ZCDN

Zmiany na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła zmniejszenie puli pytań tzw. jawnych na egzaminie ustnym z języka polskiego. Egzamin ustny został przywrócony po dwóch latach (kiedy to zrezygnowano z niego z racji pandemii) i składa się z dwóch wylosowanych przez maturzystę zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie jest związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne). Ministerstwo i CKE poinformowało, że w pozostałych przedmiotach egzaminacyjnych różnice między starą i nową formą egzaminu będą niewielkie.

Na stronie CKE została opublikowana obowiązująca lista pytań jawnych. Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.