ZCDN

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – kwiecień 2019

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

Podobne wpisy:
Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń

Ćwiczenie: Etyka w pracy zawodowej

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko

Ćwiczenie: Przysłowia związane z pracą

Opracowanie: Krystyna Stelmach-Tyszko