ZCDN

Konkursy przedmiotowe

Baner informujący o organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2022/2023

Głównymi celami, przyświecającymi organizacji konkursów, są: motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniami zdolnymi, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkole wyższej, popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów objętych konkursami.

Organizatorami konkursów są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkursy odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Terminarz i regulaminy szczegółowe konkursów:

XXII Konkurs Biologiczny

29 marca 2023 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
1 kwietnia 2023 r., godz. 10.00
Eliminacje do konkursu
1 kwietnia 2023 r., godz. 12.00
Finał konkursu
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Tematyka zadań na część praktyczną: PDF

Wyniki: PDF

LIV Konkurs Chemiczny

27 lutego 2023 r.
2 marca 2023 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
4 marca 2023 r., godz. 11.00
Eliminacje konkursu
18 marca 2023 r., godz. 11.00
Finał konkursu
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Lista uczestników: PDF
Tematyka zadań laboratoryjnych II etapu: PDF

Wyniki I etapu: PDF
Wyniki końcowe: PDF

XV Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”


14 kwietnia 2023 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
28 kwietnia 2023 r.
Ogłoszenie wyników
Regulamin konkursu: PDF

https://www.cb.szczecin.pl/wpisy/aktualnosci/xiv-edycja-konkursu-dziennikarskiego-blizej-niz-myslisz/
XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

29 marca 2023 r.
Nadsyłanie i dostarczenie prac konkursowych do I etapu
15 kwietnia 2023 r. , godz. 10.00
Finał (II etap)
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Oświadczenie przedstawiciela ustawowego
Załącznik 3 – Oświadczenie pełnoletniego uczestnika
Załącznik 4 – Formularz zgłoszenia
Załącznik 5 – Oświadczenie uczestnika konkursu
LXV Międzyszkolny Turniej Fizyczny

3 marca 2023 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
11 marca 2023 r., godz. 10.00
Turniej
Regulamin konkursu: PDF

http://turniej.fizyka.szc.pl/rejestracja
XIV Konkurs Geograficzno-Nautologiczny

31 marca 2023 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
22 kwietnia 2023 r., godz. 10.00
konkurs
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Lista uczestników: PDF
Wyniki końcowe: PDF
Protokół komisji konkursowej: PDF (lista laureatów i wyróżnionych)
LXIII Międzyszkolne Zawody Matematyczne

6 marca 2023 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
11 marca 2023 r., godz. 11.00
zawody
http://zawody.mat.szc.pl/regulamin.html

Wyniki: PDF
XIV Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

5 lutego 2023 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

11 lutego 2023 r.,
godz. 11.00 (język angielski);
godz. 13.00 (język niemiecki, język francuski, język hiszpański)
część pisemna

18 marca 2023 r.,
godz. 11.00 (język angielski);
godz. 12.00 (język niemiecki, język francuski, język hiszpański)
część ustna
Regulamin konkursu: PDF
Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Lista uczestników:
Język angielski
Język niemiecki

Uwaga! Konkursy z języka francuskiego i hiszpańskiego zostały odwołane z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.

Harmonogram części pisemnej: PDF
Wyniki części pisemnej: Język Angielski, Język Niemiecki

Harmonogram części ustnej: Język Angielski, Język Niemiecki

Wyniki końcowe: Język Angielski, Język Niemiecki