ZCDN

Zmiany na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła zmniejszenie puli pytań tzw. jawnych na egzaminie ustnym z języka polskiego. Egzamin ustny został przywrócony po dwóch latach (kiedy to zrezygnowano z niego z racji pandemii) i składa się z dwóch wylosowanych przez maturzystę zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie jest związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne). Ministerstwo i CKE poinformowało, że w pozostałych przedmiotach egzaminacyjnych różnice między starą i nową formą egzaminu będą niewielkie.

Na stronie CKE została opublikowana obowiązująca lista pytań jawnych. Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Q&A Matura 2023 – webinarium PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN zaprasza nauczycieli języków obcych na webinarium „Q&A Matura 2023”, które odbędzie się 28 marca, o godz. 19.00.

Materiały dotyczące depresji

Kuratorium Oświaty w Szczecinie zachęca do korzystania z materiałów poświęconych depresji, które przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego – konsultacje  

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konsultacje związane ze zmianami podstawy programowej wychowania fizycznego.