ZCDN

Chemia w szkole podstawowej: Badanie właściwości cukrów (sacharydów)

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji „Badanie właściwości cukrów (sacharydów). Realizacja wymagań zawartych w podstawie programowej z chemii w szkole podstawowej”, prowadzonej przez nauczycielkę konsultantkę ds. nauczania chemii, Halinę Szczepaniec.

Podczas prezentacji odbiorcy dowiedzą się, jak w warunkach domowych – używając produktów codziennego użytku – przeprowadzić proste doświadczenia, takie jak: badanie właściwości glukozy, sacharozy, skrobi czy celulozy. Zaprezentowany zostanie również rozkład sacharozy pod wpływem ogrzewania oraz sposób na wykrycie skrobi w artykułach spożywczych. Ponadto omówione zostaną redukujące właściwości glukozy.

Dodatkowo proponujemy Państwu zestaw doświadczeń zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego w celu pełnej realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącą: hszczepaniec@zcdn.edu.pl.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce: Edukacja na odległość.

Podobne wpisy:
Matura 2023 – zmiany w egzaminie z historii

Prowadząca: Wiktoria Knap — nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii Zakres: Podstawy prawne, cele i zakres egzaminu maturalnego od 2023 roku. Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe od roku 2023 na egzaminie maturalnym z historii. Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych. Charakterystyka arkusza egzaminacyjnego. Określenie zasad oceniania. Kryteria oceniania. Egzamin maturalny z historii dla uczniów o specjalnych potrzebach […]

Organizacja pracy zdalnej

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ocenianie w edukacji zdalnej

Prowadzący: Krzysztof Jaworski

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.