ZCDN

Dlaczego oceny nie mają znaczenia? Rozmowa z dr Marzeną Żylińską

Baner reklamujący odcinek podcastu ZCDn-u "(Nie)pokój nauczycielski".

Oceniani na każdym kroku uczennice i uczniowie nie wytrzymują presji środowiska. Coraz częściej słyszymy o szkolnych niepowodzeniach, depresji, samobójstwach. Dlaczego musimy oceniać zawsze i wszystkich? A może powinniśmy odejść od ocen cyfrowych, porzucić schemat „kija i marchewki”? Jak uczyć (się) w szkole bez ocen? O tym między innymi mówi dr Marzena Żylińska, autorka książek z serii „Piernikowa Wyspa”, która popularyzuje alternatywne metody nauczania i zmienia współczesną szkołę.

Trzeci odcinek podcastu „(Nie)pokój nauczycielski” jest dostępny na stronie www.archiwum.zcdn.edu.pl oraz w serwisie Spotify (profil: Podcasty ZCDN-u).

Marzena Żylińska
Doktor nauk humanistycznych, zajmuje się metodyką, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, autorka artykułów i książek: Między podręcznikiem a internetem (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (2013), Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się (2019), a także czterech tomów z serii „Piernikowa Wyspa”: Życie to nie wyścigi (2019), Między kijem a marchewką (2020), A co za to dostanę? (2021), Szkoła na miarę szyta (2022). Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne. Zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych, umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Założyła i prowadzi Fundację Budząca Się Szkoła, której celem jest inicjowanie oddolnych reform systemu edukacji. Prowadzi wydawnictwo i firmę szkoleniową Edukatorium.

Fot. Michał Baranowski.


(Nie)pokój nauczycielski
Podcast, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi.

Coraz częściej dyskusjom na temat edukacji towarzyszy potrzeba podzielenia się własnymi odczuciami, wątpliwościami, a nawet konstruktywną krytyką systemu oświaty w Polsce. Jak kształcimy? Czy szkoła nadąża za szybko zmieniającym się światem? Jakie innowacje powinniśmy wprowadzać nie tylko do ustaw i podstaw programowych, ale przede wszystkim do codziennych praktyk nauczania? Tego rodzaju zagadnienia poruszamy w cyklu spotkań „(Nie)pokój nauczycielski”. Do każdego odcinka zapraszamy nauczycielki/nauczycieli –  zarówno szkolnych, jak i uniwersyteckich – którym nieobce są losy oświaty. Innymi słowy: to osoby chcące zmieniać współczesną szkołę, otwarcie wyrażające swoje poglądy, myślące o edukacji w sposób nieszablonowy.

Wszystkie odcinki można odtwarzać zarówno na stronie ZCDN-u (www.archiwum.zcdn.edu.pl), jak i w serwisie Spotify (kanał „Podcasty ZCDN-u”).

Prowadzący: Sławomir Iwasiów, redaktor Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”.

Montaż: Grzegorz Sadłowski.

Podobne wpisy:
Jak uczymy (się) polszczyzny jako języka nierodzimego? Rozmowa z prof. Anną Seretny

W nowym i jednocześnie pierwszym odcinku „(Nie)pokoju nauczycielskiego” w roku szkolnym 2023/2024 gościmy prof. Annę Seretny, językoznawczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym razem audycja dotyczy nauczania języka polskiego jako nierodzimego, związków glottodydaktyki i migracji, zagadnienia „języka szkolnej edukacji” (JSE) oraz zwiększonego zapotrzebowania na kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Jedenasty odcinek podcastu „(Nie)pokój nauczycielski” jest dostępny na […]

Dlaczego sport nas (nie) interesuje? Rozmowa z prof. Danutą Umiastowską

Polacy i Polki są narodem „niesportowym” – według badań aż 65 procent społeczeństwa przyznaje, że nie angażuje się w żadną aktywność fizyczną. Dlaczego nie chcemy uprawiać sportu? Jak tę sytuację zmienić? I jaką rolę w kształtowaniu kultury sportu odgrywa edukacja szkolna? Rozmawiamy o tym z prof. Danutą Umiastowską, badaczką przez wiele lat związaną z Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nasłuch pedagogiczny: Mobilne Laboratoria Przyszłości

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z Katarzyną  Grudniewską, koordynatorką MLP i Joanną Dzinkowską, liderką edukatorów MLP. W czasie rozmowy poruszone zostały zagadnienia związane z realizacją projektu oraz sposobami wykorzystania narzędzi otrzymanych w ramach Laboratoriów Przyszłości.