ZCDN

Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji

W skład Zespołu weszli pracownicy ministerstwa zajmujący się na co dzień: współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji. MEN informuje, że przy wszystkich kuratoriach oświaty powołano regionalne zespoły koordynacyjne.

W województwie zachodniopomorskim na koordynatora powołana została                             Katarzyna Parszewska – tel. 91 44 27 548,
e-mail: reformaedukacji@kuratorium.szczecin.pl.

Podobne wpisy:
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

List ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawił w nim rozwiązania systemowe dotyczące opieki i edukacji uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do wykorzystania w roku szkolnym 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.