Storytelling. Opowiedz swoją historię

419

W pierwszej, teoretycznej części zajęć (prowadzonej w formie wykładu interaktywnego), uczestnicy poznają pojęcia „story” oraz „storytelling”. Zapoznają się z historią storytellingu, rodzajami opowieści oraz wybranymi wzorcowymi opowieściami na przestrzeni wieków. W części praktycznej (warsztatowej) uczestnicy będą analizować zaproponowane teksty i opracowywać przykładowe zadania dla uczniów.

Warsztaty: Storytelling. Opowiedz swoją historię

Zakres: Pojęcia „story” oraz „storytelling”. Historia storytellingu. Różne rodzaje opowieści i rola tradycji w ich tworzeniu. Ćwiczenia w analizowaniu wybranych opowieści i kreowaniu emocji. Sposoby na pozyskanie uwagi odbiorcy w odniesieniu do zaproponowanych przykładów literackich.
Termin:
17 października, godz. 10.00–13.00
Prowadząca:
dr Anna Kondracka-Zielińska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/15.

W czasie trwania epidemii COVID-19 przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania podczas pobytu w siedzibach Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Wszystkie osoby przebywające na terenie ZCDN-u są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności do:
1) zachowania bezpiecznej 1,5-metrowej odległości od innych osób,
2) dezynfekcji dłoni,
3) zakrywania ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa.