ZCDN

Tag

Prezentacja z konferencji metodycznej dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych poprzedzającej rok szkolny 2022/2023

Opracowanie: Klaudia Szostak

Opracowanie – Małgorzata Roszak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

Opracowanie – Małgorzata Roszak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa)

Opracowanie – Małgorzata Roszak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa)

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa)

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

Opracowanie: Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

Materiał zawiera dwa teksty (artykuł publicystyczny i tekst literacki) oraz zadania do nich, wypracowane podczas zajęć warsztatowych 28 stycznia 2019 r. (temat: Retoryka na lekcjach języka polskiego z elementami wiązek zadań). Podstawą do opracowania zadań była nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej. Korektę ćwiczeń wprowadziła prowadząca – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego.