ZCDN ZCDN

ZCDN

Edukacja włączająca. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu multimedialnego: „Edukacja włączająca. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole” prowadzonego  przez nauczycielkę konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Beatę Brzostek.

Zapraszamy do kontaktu z nauczycielami konsultantami

Pragniemy poinformować, że w okresie zawieszenia stacjonarnych form doskonalenia w naszej placówce, nauczyciele konsultanci są dostępni pod swoimi adresami mejlowymi. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz zaopiniują nadesłane programy i materiały edukacyjne.

Nauczanie zdalne – zestawienie bibliograficzne

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym dotyczącym nauczania na odległość. Propozycje zostały wybrane przez bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN.

Masz pomysł na tekst do „Refleksji”? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy nauczycieli wszystkich rodzajów szkół i etapów edukacyjnych do współpracy przy tworzeniu najnowszego numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” po tytułem „Psychologia w pedagogice”. Tym razem chcielibyśmy, wspólnie z Państwem, zastanowić się, jakie zagadnienia z obszaru wiedzy i praktyki psychologicznej są szczególnie przydatne w codziennej pracy w szkole.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu” prowadzoną przez konsultantkę ds. wychowania przedszkolnego, Renatę Wiśniewską.

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)” prowadzoną przez konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Weronikę Dwojakowską.

Edukacja włączająca. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu multimedialnego: „Edukacja włączająca. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole” prowadzonego  przez nauczycielkę konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Beatę Brzostek.

Zapraszamy do kontaktu z nauczycielami konsultantami

Pragniemy poinformować, że w okresie zawieszenia stacjonarnych form doskonalenia w naszej placówce, nauczyciele konsultanci są dostępni pod swoimi adresami mejlowymi. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz zaopiniują nadesłane programy i materiały edukacyjne.

Nauczanie zdalne – zestawienie bibliograficzne

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym dotyczącym nauczania na odległość. Propozycje zostały wybrane przez bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu” prowadzoną przez konsultantkę ds. wychowania przedszkolnego, Renatę Wiśniewską.

Materiały dla nauczycieli – samodoskonalenie

W związku z ograniczonymi możliwościami doskonalenia wynikającymi z odwołania zajęć, które miały odbyć się stacjonarnie, zachęcamy do zapoznania się z materiałami znajdującymi się zakładce „Materiały dla nauczycieli”. Podstrona ta będzie na bieżąco wzbogacana o nowe zasoby, które mogą stać się inspiracją do samodoskonalenia.

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)” prowadzoną przez konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Weronikę Dwojakowską.

Zasoby edukacyjne online – kształcenie specjalne

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielki konsultantki ds. kształcenia specjalnego: Beatę Brzostek i Weronikę Dwojakowską.

Zasoby edukacyjne online – doradztwo zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielkę konsultantkę ds. doradztwa zawodowego – Agnieszkę Kacałę.

Zasoby edukacyjne online – język polski (szkoła podstawowa)

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielkę konsultantkę ds. nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa) – Małgorzatę Roszak.

Zasoby edukacyjne online – biologia i promocja zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielkę konsultantkę ds. biologii i promocji zdrowia – Małgorzatę Majewską.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu” prowadzoną przez konsultantkę ds. wychowania przedszkolnego, Renatę Wiśniewską.

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)” prowadzoną przez konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Weronikę Dwojakowską.

Konsultacje online dla nauczycieli i dyrektorów

Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów do rejestracji na konsultacje, które od 1 kwietnia 2020 roku będą odbywały się w formie e-learningowej. Po rejestracji w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń do uczestników rozesłana zostanie instrukcja logowania na platformie Moodle, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konsultacji. Osoby, które wcześniej korzystały z platformy Moodle, mogą się już logować.

Kształcenie na odległość – organizacja realizacji zadań szkoły

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do dyrektorów szkół i placówek „Kształcenie na odległość – organizacja realizacji zadań szkół”, które odbędzie się w formie e-learnigowej. Zajęcia stanowią odpowiedź na potrzebę związaną z wprowadzeniem nowego rozporządzenia, dotyczącego kształcenia na odległość.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – koncepcja, standardy

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na szkolenie e-learningowe „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”, prowadzone przez konsultantkę ds. nauczania biologii i promocji zdrowia, Małgorzatę Majewską. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych na każdym etapie edukacyjnym chcących lub realizujących program Szkoły/Przedszkola Promującego Zdrowie.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – zajęcia terenowe

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – zajęcia terenowe”. Działalność sieci, prowadzona online, będzie poświęcona przygotowaniu i realizacji różnorodnych zajęć organizowanych poza progiem szkoły.

Edukacja włączająca

Opracowanie: Beata Brzostek - nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

Witryny internetowe wspomagające pracę nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela i rozwój ucznia w zakresie techniki i wychowania komunikacyjnego.

Witryny internetowe wspomagające pracę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela  i rozwój ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację informatyczną i kodowanie.

Zestaw doświadczeń chemicznych zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów

Proponuję Państwu zestaw doświadczeń́ zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego w celu pełnej realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej

Funkcja liniowa i wielomiany – testy

Opracowanie: Beata Misiak
JĘZYK POLSKI

Małgorzata Roszak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

dr Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 48
konsultacje (pokój 113)
czwartki, godz. 15.00–17.00

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I EWALUACJA

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 55
konsultacje (pokój 220)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultant ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 65
konsultacje (pokój 209)
czwartki, godz. 15.00–18.00

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
el: 91 435 06 51
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. kształcenia na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 59
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA OBYWATELSKA

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 54
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212) czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 48
konsultacje (pokój 113)
czwartki, godz. 15.00–17.00

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

CHEMIA

Halina Szczepaniec
nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii
e-mail: hszczepaniec@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
piątki, godz. 16.30–18.00

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Masz pomysł na tekst do „Refleksji”? Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy nauczycieli wszystkich rodzajów szkół i etapów edukacyjnych do współpracy przy tworzeniu najnowszego numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” po tytułem „Psychologia w pedagogice”. Tym razem chcielibyśmy, wspólnie z Państwem, zastanowić się, jakie zagadnienia z obszaru wiedzy i praktyki psychologicznej są szczególnie przydatne w codziennej pracy w szkole.

Refleksje – wybór artykułów dotyczących nauczania na odległość

W związku z zawieszeniem dydaktyki w szkołach i na uniwersytetach powraca pytanie o cele, środki oraz skuteczne metody nauczania na odległość. Dlatego przygotowaliśmy zestaw artykułów, dzięki któremu można zdobyć podstawowe rozeznanie w tej tematyce.

Jak skutecznie uczyć matematyki?

Problematyka nauczania matematyki nie gości zbyt często na łamach „Refleksji” – postanowiliśmy to zmienić, oddając w Państwa ręce numer zatytułowany Dydaktyka matematyki. Polecamy, między innymi, wywiad z prof. Stefanem Turnauem – przedstawicielem krakowskiej szkoły dydaktyki matematyki, który w rozmowie sięga do historii i przemian tej dziedziny nauki.

Kompetencje cyfrowe a współczesna szkoła

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru poświęconego kompetencjom cyfrowym. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem przeanalizować kwalifikacje, stan wiedzy, umiejętności i poziom profesjonalizmu nauczycieli oraz sprawność, wprawę i predyspozycje uczniów w tym obszarze. Zachęcamy do napisania tekstów dotyczących tworzenia, wykorzystywania i funkcjonowania najnowszych technologii cyfrowych w edukacji na wszystkich etapach.

Warianty patriotyzmu, czyli dlaczego warto sięgnąć po najnowszy numer „Refleksji”

Tym razem proponujemy namysł nad kategorią patriotyzmu, która w ostatnich latach nie schodzi z pierwszych stron gazet, rozpala publiczne oraz medialne dyskusje i często gości również w szkołach. Wszelkie święta narodowe i jubileusze są okazją do kultywowania pamięci o przeszłości, tradycji, wspólnotowości – w warunkach szkolnych odbywa się to głównie na akademiach i apelach. Czy jednak tylko o to chodzi w nowocześnie pojmowanym patriotyzmie?

Dydaktyka matematyki – napisz tekst do najnowszych „Refleksji”!

Kolejny numer „Refleksji” postanowiliśmy poświecić jednemu z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów. Chcielibyśmy, wspólnie z Państwem, zastanowić się, jakie teorie i praktyki nauczania matematyki są najchętniej stosowane w szkole na wszystkich etapach edukacji. Zapraszamy do współpracy nauczycieli zainteresowanych tą tematyką, zwłaszcza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki oraz innych przedmiotów ścisłych.

Wyniki I etapu LII Konkursu Chemicznego

Prezentujemy wyniki I etapu LII Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Zawieszenie konkursów przedmiotowych odbywających się w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych oraz decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych informujemy, że wszelkie konkursy przedmiotowe odbywające się w dniach od 12 do 25 marca br. zostają zawieszone.

XIII Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

Zachęcamy do przybliżenia uczniom szkół ponadpodstawowych regulaminu Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” – którego organizatorem jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – oraz zachęcenia swoich podopiecznych do pisania felietonów.

Wyniki I etapu XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

Prezentujemy wyniki XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Lista uczestników XXV Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego

Prezentujemy listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w XXV Wojewódzkim Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym oraz tytuły referatów, które będą prezentowane przez autorów  3 marca w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kalendarz

ZCDN