej strony nowszych czy mniej typowych zjawisk charakterystycznych dla polszczyzny wpływających na jej nauczanie, a z drugiej – największych bolączek współczesnej glottodydaktyki polonistycznej.

Dla osób zainteresowanych kształtowaniem umiejętności czytelniczych dzieci proponujemy książkę wspierającą naukę czytania, pełną ciekawych zdjęć i ilustracji autorstwa Jagody Cieszyńskiej – Rożek „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® 20 lat później”.


Ponadto, dla zainteresowanych zagadnieniami związanymi z edukacją w wychowaniu fizycznym posiadamy bogaty wybór książek w zakresie metodyki WF, w tym następujące podręczniki:

Danuta Umiastowska „Refleksje o lekcji wychowania fizycznego. Podręcznik akademicki”

Autorka dzieli się z czytelnikami nie tylko wiedzą niezbędną do opanowania treści kształcenia z dydaktyki wychowania fizycznego, ale także wieloletnim doświadczeniem praktycznym i akademickim.

Eligiusz Madejski, Józef Węglarz „Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów”

Celem książki jest przede wszystkim zwrócenie uwagi czytelnika na najistotniejsze problemy edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej.
 

Nie zapominamy o kreatywności. W naszych zbiorach znajdują się inspirujące poradniki dotyczące rozwijania twórczego myślenia, których przykładem jest książka Krzysztofa J. Szmidta „Kreatywność na 33 sposoby. Odkryj swój twórczy potencjał”. Publikacja przygotowana przez specjalistę, który od lat uczy swoich studentów, jak odkrywać w sobie i rozwijać zdolność twórczego myślenia, a następnie korzystać z niej w działaniu.

Na koniec, dla wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki efektywnej rozmowy z młodzieżą przedstawiamy poradniki międzynarodowych ekspertów od komunikacji:

Terri Apter „Zrozum nastolatka. Wyzwania i radości związane z wychowywaniem dorastających dzieci”

Bazując na doświadczeniach i badaniach z 35 lat pracy z nastolatkami oraz ich rodzicami autorka przedstawia niektóre z największych wyzwań dotyczących wychowania oraz relacji rodziców i nastolatków poprzez pryzmat aktualnej wiedzy o rozwoju mózgu.

Sarah Ockwell – Smith „Tweens, czyli prawie nastolatki. Poradnik dla rodziców dzieci od 8 do 13 lat”

Zestaw praktycznych porad dla rodziców dzieci w wieku od 8 do 13 lat przygotowany w oparciu o najnowsze ustalenia naukowe z dziedziny biologii, psychologii i socjologii dorastania.

Michelle Icard „Jak dogadać się z nastolatkiem? Bez kazań, moralizowania i na każdy temat!”

Poradnik o tym, jak rozmawiać z dzieckiem w wieku 10-14 lat bez prawienia kazań, moralizowania i udzielania dobrych rad.


Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki, gdzie czeka bogactwo wiedzy i inspiracji w naszych księgozbiorach. Służymy fachową pomocą i radą w doborze najlepszych książek, które pozwalają poszerzyć horyzonty, zgłębić tajniki pracy pedagogicznej oraz czerpać nowe pomysły do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw. Wszystkie publikacje są dostępne w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie.