ZCDN ZCDN

ZCDN

NP odc XXI
Ups! M4
Solidarni z Ukrainą
Projekt #PytamSprawdzamKlikam!

Zmiana organizacji pracy w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2022 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie otwarte dla klientów w godzinach 8.00–16.00 w dni powszednie, zaś Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziały Zamiejscowe w Gryficach i Świnoujściu w godzinach 9.00–16.00.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek XXI. Sztuka i edukacja

Jak dzisiaj uczymy (się) o historii sztuki? Czemu dorośli mogą, a nawet powinni czytać książki o sztuce dla dzieci? I dlaczego w Muzeum Narodowym w Szczecinie czasami dotyka się dzieł sztuki? O tym wszystkim Krystyna Milewska opowiedziała tuż przed wakacjami, które są bardzo dobrym okresem, żeby odwiedzić Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Media to przyszłość edukacji. Polecamy najnowszy numer „Refleksji”!

Czy można sobie wyobrazić dydaktykę, która nie nadąża za współczesnymi mediami? To pytanie z pewnością retoryczne – taka szkoła nie dawałaby wielkich szans na intelektualny rozwój i aktywność w rozwijającym się społeczeństwie. Zróżnicowanie technologii i środków dydaktycznych stanowi podstawę dobrze prowadzonej, efektywnej, przyjaznej edukacji – podsumowują Autorki i Autorzy tekstów w wakacyjnym numerze naszego czasopisma pod tytułem „Dydaktyka i media”.

Tydzień Czytania 2022

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom jest coroczną imprezą organizowaną na przełomie maja i czerwca przez Fundację ABCXXI. Zachęcone przez Fundację rodziny oraz instytucje: przedszkola, szkoły, biblioteki doskonalą swój warsztat na udostępnianych przez nią licznie konferencjach i wykładach.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych

Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbyło się 27 maja w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przedsięwzięcie stanowi efekt współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Szkoły Wyższej Collegium Balticum Akademii Nauk Stosowanych.

Tydzień Bibliotek 2022 – relacja

Tydzień Bibliotek zaczął się 8 maja Dniem Bibliotekarza i potrwał zwyczajowo do 15 maja. Jego hasło, wybrane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich już 20 grudnia ubiegłego roku, to BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU.

Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Konferencja „Genetyka – wspieranie edukacji w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Genetyka – wspieranie edukacji w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny” zorganizowanej we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych, która odbędzie się online 4 czerwca, w godzinach 9.00–13.00.

Konferencja „Co nowego w technice? Pracownie techniczne/Laboratoria Przyszłości i ich rola w edukacji i preorientacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Co nowego w technice? Pracownie techniczne/Laboratoria Przyszłości i ich rola w edukacji i preorientacji zawodowej”, która odbędzie się online 29 czerwca, w godzinach 10.00–14.00.

Czas na działanie. Idea STEAM w zintegrowanym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Centrum Nauki Kopernik serdecznie zapraszają na konferencję „Czas na działanie. Idea STEAM w zintegrowanym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki”, której towarzyszyć będą warsztaty. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie 29 czerwca, w godzinach 10.00–14.00.

Wakacje z ZCDN-em

Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które zostały zaplanowane na pierwszy tydzień wakacji. Tegoroczna oferta wakacyjna będzie zrealizowana zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. Mamy nadzieję, że propozycje warsztatów i wykładów będą dla Państwa nie tylko interesującą formą spędzenia czasu, ale także inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw w przyszłym roku szkolnym.

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Oni, one mówią – obalamy stereotypy dotyczące młodzieży”

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszają na konferencję naukowo-dydaktyczną „Oni, one mówią – obalamy stereotypy dotyczące młodzieży”, podczas której specjaliści oraz członkowie i członkinie Koła Naukowego Młodzieży „Young Power” podzielą się wiedzą na temat aktualnych zjawisk, w które uwikłana jest młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju psychoseksualnego, emocjonalnego i społecznego.

Matura 2023 – zmiany w egzaminie z geografii

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Matura 2023 – zmiany w egzaminie z geografii”, które odbędzie się 8 czerwca, w godzinach 16.00–19.00. Szkolenie poprowadzi Aleksander Ławiński – nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, moderator sieci współpracy, doradca ds. wspomagania rozwoju szkół oraz zarządzania strategicznego w oświacie.

Konferencja „Genetyka – wspieranie edukacji w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Genetyka – wspieranie edukacji w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny” zorganizowanej we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych, która odbędzie się online 4 czerwca, w godzinach 9.00–13.00.

Konferencja „Co nowego w technice? Pracownie techniczne/Laboratoria Przyszłości i ich rola w edukacji i preorientacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Co nowego w technice? Pracownie techniczne/Laboratoria Przyszłości i ich rola w edukacji i preorientacji zawodowej”, która odbędzie się online 29 czerwca, w godzinach 10.00–14.00.

Czas na działanie. Idea STEAM w zintegrowanym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Centrum Nauki Kopernik serdecznie zapraszają na konferencję „Czas na działanie. Idea STEAM w zintegrowanym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki”, której towarzyszyć będą warsztaty. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie 29 czerwca, w godzinach 10.00–14.00.

Wakacje z ZCDN-em

Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które zostały zaplanowane na pierwszy tydzień wakacji. Tegoroczna oferta wakacyjna będzie zrealizowana zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. Mamy nadzieję, że propozycje warsztatów i wykładów będą dla Państwa nie tylko interesującą formą spędzenia czasu, ale także inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw w przyszłym roku szkolnym.

Matura 2023 – zmiany w egzaminie z geografii

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Matura 2023 – zmiany w egzaminie z geografii”, które odbędzie się 8 czerwca, w godzinach 16.00–19.00. Szkolenie poprowadzi Aleksander Ławiński – nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, moderator sieci współpracy, doradca ds. wspomagania rozwoju szkół oraz zarządzania strategicznego w oświacie.

Historia i teraźniejszość – podstawa programowa i sposoby realizacji przedmiotu

Serdecznie zapraszamy 25 czerwca do udziału w szkoleniu online „Historia i teraźniejszość – podstawa programowa i sposoby realizacji przedmiotu”, podczas którego dokonana zostanie analiza treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotu historia i teraźniejszość. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami realizacji treści z podstawy programowej przedmiotu, materiałami dydaktycznymi do dyspozycji nauczyciela oraz dostępną obudową dydaktyczną.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia „Nasza planeta, nasze zdrowie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online Obchody Światowego Dnia Zdrowia „Nasza planeta, nasze zdrowie”, która odbędzie się 10 maja, w godzinach 16.00–19.00.

Matematyka pod innym kątem

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Matematyka pod innym kątem”, która odbędzie się 2 kwietnia, w godzinach 10.00–15.00, w trybie zdalnym.

Konferencja online: Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej

Serdecznie zapraszamy na konferencję online „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej”, podczas której specjalistki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji przybliżą najważniejsze pojęcia oraz wskażą sposoby na zapobieganie różnym jej formom oraz właściwego reagowania na nią.

#PytamSprawdzamKlikam! Konferencja metodyczna dla nauczycieli poświęcona myśleniu krytycznemu w edukacji

Już w wydanej na początku lat 60. ubiegłego wieku książce „Demokracja i wychowanie” John Dewey zauważa, że wszyscy są zwolennikami nauki myślenia w szkołach, ale praktyka znacznie odbiega od teorii. Nauczycielki i nauczycieli zainteresowanych zmianą w tym zakresie serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji metodycznej poświęconej myśleniu krytycznemu w edukacji #PytamSprawdzamKlikam!, która odbędzie się 4 kwietnia, w godzinach  15.00–17.30, w trybie zdalnym.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach online, które mają na celu wsparcie nauczycieli i dyrektorów w zakresie projektowania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych z uczniami.

JĘZYK POLSKI

Marta Kostecka
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkostecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
tel. 91 435 06 56
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

MATEMATYKA

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Pełną listę dostępnych materiałów znajdą Państwo w zakładce „Materiały dla nauczycieli.

Ostatnio dodane:

Spotkania w drodze, czyli pociąg do polskiego

W związku z coraz większą liczbą ukraińskich dzieci i młodzieży przybywających do Polski i rozpoczynających naukę w szkołach, proponujemy Państwu cykl scenariuszy lekcji „Spotkania w drodze, czyli pociąg do polskiego”, które mogą się stać inspiracją nie tylko do nauki języka polskiego jako obcego, ale także integracji klas.

UPS! Ukraińsko-polski słowniczek (matematyka, klasa 4)

Publikacja została opracowana na potrzeby uczennic/uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy, ich rodziców i nauczycielek/nauczycieli z nimi pracujących. Może również posłużyć jako zwięzły zbiór podstawowych pojęć z matematyki dla każdego.

Materiały edukacyjne przydatne w komunikacji oraz udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy

W związku z gwałtownie rosnącą liczbą uciekających Ukrainek z dziećmi przed działaniami wojennymi, przed polskimi nauczycielkami i nauczycielami pojawia się ogromne wyzwanie polegające na przyjęciu do klas uczennic i uczniów zza wschodniej granicy. Pragnąc Państwa wesprzeć w tym zadaniu, prezentujemy zestawienie bezpłatnych materiałów dostępnych online, które mogą ułatwić komunikację z uchodźcami z Ukrainy, oraz podręczników i kursów do nauki języka polskiego. Proponujemy także wykaz literatury i kolorowanek dla dzieci w języku ukraińskim oraz przydatnych poradników dla osób pomagających uchodźcom.

Zasoby edukacyjne online – edukacja obywatelska

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz dla opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariusza i Samorządów Uczniowskich rekomendowanymi i przygotowanymi przez Przemysława Landowskiego, nauczyciela konsultanta ds. edukacji obywatelskiej. Materiały zostały pogrupowane tak, aby mogli Państwo łatwo odnaleźć odpowiedni link dla siebie. Zasoby internetowe przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

Media to przyszłość edukacji. Polecamy najnowszy numer „Refleksji”!

Czy można sobie wyobrazić dydaktykę, która nie nadąża za współczesnymi mediami? To pytanie z pewnością retoryczne – taka szkoła nie dawałaby wielkich szans na intelektualny rozwój i aktywność w rozwijającym się społeczeństwie. Zróżnicowanie technologii i środków dydaktycznych stanowi podstawę dobrze prowadzonej, efektywnej, przyjaznej edukacji – podsumowują Autorki i Autorzy tekstów w wakacyjnym numerze naszego czasopisma pod tytułem „Dydaktyka i media”.

Pedagogika mobilności – opublikuj artykuł w „Refleksjach”!

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 5/2022, który będzie zatytułowany PEDAGOGIKA MOBILNOŚCI. Ten tytuł – nawiązujący do książki Johna Urry’ego (1946–2016) „Socjologia mobilności” – otwiera szerokie pole dyskutowania o znaczeniu współczesnej edukacji w czasach wzmożonych przepływów: ludzi, informacji, obrazów, znaczeń, przedmiotów etc.

Co będzie po końcu edukacji? Dowiesz się tego z nowego numeru „Refleksji”!

Co nastąpi po końcu edukacji? Nawet jeśli nie nadchodzi „piękna katastrofa”, to chyba trzeba się przygotować na reformowanie dydaktyczno-wychowawczych praktyk. Pandemia i wojna – te dwa doświadczenia zmieniają perspektywy kształcenia. Po lekturze artykułów zamieszczonych w numerze można dojść do wniosku, że mamy w czym wybierać: pedagogika emancypacyjna, posthumanistyka czy edukacja wielokulturowa stanowią tylko niektóre z dostępnych teorii czy nurtów edukacyjnych.

Dydaktyka i media

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 4/2022, który będzie zatytułowany DYDAKTYKA I MEDIA. Formuła tytułowa jest szeroka. Mieszczą się w jej ramach: związki mediów cyfrowych i wychowania, dydaktyka z wykorzystaniem mediów, zalety i niebezpieczeństwa komunikacji cyfrowej, a także zmiany zachodzące w systemie edukacji pod wpływem wszelkiego rodzaju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dlaczego klimat jest ważny? Odpowiedzi szukaj w najnowszym numerze „Refleksji”!

Zmiany klimatyczne stanowią jeden z kluczowych problemów cywilizacyjnych. Czy możemy zatrzymać postępującą degradację środowiska naturalnego i wszelkie z tym związane konsekwencje? Eksperci twierdzą, że nie, ale odpowiednio przygotowana i realizowana edukacja może być z jednym z czynników, które przyczynią się do poprawy alarmującej sytuacji.

Kto potrzebuje „Nowego nowego wychowania”?

Tytuł pierwszego w roku 2022 numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” został zaczerpnięty z pracy Paula Levinsona „Nowe nowe media” (wydanej w roku 2009). To nie przypadek, ponieważ związki rozwijającej się cywilizacji medialnej z przemodelowaniem poszczególnych dziedzin życia społecznego nie pozostawiają wątpliwości – szkoła, podobnie jak komunikacja, nauka czy przemysł, musi ulec przewartościowaniu i modernizacji.

Podcast „Nasłuch pedagogiczny”. Odcinek XXI. Sztuka i edukacja

Jak dzisiaj uczymy (się) o historii sztuki? Czemu dorośli mogą, a nawet powinni czytać książki o sztuce dla dzieci? I dlaczego w Muzeum Narodowym w Szczecinie czasami dotyka się dzieł sztuki? O tym wszystkim Krystyna Milewska opowiedziała tuż przed wakacjami, które są bardzo dobrym okresem, żeby odwiedzić Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Podcast „Nasłuch Pedagogiczny”. Odcinek XX. O bibliotece, książce i czytaniu

Temat rozmowy majowego odcinka „Nasłuchu Pedagogicznego” rezonuje z Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek, który corocznie obchodzony jest właśnie w tym miesiącu. Naszym gościem nie mógł być zatem nikt inny, jak tylko „Pan od Książek”, czyli dr Krzysztof Lichtblau. Pretekstem do rozmowy jest książka wybrana przez gościa – jako jedna z najważniejszych w jego czytelniczej biografii, czyli Droga Cormaca McCarthy’ego. 

Podcast „Nasłuch Pedagogiczny”. Odcinek XIX. O zasadach bezpiecznego poruszania się w Sieci

Kwietniowy odcinek „Nasłuchu Pedagogicznego” nawiązuje do projektu #PytamSprawdzamKlikam! dotyczącego krytycznego myślenia w edukacji. Z pisarzem Michałem R. Wiśniewskim, który od ponad dwudziestu lat bada internet, rozmawiamy o bezpieczeństwie poruszania się w Sieci,  fake newsach, bańkach informacyjnych oraz innych zagadnieniach związanych z naszą codziennością online. Pretekstem do rozmowy jest książka naszego gościa  „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat”.

Podcast „Nasłuch Pedagogiczny”. Odcinek XVIII. Czy Inny zawsze musi być obcy?

W marcowym wydaniu „Nasłuchu Pedagogicznego” poruszamy wyjątkowo aktualny temat bycia Innym, obcym. Wspólnie z Weroniką Fibich zastanawiamy się, w jaki sposób przyjąć osoby uciekające przed wojną. Pretekstem do naszej rozmowy jest książka Magdaleny Środy „Obcy, inny, wykluczony”.

Odcinek XVII: Historia i biografia

W kolejnym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” spotykamy się z dr Katarzyną Rembacką, autorką nagradzanej przez naukowe gremia biografii pod tytułem Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912–1989 (2020). Borkowicz, pierwszy wojewoda powojennego Szczecina, zapisał się w historii najnowszej intrygującym życiorysem, w którym Pomorze Zachodnie stanowi jeden z ważniejszych, choć nie jedynych wartych uwagi wątków. Autorka opowiada nie tylko o samym Borkowiczu, Szczecinie i realiach PRL-u, ale także przybliża zakres prowadzonych przez siebie badań oraz odsłania niektóre kulisy pracy nad książką.

Podcast „Nasłuch Pedagogiczny”. Odcinek XVI

W styczniowym i pierwszym wydaniu „Nasłuchu Pedagogicznego” w roku 2022 spotykamy się z Robertem Jurszą – dziennikarzem i publicystą, który w swoich tekstach podejmuje tematykę ekologii, życia zwierząt i relacji człowieka z przyrodą.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych

Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbyło się 27 maja w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przedsięwzięcie stanowi efekt współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Szkoły Wyższej Collegium Balticum Akademii Nauk Stosowanych.

Zaproszenie na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i wyróżnionych na uroczyste podsumowanie kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego, organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademię Morską w Szczecinie oraz Szkołę Wyższą Collegium Balticum.

Wyniki XIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych (korekta wyników)

Prezentujemy Państwu wyniki XIII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2021/2022. W imieniu organizatorów oraz członków komisji dziękujemy wszystkim uczniom za udział, a laureatom gratulujemy zwycięstwa.

Wyniki LIII Konkursu Chemicznego

Prezentujemy wyniki LII Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2021/2022.

Konkursy przedmiotowe dla szkół ponadpodstawowych

Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia upływa termin nadsyłania zgłoszeń udziału w XIII Konkursie Geograficzno-Nautologicznym. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami i terminami wszystkich Konkursów oraz do nadsyłania zgłoszeń.

Wyniki XXI Konkursu Biologicznego

Prezentujemy wyniki XXI Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2021/2022. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatowi serdecznie gratulujemy.

Kalendarz

ZCDN