ZCDN

Zmiany na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła zmniejszenie puli pytań tzw. jawnych na egzaminie ustnym z języka polskiego. Egzamin ustny został przywrócony po dwóch latach (kiedy to zrezygnowano z niego z racji pandemii) i składa się z dwóch wylosowanych przez maturzystę zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie jest związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne). Ministerstwo i CKE poinformowało, że w pozostałych przedmiotach egzaminacyjnych różnice między starą i nową formą egzaminu będą niewielkie.

Na stronie CKE została opublikowana obowiązująca lista pytań jawnych. Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Bezpłatny dostęp do Canvy dla uczniów i nauczycieli

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i globalnej platformy do komunikacji wizualnej Canva – wszyscy nauczyciele i uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej mogą uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji.

Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.