ZCDN

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego – konsultacje  

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konsultacje związane ze zmianami podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany wynikają z małej aktywności fizycznej uczniów. Wiążą się między innymi ze zmianami w mechanizmie monitorowania sprawności fizycznej w kilku dziedzinach, kwestii ocen oraz dodatkowych programów edukacyjnych. Konsultacje będą trwały do 22 marca 2023 r., a zmiany mają wejść w życie w roku szkolnym 2023/2024.

Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.