ZCDN

Konkursy przedmiotowe

Baner informujący o organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2023/2024

Głównymi celami, przyświecającymi organizacji konkursów, są: motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniami zdolnymi, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkole wyższej, popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów objętych konkursami.

Organizatorami konkursów są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkursy odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

Wszystkich laureatów i wyróżnionych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego, organizowanych w roku szkolnym 2023/2024, zapraszamy na uroczyste podsumowanie, które odbędzie się 25 kwietnia, o godzinie 11.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Szczegółowy program spotkania zostanie rozesłany przez organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Terminarz i regulaminy szczegółowe konkursów:

XXIII Konkurs Biologiczny

2 kwietnia 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

6 kwietnia 2024 r., godz. 10.00
Eliminacje do konkursu

6 kwietnia 2024 r., godz. 12.00
Finał konkursu

Tematy zadań praktycznych:
1.        Budowa, rola oraz sposób przekazywania informacji w synapsie chemicznej.
2.        Dziedziczenie cech jakościowych.
3.        Przystosowanie roślin do różnych warunków środowiska.
4.        Ptaki w mieście – wizja i fonia.
5.        Biomy lądowe – szata roślinna i gatunki zwierząt.
Regulamin konkursu
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenie rodzica/opiekuna ustawowego uczestnikaWyniki XXIII Konkursu Biologicznego

LV Konkurs Chemiczny

26 lutego 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

2 marca 2024 r., godz. 11.00
Eliminacje konkursu

16 marca 2024 r., godz. 11.00
Finał konkursu
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika
Tematyka zadań laboratoryjnych II etapu LV Konkursu Chemicznego

Wyniki I etapu LV Konkursu Chemicznego
alfabetycznie
szkołami
według lokaty

Wyniki końcowe LV Konkursu Chemicznego
alfabetycznie
szkołami
według lokaty

XVI Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

15 marca 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

29 marca 2024 r.
Ogłoszenie wyników
POZNAJ SZCZEGÓŁY KONKURSU
XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

5 kwietnia 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

12 kwietnia 2024 r. , godz. 10.00
Finał konkursu
Regulamin konkursu
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenie rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Wyniki XVI Konkursu Wiedzy Ekonomicznej
LXVI Międzyszkolny Turniej Fizyczny

3 marca 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

16 marca 2024 r., godz. 10.00
Turniej
Rejestracja i szczegóły konkursu

XV Konkurs Geograficzno-Nautologiczny

16 marca 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

23 marca 2024 r., godz. 10.00
Konkurs
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenie rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika


Wyniki XV Konkursu Geograficzno-Nautologicznego

Wyniki według lokaty

LXIV Międzyszkolne Zawody Matematyczne

4 marca 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

9 marca 2024 r., godz. 11.00
Zawody
http://zawody.mat.szc.pl/regulamin.html

XV Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

26 lutego 2024 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

2 marca 2024 r.,
godz. 11.00 (język angielski);
godz. 13.00 (język niemiecki, język francuski, język hiszpański)
Część pisemna

16 marca 2024 r.,
godz. 11.00 (język angielski);
godz. 12.00 (język niemiecki, język francuski, język hiszpański)
Część ustna
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenie rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

Wyniki XV WKJO Język Angielski

Wyniki XV WKJO Język Niemiecki