ZCDN Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe

Konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2021/2022

Regulaminy szczegółowe:

Regulamin konkursu: PDF

Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Najważniejsze terminy:

8 marca 2022 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

12 marca 2022 r., godz. 9.00
Eliminacje do konkursu

12 marca 2022 r., godz. 11.30
Finał konkursu

Zagadnienia na część praktyczną:

 1. Rozwój pozazarodkowy owadów
 2. Szkielet kręgowca
 3. Morfologia owoców i nasion
 4. Ekspresja informacji genetycznej
 5. Identyfikacja mikroskopowa mikroorganizmów

Lista uczestników: PDF

Protokół komisji konkursowej: PDF

Wyniki: PDF

Regulamin konkursu: PDF

Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Najważniejsze terminy:

1 marca 2022 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

5 marca 2022 r, godz. 11.00
Eliminacje konkursu

19 marca 2022 r., godz. 11.00
Finał konkursu

Lista uczestników: PDF

Wyniki I etapu: PDF

Tematyka zadań laboratoryjnych II etapu:

 1. Analiza jakościowa. Identyfikacja jakościowa kationów i anionów nieorganicznych oraz anionów organicznych.
 2. Klasyczna analiza ilościowa. Oznaczanie zawartości składnika w roztworze badanym metodą miareczkową.

Wyniki: PDF

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze terminy:

13 kwietnia 2022 r.
ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
29 kwietnia 2022 r.
Ogłoszenie wyników

Wyniki:

Regulamin konkursu: PDF

Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Oświadczenie przedstawiciela ustawowego
Załącznik 3 – Oświadczenie pełnoletniego uczestnika
Załącznik 4 – Formularz zgłoszenia
Załącznik 5 – Oświadczenie uczestnika konkursu

Najważniejsze terminy:

16 marca 2022 r.
Nadsyłanie i dostarczenie prac konkursowych do I etapu

9 kwietnia 2022 r. , godz. 10.00
Finał (II etap)

Regulamin konkursu: PDF

Strona organizatora: http://turniej.fizyka.szc.pl/www/

Najważniejsze daty:

21 marca 2022 r.
ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
26 marca 2022 r., godz. 10.00
turniej online na platformie Teams

Wyniki:

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze terminy:

1 kwietnia 2022r.
ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
23 kwietnia 2022 r., godz. 10.00
konkurs

Lista uczestników: PDF

Wyniki konkursu: PDF

Protokół komisji konkursowej: PDF

Regulamin konkursu: PDF

Strona organizatora: http://www.zawody.mat.szc.pl

Najważniejsze terminy:

7 marca 2022 r.
ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
12 marca 2022 r., godz. 11.00
zawody

Regulamin konkursu: PDF

Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Materiały do uczestników:

Najważniejsze terminy:

5 lutego 2022 r.
ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
12 lutego 2022 r., godz. 12.00
część pisemna
19 marca 2022 r., godz. 12.00
część ustna

Listy uczestników:

Wyniki części pisemnej:

Harmonogram części ustnej (19.03.2022):

Wyniki:

 • Komisja języka niemieckiego przyznała 4 osobom tytuł laureata oraz 2 wyróżnienia.
  Komisja języka angielskiego przyznała 3 osobom tytuł laureata oraz 2 wyróżnienia.Laureaci zaznaczeni są na listach kolorem niebieskim, zaś wyróżnieni – zielonym.Korekta wyników (21.04.22):Komisja języka niemieckiego przyznała 1 osobie tytuł laureata.
  Komisja języka angielskiego przyznała 3 osobom tytuł laureata oraz 2 wyróżnienia.

ZCDN