ZCDN

Uczenie do analizy i interpretacji utworu literackiego

Wystąpienie Magdaleny Guz zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy” (19.03.21).

Informacje o prelegentce:

Nauczycielka języka polskiego, całe swoje zawodowe życie związana z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Od 2010 roku pracuje głównie z klasami IB. Egzaminatorka języka polskiego na poziomie maturalnym, a także egzaminatorka matury IB. Lubi się uczyć od innych nauczycieli, rozmawiać o metodach efektywnego nauczania. Jej nauczycielski cel to nauczyć uczniów krytycznego myślenia, radości podejmowania wysiłku intelektualnego, do którego zmusza obcowanie z literaturą, umiejętności argumentowania własnego stanowiska. ,,Lubię ten moment, gdy w ostatniej klasie liceum na lekcji rozmawiają ze sobą dojrzali odbiorcy kultury, którzy gotowi są na pójście w dalszą edukacyjną drogę.”

Podobne wpisy:
Matura 2023 – zmiany w egzaminie z historii

Prowadząca: Wiktoria Knap — nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii Zakres: Podstawy prawne, cele i zakres egzaminu maturalnego od 2023 roku. Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe od roku 2023 na egzaminie maturalnym z historii. Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych. Charakterystyka arkusza egzaminacyjnego. Określenie zasad oceniania. Kryteria oceniania. Egzamin maturalny z historii dla uczniów o specjalnych potrzebach […]

Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.