ZCDN

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało rozporządzenie dotyczące funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia, według którego: zostaje przywrócona działalność stacjonarna przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego; przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie również prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Narodowej.

Podobne wpisy:
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

List ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawił w nim rozwiązania systemowe dotyczące opieki i edukacji uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.