ZCDN

Błędy z języka polskiego w pracach egzaminacyjnych – ósmoklasisty, maturalnych

Opracowanie – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)