ZCDN ZCDN

ZCDN

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.
Opublikowano: 2019-05-21

Dyrektor szkoły z pasją

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Dyrektor szkoły z pasją”, które odbędzie się 7 czerwca, w godzinach 10.00–14.00, adresowane do dyrektorów placówek wszystkich etapów edukacyjnych. Celem warsztatów jest poznanie narzędzi, które pozwolą uczestnikom rozpoznać mocne strony swojej kadry, ułatwią zarządzanie zespołem oraz wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych.
Opublikowano: 2019-05-20

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych 2019

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma zaszczyt zaprosić laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami naukowymi na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, która odbędzie się 29 maja (środa), o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej ZCDN-u.
Opublikowano: 2019-05-15

Relacja z konferencji poświęconej patronkom ZCDN-u

9 maja 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej ZCDN-u miała miejsce niezwykła uroczystość – konferencja „Do pojęcia ojczyzna należy książka” (Helena Radlińska), czyli spotkanie z okazji 140. rocznicy urodzin Heleny Radlińskiej oraz 80. rocznicy urodzin Anny Radziwiłł. Obie bohaterki związane są z naszą placówką – imię Anny Radziwiłł nosi sala konferencyjna, a Helena Radlińska jest patronką Biblioteki Pedagogicznej.
Opublikowano: 2019-05-10

Rzeczywistość rozszerzona – nowy numer „Refleksji”

W aktualnym numerze podejmujemy temat związków na styku skrajnych wartości: realności i wirtualności, natury i techniki, ludzkości i nie-ludzkości. Rzeczywistość rozszerzona to bowiem ciągłe przekraczanie znanych nam granic – filozofii, nauki, moralności. O tym, między innymi, rozmawialiśmy z profesorem Michałem Klichowskim z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w swojej pracy naukowej pokazuje kierunki, w jakich może się zmieniać znana nam cywilizacja.
Opublikowano: 2019-04-29

Kurs na kierownika wypoczynku

Serdecznie zapraszamy na dwudniowy kurs przeznaczony dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, którzy przygotowują się do kierowania różnego rodzaju formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbędą się 7 i 8 czerwca. Forma doskonalenia jest organizowana pod nadzorem Kuratora Oświaty.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Dyrektor szkoły z pasją

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Dyrektor szkoły z pasją”, które odbędzie się 7 czerwca, w godzinach 10.00–14.00, adresowane do dyrektorów placówek wszystkich etapów edukacyjnych. Celem warsztatów jest poznanie narzędzi, które pozwolą uczestnikom rozpoznać mocne strony swojej kadry, ułatwią zarządzanie zespołem oraz wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych 2019

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma zaszczyt zaprosić laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami naukowymi na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, która odbędzie się 29 maja (środa), o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej ZCDN-u.

Wyniki XX Konkursu Biologicznego

Prezentujemy wyniki XX Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatów i wyróżnionych zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych, które odbędzie się 29 maja o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Relacja z konferencji poświęconej patronkom ZCDN-u

9 maja 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej ZCDN-u miała miejsce niezwykła uroczystość – konferencja „Do pojęcia ojczyzna należy książka” (Helena Radlińska), czyli spotkanie z okazji 140. rocznicy urodzin Heleny Radlińskiej oraz 80. rocznicy urodzin Anny Radziwiłł. Obie bohaterki związane są z naszą placówką – imię Anny Radziwiłł nosi sala konferencyjna, a Helena Radlińska jest patronką Biblioteki Pedagogicznej.

Kurs na kierownika wypoczynku

Serdecznie zapraszamy na dwudniowy kurs przeznaczony dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, którzy przygotowują się do kierowania różnego rodzaju formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbędą się 7 i 8 czerwca. Forma doskonalenia jest organizowana pod nadzorem Kuratora Oświaty.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Dyrektor szkoły z pasją

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Dyrektor szkoły z pasją”, które odbędzie się 7 czerwca, w godzinach 10.00–14.00, adresowane do dyrektorów placówek wszystkich etapów edukacyjnych. Celem warsztatów jest poznanie narzędzi, które pozwolą uczestnikom rozpoznać mocne strony swojej kadry, ułatwią zarządzanie zespołem oraz wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”, które odbędzie się 8 maja, w godzinach 15.30–18.30, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. W trakcie szkolenia uczestnicy przeanalizują rozporządzenie MEN-u w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością”, które odbędzie się 10 maja, w godzinach 15.00–17.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z formami, zasadami i strategiami pracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością oraz najczęściej przyjmowanymi przez nich postawami.

Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 9.00–13.00. Warsztaty kierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli techniki, przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i wychowawców świetlic.

Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 9.00–13.00. Warsztaty kierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli techniki, przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i wychowawców świetlic.

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.

Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium informacyjne

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli zawodu, doradców zawodowych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą do udziału w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 12 marca, w godzinach 9.00–15.00.

Konferencja dla polonistów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na bezpłatną konferencję „Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”, połączoną z prezentacją podręczników. Spotkanie odbędzie się 23 marca, w godzinach 10.00–12.30.
JĘZYK POLSKI

Małgorzata Roszak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

dr Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

JĘZYKI OBCE

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA USTAWICZNA KADRY KIEROWNICZEJ

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I EWALUACJA

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 55
konsultacje (pokój 220)
czwartki, godz. 15.00–17.00

WYCHOWANIE/PEDAGODZY SZKOLNI

Renata Majewska
nauczycielka konsultant ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 65
konsultacje (pokój 209)
czwartki, godz. 15.00–18.00

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

BIOLOGIA I PROMOCJA ZDROWIA

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, INFORMATYKA

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
el: 91 435 06 51
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, BIBLIOTEKA CYFROWA

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. kształcenia na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 59
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

HISTORIA

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

EDUKACJA OBYWATELSKA

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 54
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka z obszaru pedagogiki specjalnej
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

ŚWIETLICE SZKOLNE

Agnieszka Czachorowska
nauczycielka konsultantka ds. świetlic szkolnych
e-mail: aczachorowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

KSZTAŁCENIE I DORADZTWO ZAWODOWE

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia i doradztwa zawodowego
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

MATEMATYKA

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

TECHNIKA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Rzeczywistość rozszerzona – nowy numer „Refleksji”

W aktualnym numerze podejmujemy temat związków na styku skrajnych wartości: realności i wirtualności, natury i techniki, ludzkości i nie-ludzkości. Rzeczywistość rozszerzona to bowiem ciągłe przekraczanie znanych nam granic – filozofii, nauki, moralności. O tym, między innymi, rozmawialiśmy z profesorem Michałem Klichowskim z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w swojej pracy naukowej pokazuje kierunki, w jakich może się zmieniać znana nam cywilizacja.

Szkoła w przyszłości – jak ją sobie wyobrażasz?

W wakacyjnym wydaniu „Refleksji” chcemy się zastanowić nad rodzajami, kondycją i rozwojem edukacji – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Nie ograniczamy się przy tym do rozważań na temat tego, jaka będzie szkoła w kolejnych latach czy dekadach. Raczej chodzi nam o to, żeby wskazać możliwe kierunki ewolucji edukacji – opierając się przy tym na własnych doświadczeniach i przemyśleniach.

Pedagogika twórczości – nowy numer „Refleksji”

Tym razem proponujemy Państwu namysł nad zagadnieniem, które dotyczy wszystkich nauczycieli – niezależnie od doświadczenia czy etapu nauczania. Twórczość bowiem – jak twierdzą Autorki i Autorzy poszczególnych artykułów – stanowi jedno z najważniejszych zjawisk współczesnej edukacji.

30-lecie wolnych wyborów w Polsce (1989–2019)

Zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do opublikowania w „Refleksjach” artykułów metodycznych/dydaktycznych odnoszących się do 30-lecia pierwszych wyborów parlamentarnych w Polsce. Masz pomysł na scenariusz lekcji, debatę, konkurs? Napisz tekst i wyślij do naszej redakcji.

Rzeczywistość rozszerzona

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza nauczycieli wszystkich obszarów i etapów kształcenia do współtworzenia nowego numeru, który będzie zatytułowany RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA. Co znaczy ten termin? W największym skrócie: są to wszelkie relacje świata realnego ze światem cyfrowym – tworzenie „wirtualnej rzeczywistości” za pośrednictwem komputera, internetu, smartfona. Czy szkoła również będzie ewoluowała w takim kierunku? Jak przeplatają się ze sobą oba te światy – „realny” i „wirtualny” – w praktyce edukacyjnej?

„Biografie pedagogiczne”. Wydaliśmy nowy numer „Refleksji”!

Tym razem na naszych łamach prezentujemy sylwetki znanych pedagogów, którzy na przestrzeni XX wieku zmienili zasięg i kondycję pedagogiki w polskiej nauce. Należą do nich między innymi: Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska, Henryk Rowid, Bogdan Nawroczyński czy Helena Radlińska. Z jednej strony, są to postaci (jak Korczak i Wilczyńska) znane przede wszystkim z praktyki pedagogicznej, do dzisiaj inspirujące kolejne pokolenia nauczycielek i nauczycieli. Z drugiej strony, to wybitni teoretycy pedagogiki – do tego grona zaliczyć wypada choćby Rowida czy Radlińską – którzy przyczynili się do rozpowszechnienia do dzisiaj aktualnych koncepcji wychowawczych.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych 2019

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma zaszczyt zaprosić laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami naukowymi na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, która odbędzie się 29 maja (środa), o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej ZCDN-u.

Wyniki XX Konkursu Biologicznego

Prezentujemy wyniki XX Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatów i wyróżnionych zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych, które odbędzie się 29 maja o godz. 11.00 w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wyniki XII Konkursu Geograficzno-Nautologicznego

Prezentujemy wyniki XII Konkursu Geograficzno-Nautologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. W imieniu organizatorów oraz członków komisji dziękujemy wszystkim uczniom za udział a nauczycielom i rodzicom za trud oraz wsparcie niezbędne w przygotowaniach do konkursu.

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń na Konkurs Biologiczny

Uprzejmie informujemy, że do 9 maja przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń na XX Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Ponadto znane są już zagadnienia na część praktyczną konkursu.

Wyniki LI Konkursu Chemicznego

Prezentujemy wyniki II etapu LI Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, jednego z najstarszych konkursów przedmiotowych organizowanych w regionie.

Kalendarz

ZCDN