ZCDN

Co zrobić ze sztuczną inteligencją w szkole?

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru z udziałem praktyków – nauczycielek i nauczycieli różnych przedmiotów; będzie miało charakter dyskusji na temat miejsca sztucznej inteligencji w szkole. Spotkania obejmować będzie moderowaną rozmowę specjalistów i odpowiedzi na pytania uczestników.

Webinar: „Co zrobić ze sztuczną inteligencją w szkole?” – w ramach cyklu „Nie wiem! Spotkanie praktyków edukacji”
Zakres tematyczny: Sztuczne inteligencja w praktyce szkolnej. ChatGPT a proces edukacyjny – wyzwania i możliwości. Nowoczesna technologia AI a specyfika nauczania wybranych przedmiotów szkolnych.
Termin:
25 maja, godz. 16.00–18.15.
Prowadzący: Anna Bazyluk, Krzysztof Jaworski, Marta Kostecka, Joanna Sadłowska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się spotkanie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/H/25.

Podobne wpisy:
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – „4K w edukacji”

Zainaugurowaliśmy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 4K w edukacji. Jest to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której podczas roku szkolnego odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone wybranej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja).

I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Jaka będzie przyszłość dydaktyki? Ukazał się nowy numer „Refleksji”!

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.