ZCDN

Tag

https://www.youtube.com/watch?v=o8dnUhYX8J0&feature=emb_title

Prowadzący: Łukasz Kowalik

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=p0-ifhTjfO8

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=-TZQyPlEVWk&feature=emb_title

Prowadzący: Karol Pietrzyk

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=N9eQA_anizs&feature=emb_title

Prowadząca: dr Celina Timoszyk-Tomczak
Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości WNS US

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Prowadząca: dr Celina Timoszyk-Tomczak Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości WNS US