ZCDN

Zmiana w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

Minister edukacji narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), dokonał zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku w  podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Dodany został punkt:
6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Podobne wpisy:
Odkrywajmy Sportowe Talenty – testy sprawnościowe w szkołach

W marcu i kwietniu 2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych są zobowiązani do przeprowadzenia testów sprawnościowych uczniów. Ich wynik nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Podstawową zmianą jest nowy wzór świadectwa, w którym nie ma nazw przedmiotów.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.