ZCDN

„Biblioteka. Włącz się w to!”, czyli Zachodniopomorski BiblioLAB 2023

BiblioLAB odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Gen. J. Sowińskiego 68). Jest to wyjątkowa okazja do spotkania osób pracujących we wszystkich typach bibliotek, w tym: szkolnych, publicznych, pedagogicznych i akademickich.

Agenda spotkania
  9.30 – Rejestracja i kawa (hol)
10.00 – Oficjalne otwarcie (sala konferencyjna)
10.30 – Prezentacje dobrych praktyk – I tura (Biblioteka Pedagogiczna)
11.00 – Prezentacje dobrych praktyk – II tura (Biblioteka Pedagogiczna)
11.30 – Warsztaty – część 1 (I piętro)
13.00 – Obiad (hol)
13.30 – Warsztaty – część 2 (I piętro)
15.00 – Oficjalne podsumowanie i zakończenie (sala konferencyjna)

Opisy punktów programowych

Prezentacje dobrych praktyk | stoliki eksperckie

Czytać każdy może, czyli zaproszenie do udziału w Wielkiej Lidze Czytelników
Regina Czekała-Kil | Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej

Projekt Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych, które bezsprzecznie wpływają na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, pozwalająca na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosi wojewódzka koordynatorka Wielkiej Ligi Czytelników.

Oferta biblioteki w szkole integracyjnej i przegląd literatury
Monika Dżugan | biblioteka SP 45 w Szczecinie

Prowadząca zaprezentuje przegląd literatury inkluzywnej i poświęconej dzieciom z różnymi dysfunkcjami. Opowie także o swoich działaniach w bibliotece szkoły z oddziałami integracyjnymi i zaprezentuje ulubiony Teatrzyk Kamishibai. Podzieli się także ciekawymi stronami, na których znajdują się materiały i scenariusze przydatne do pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach.

Do biblioteki szkolnej włączam…
Sylwia Jaguszewska | biblioteka ZSS im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

„Od zawsze mówię, że w bibliotece szkolnej nie wypożyczamy tylko książek! Przy okazji spotkań i imprez czytelniczych możemy do niej włączyć dużo ciekawych treści, wystarczy tylko odrobinę chęci i współpracy. Na pewno to robicie w codziennej pracy. Zapraszam, zobaczcie, co ja włączam do swojej pracy!” – tak zaprasza do swojego stolika Sylwia Jaguszewska – nauczycielka bibliotekarka w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie; sekretarz TNBSP (oddział szczeciński); autorka artykułów na temat pracy biblioteki szkolnej w czasopismach fachowych; członkini LABIB-u; wielbicielka teatru Kamishibai i głośnego czytania; pasjonatka rękodzieła – szydełkowania i makramy.

Cykliczne inicjatywy dla czytelników w różnym wieku
Justyna Napiórkowska | MBP Szczecin

Prowadząca opowie o inicjatywach cyklicznych dla odbiorców w różnym wieku (Koło Gospodyń Miejskich, Literacki Kącik Malucha i gry miejskie), które realizuje w oparciu o literaturę. W Kole Gospodyń Miejskich dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zachęca uczestników do podejmowania nowych wyzwań w oparciu o literaturę. Prowadzi również Literacki Kącik Malucha, podczas którego uczestnicy dowiadują się, jak radzić sobie m.in. z emocjami, współpracą w grupie, a także rozumieć „inność”. Spotkania są skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat; zdarza się, że podczas spaceru Pani Justyna spotyka małych uczestników, którzy mówią: „mamo, zobacz, to Pani od zajęć z biblioteki”.  Natomiast w obszarze jej osobistych zainteresowań znajdują się szeroko rozumiane gry, zwłaszcza terenowe. Z udziałem Działu Promocji stworzyła i poprowadziła gry miejskie – terenowe, jak i statyczne. Uwielbia, gdy inni uczestnicy angażują się w rozwiązywanie zagadek, jak również proszą o pomoc, gdy gra wymaga wiedzy z różnych zakresów. Podczas prezentacji działań w trakcie BiblioLABu zaprosi bibliotekarzy do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Manga – komiks japoński – gałązka popkultury, zdobywająca popularność na całym świecie
Artur Niewczas | MBP Szczecin

Jak zacząć przygodę z czytaniem mang? Jakie treści można w nich znaleźć i jakim odbiorcom można je polecać? Czym mangi wyróżniają się wśród komiksów? Które tytuły zachwycą, zaskoczą, przyciągną zainteresowanych tematem? Prowadzący opowie o mangowym hobby i jego znaczeniu w pracy w bibliotekach; przywołując przykład klubu ISEKAI działającego w MBP Szczecin, zachęci do sięgnięcia po tytuły nowe i te należące do klasyki. Podpowie, jak zacząć prowadzenie spotkań dyskusyjnych o mandze, aby przyciągnąć uwagę młodzieży.

Oferta bibliotek dla osób ze specjalnymi potrzebami
Anna Rutkowska | MBP Szczecin

Prowadząca opowie o budowaniu oferty biblioteki i realizacji wydarzeń dostępnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, głównie z niepełnosprawnościami, w oparciu o koncepcję podróży odbiorcy. Odwoła się do własnych doświadczeń z realizacji projektów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie i współpracy ze środowiskiem lokalnym, wolontariuszami i partnerami.

Warsztaty do wyboru

Edukacja włączająca w bibliotece. Nie tylko w szkole, nie tylko dla dzieci
Weronika Dwojakowska | ZCDN Szczecin

Zajęcia rozpoczniemy od osobistego doświadczenia wykluczenia. Podczas zaplanowanych ćwiczeń osoby uczestniczące odczują, czym jest niepełnosprawność. Następnie wspólnie zastanowimy się, czym tak naprawdę jest edukacja włączająca. Porozmawiamy o tym, jak zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do przychodzenia i korzystania z bibliotek oraz jak dostosować bibliotekę do ich potrzeb. Poznamy przykłady dostępnych książek i dobrych praktyk. Na koniec wspólnie wypracujemy katalog działań oswajających niepełnosprawności i dysfunkcje oraz włączających osoby z nimi do aktywnego uczestnictwa w literaturze i kulturze.

Inkluzywne technologie
Krzysztof Jaworski | ZCDN Szczecin

W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające korzystanie z internetu i jego zasobów. Pracować będziemy między innymi z produktami ze stajni TextHelp. Proponowane rozwiązania, takie jak czytnik imersyjny czy możliwość dostosowania prezentacji treści na ekranie, pozwalają na pełniejszy dostęp do cyfrowych zasobów użytkowników o różnych potrzebach związanych z korzystaniem z nowych technologii.

Nie tylko uchodźcy. Biblioteka prawdziwie wielokulturowa
Anna Twarowska | GBP w Nowym Warpnie, Stowarzyszenie LABiB

Obecnie biblioteki są otwarte na osoby z różnych kultur. Staramy się, aby wszyscy dobrze się czuli w naszych instytucjach, zapewniamy bogatą ofertę, wspieramy osoby uchodźcze. Na tych warsztatach dowiesz się, jak biblioteka może udoskonalić swoje działania nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dzięki włączeniu różnorodnych tożsamości kulturowych. Doświadczysz spotkania z nieznaną kulturą i procesu badawczego, który pomoże Ci lepiej komunikować się z osobami z innych kultur i skutecznie włączać je w życie biblioteki.

Wydarzenia towarzyszące

Wystawa „Co bibliotekarki robią po godzinach”
Wystawa rękodzieła tworzonego przez osoby pracujące w bibliotekach wyeksponowana w przestrzeniach Biblioteki Pedagogicznej.

Mapa myśli „Połącz z książką”
W trakcie wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, pomiędzy warsztatami, w przerwach, zapraszamy do mapy myśli wyeksponowanej w przestrzeniach ZCDN-u. Na mapie postarajmy się połączyć z książkami i literaturą zajęcia i przedmioty pozornie z nią niezwiązane. Im odleglejsze, mniej oczywiste skojarzenie, tym lepiej! Szachy, na przykład, w sposób oczywisty wiążą się z Harrym Potterem, ale może masz jakieś odleglejsze połączenia, skojarzenia, odniesienia?

Mapa zostanie zaprezentowana podczas podsumowania wydarzenia (o godz. 15.00) w sali konferencyjnej.

Organizatorzy Zachodniopomorskiego BiblioLABu 2023

Stowarzyszenie LABiB
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Zachodniopomorski BiblioLAB 2023 jest jednym z ośmiu BiblioLABów odbywających się tej jesieni w całej Polsce. Łączy je wspólna tematyka i formuła spotkania, a wyróżnia dopasowanie do potrzeb lokalnych społeczności bibliotekarskich. Organizatorem ogólnopolskim jest stowarzyszenie LABIB, które działa na rzecz bibliotekarek i bibliotekarzy, bibliotek oraz ich użytkowników i użytkowniczek w myśl zasady „Dziel się wiedzą, mnóż pomysły”. Wydarzenie dofinansowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Podobne wpisy:
Zapraszamy na konferencję „Matematyka – dodaj do ulubionych”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z bogatym programem konferencji „Matematyka – dodaj do ulubionych”, która odbędzie się w sobotę 16 marca, w godz. 10.30–16.00, w trybie zdalnym.

Warsztaty Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach IV edycji Tour de Konstytucja, które odbędzie się 8 marca pod hasłem „Siła Młodych – Most Pokoleń”. Poświęcone jest ono przede wszystkim ludziom młodym i edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. Zagadnienia, wokół których będą odbywały się warsztaty to: szkoła przyszłości (statut, samorządność, relacje, zmiany), prawa cyfrowe, ochrona zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy. Zajęcia poprowadzą specjaliści z ramienia Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, m.in. Robert Hojda, Kinga Dagmara Siadlak, Danuta Przywara.

Jak holistycznie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji „Różnorodność w metodach wspierających rozwój dziecka w przedszkolu”, która odbędzie się 13 marca, w godzinach 12.30–18.30. Konferencja będzie realizowana hybrydowo – możliwy jest zatem udział w siedzibie ZCDN-u oraz w trybie zdalnym.